Forslag til valgliste for Venstre

Comments

Transcription

Forslag til valgliste for Venstre
Listeforslaget er tosidig
Hordaland fylkeskommune
Forslag til valgliste for
Navn
å
artil
ru
e:
Venstre
Navn
ved fylkestingsvalget
Navn1
Nr
(13. og) 14. september
Stilling/
bosted2
F.år
2015 i
å
Ikeskommune:
Hordaland
Navn1
Nr
Stilling/
bosted2
F.år
1
Anne Beth Njærheim
1964
Bømlo
33
Arild Raftevoll
1969
Askøy
2
Geir Kjell Andersland
1948
Bergen
34
Ellen Pedersen
1955
Sund
3
Geir Angeltveit
1988
Stord
35
Idun K. Bortne
1978
Bergen
4
Elizabeth Toft Erichsen
1984
Sund
36
Anette Wangensten
1981
Kvinnherad
5
Torstein Gunnarson
1938
Voss
37
Håkon Frode Særsten
1956
Stord
6
Ingrid Handeland
1994
Kvinnherad
38
Julie Andersland
1978
Bergen
7
Tove Kristin Sleire Tistel
1971
Masfjorden
39
Agnar Høysæter
1941
Kvam
8
Bjømar Hamre
1984
Bergen
40
Astrid Dale
1953
Os
9
Marit Helen Leirheim
1958
Askøy
41
Kjell Alvheim
1944
Øygarden
10
Anne Marit Buer
1966
Odda
42
Synnøve Handeland
1968
Kvinnherad
11
Arild Heggland
1967
Fusa
43
Erlend Andreas Horn
1987
Bergen
12
Trude Sletteland
1968
Bergen
44
Anne Jorunn Ryum Møen
1958
Voss
13
Kevin Johnsen
1991
Bergen
45
Tallak Liavåg Rundholt
1984
Bergen
14
Beate Seveline Eknes
1981
Meland
46
Bjørg Taule Murberg
1954
Radøy
15
Bjørn Magne Hufthammer
1982
Austevoll
47
Kent Are Kjørsvik Petterson
1983
Kvinnherad
16
Ingebjørg Winjum
1952
Granvin
48
Øydis Lebiko
1993
Bergen
17
Tore Turøy
1951
Fjell
49
Andreas Myrseth Kolstad
1996
Bergen
18
Olav Garvik
1944
Bergen
50
Kari Bente Stein Helland
1960
Fusa
19
Leif Ame Løvereide
1960
Etne
51
Vidar Straumøy
1976
Meland
20
Merethe Gauden
1959
Kvam
52
Brith Ediassen
1957
Fjell
1990
Os
53
Harald Queseth
1952
Bergen
21
Jon Sivert Sundøy Rykkel
22
Grete Line Simonsen
1967
Bergen
54
Birgitte Hjertaas
1964
Askøy
23
Petter Sexe Ulriksen
1976
Ullensvang
55
Glenn Erik Haugland
1961
Os
24
Asta Arøen
1971
Bergen
56
Ingrid Nergaard Fjeldstad
1983
Bergen
25
Frode Hervik
1976
Radøy
57
Kjell Olav Kaland
1967
Etne
26
Liv Ulvøy
1955
Austrheim
58
Knut Olav Røssland Nestås
1986
Voss
27
Torstein Hatlevik
1972
Tysnes
59
Aashild Halland
1954
Lindås
28
Ingrid Sponheim
1985
Ulvik
60
Hans-Carl Tveit
1954
Bergen
29
Per-Ame Larsen
1979
Bergen
61
Agnes Hoshovde Bemes
1995
Radøy
30
Maren Børslien
1991
Odda
62
Alf Helge Greaker
1977
Bergen
31
Jan Enerstvedt
1948
Sveio
63
Mona Haugland Hellesnes
1967
Ulvik
32
Kjersti Ingolvsdotter Vevatne
1970
Osterøy
På stemmesedlene er navn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusivt mellomrom). Det vil derfor være en fordel å angi hvordan navn som er
lengre enn 35 tegn skal fremstå på stemmeseddelen.
1 Stilling eller bosted er kun nødvendig å fylle ut hvis det er fare for forveksling av kandidater.
På stemmesedlene er stilling eller bosted begrenset til maksimalt 20 tegn (inklusivt mellomrom).
1
Snu listeforslag for å se på underskrifter
Partigruppe: VENSTRE
Valg: Fylkestingsvalget
Fylke: Hordaland
Underskrifter og opplysninger om dem som har skrevet under på listeforslaget.
Geir Kjell
ndersland
Fylkesleder
Geir Kjell Andersland, f. 22.11.1948,
Odins veg 11, 5221 Nesttun
WiU 2G 2
Idun Kristine Bortne
Nestleder
Idun Kristine Bortne, f. 03.04.1978,
Wernersholmsvegen
57, 5232 Paradis