Trafikketaten ønsker å fjerne gratis parkering for

Comments

Transcription

Trafikketaten ønsker å fjerne gratis parkering for
KRFF
/15
Kommunalt råd for funksjonshemmede
Trafikketaten ønsker å fjerne gratis parkering for forflytningshemmede
SCHE
ESARK-0258-201500097-5
Hva saken gjelder:
Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF) har via BT.no 11.12.2014 lest at Trafikketaten vil fjerne
gratis parkering for forflytningshemmede.
«Trafikketaten i Bergen kommune og flere andre vil fjerne betalingsfritaket for forflytningshemmede.
Etaten mener gratis parkering er et betydelig økonomisk gode som kan misbrukes.»
http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Vil-fjerne-gratis-parkering-for-forflytningshemmede-3255177.html
KRFF har bedt Arvid Heggestad, Avdelingsleder ved Parkeringsavd./Trafikketaten orientere om saken.
Forslag til vedtak:
Dato:
20. januar 2015
Anita Nymark Scheie - rådssekretær
Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
1
2