Funksjonærliste 2015

Comments

Transcription

Funksjonærliste 2015
Jury:
1. Sortland FIK
2. IK Hind
3. Bodø FIK
Stevneorganisasjon
Narvik-Lekene
2015
Stevneleder:
Kari Ann Nygård
91670935
Speaker:
Jostein Holmgren, IK Hind
Utegående speaker:
Fredrik Ellingsen, FIFUK
Overdommer løp:
Kurt Henriksen
90042186
Elektrisk tidtaking:
Hans Morten Dalhaug
92418096
Kaj Arne Sortebeck
90598681
Mål og svingdommere:
Torbjørn Sneve
Francois Swint
Jon Stavenes
Bror M Hanssen
Tor Hansen
Robert Grønbeck
Ledige funksjonærer i
lengde og kast bidrar med
rigging av hekker søndag
morgen
Sanitet/lege:
Lisa Augensen
41611543
Teknisk leder:
Terje Ivarsson
91329274
Startere:
Tor Akselsen 41231548
Recallstarter:
Kari Ann Nygård
Startordnere:
Torbjørn Sneve
97701620
Jon Stavenes
91670935
Overdommer hopp:
Tor Holmgren 45404741
Dommere Høyde/stav:
Sortland FIK stiller med
dommere
Hjelpere:
Heidi Rondestvedt
95923880
Andre Rondestvedt
93068985
Tulin Tuncer (L)
Dommere kappgang:
Dommere lengde:
Dommere fra Sortland
og IK Hind
Assistenter/hjelpere:
Tommy Rondestvedt
Trond Eriksen (L)
Morten Solberg
Opprop/skriver
Anne Mette Arntzen
Vindmåling:
Kristin Laksaa
Runa Ekanger
IK Hind
m.fl
Ledige funksjonærer
hjelper til under liten ball
for rekrutter
Overdommer kast:
Terje Ivarsson 91329274
Dommer:
Terje Ivarsson
Hjelpere:
Line Dalhaug, 9937 487
Camilla N. Hellstrøm
41571350
Roy Antonsen
Halvor Størmer
Tommy Pettersen
Elin Reithe 95942148
Økonomi:
Fredrik Dobak Kvensjø
91690191
Sekretariat:
Leder: Kari Ann Nygård
91670935
Medhjelpere:
Turi Antonsen 41544169
Tone Stavenes 41758831
Ordonnanser:
Trille Guldal 40209182
Premieutdeling:
Ansv.: Runa Ekanger
90739288
Medhjelpere:
Caroline Dalhaug
Sosialt arr. - service:
Øydis Jakobsen
92041429
Overnatting:
May Kristin Horrigmoe
99018987
Kiosk/salg:
Ansv. Øydis Jakobsen,
92041429
Rune Flåten L
Marit Edvardsen
Eirin Størmer
Kim Bratberg S
Catrine Widsteen S
Hanne Jovisson
Lin Eli