13.5.2.11

Comments

Transcription

13.5.2.11
Karmsund videregående skole
KVALITETSHÅNDBOK
Kontrollskjema ved brann og evakuering
Alarm utløst
Dato
kl
Område for alarm (jfr. kontrollpanel)
Bygningene evakuert
kl
Brannvesen ankom
kl
Ved alarm begir ansvarshavende resepsjonist seg snarest til hovedinngang øst, leser av område for alarm på brannpanel og mottar
deretter brannvesen ved deres ankomst.
Se egen instruks for ansvarshavende resepsjonist.
RAPPORTER FRA ETASJEANSVARLIGE:
PLASS
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
OMRÅDE
Bygg A, 1. etg nord
Bygg A, 2. etg nord
Bygg D, 1. etg
Bygg D, 2. etg
Bygg G, 1. etg (auditorium)
Bygg B, base 1, personalrom,
arbeidsrom
Bygg B, base 2, arbeidsrom 2
Bygg B, østre fløy
Bygg C, 1. etg
Bygg C, 2. etg
Bygg F vest, 1. etg
Bygg F vest + G, 2. etg
Bygg H, fagskolen
Bygg H nordre fløy
Bygg I, industrihall
Sjøhuset
Bygg A, verkstedfløy Vg1
Bygg A, verkstedfløy Vg2/TF
Bygg A, 1. etg sør
Bygg A, 2. etg sør
Bygg E, 2. etg
Bygg F, 1. etg øst
Bygg F, 2. etg Adm
Bygg E, idrettshall
Øst
Bygg A, kjeller
Sør
ANSVARLIGE
Robert Alsaker
Odd Arne Skeie
Audun Moksheim
Harriet Olsen
Lynn Lønnsetteig
X KOMMENTAR
Bjørn Langåker
Ulf Benonisen
Angela Stelander
Bente Reimers
Bente Kristin Riise
Inger-Anne Drevland
Grethe Straus
Torill Bruvoll
Tove Løge
Nina Dyngen
Ragnhild Galtung
Grethe S. Lyngholm
Anita Eide
Tor Ingve Austrheim
Bjarne Hestenes
Tilstedeværende lærer
Tilstedeværende lærer
Georg Skogheim
John Stener Fagerland
Svein Arve Østevik
Hans Petter Hynne
Kristian Eliassen
Gro Lien
Janne Marit Mallaug
Tilstedeværende lærer
Gro Lien
Jan Åge Rinden
Marianne Gjøvåg
Else K. E. Østrem
Åsa Møllerhaug Hansen
Arne Mannes
Helge Bokn
Reidar Lillebotn
Henning Nygaard
John Petter Birkeland
Melder bare av
ved evakuering av
bygg H.
Roy Ferkingstad
Øyvind Sørbotten
Tormod Opedal
Jan Olaf Gjøvåg
Jorunn Hagesæther
Unni Olsen
Hanne Nielsen
Unni Olsen
Frank Roald Fluvåg
Ansvarshavende resepsjonist
Ved evakuering av bygg A-G: Etasjeansvarlige gir tilbakemelding til plassansvarlig ved gjeldende samleplass.
 Samleplass øst:
Ansvarshavende resepsjonist
 Samleplass nord:
Audun Aase (vara: Anne Kyvig)
 Samleplass sør:
Kjetil Gonsholt (vara: Gine Langøen Hesvik)
Ved evakuering av bygg H, I og Sjøhuset gjelder egne ordninger; jfr prosedyre for evakuering av bygg.
Kryssreferanser:
13.5.2.7
Branninstruks
13.5.2.9
Branninstruks for ansvarshavende resepsjonist
13.5.2.10
Prosedyre for evakuering av bygg
13.5.2.12
Oversikt - samleplasser
Gyldig fra: 01.09.15
Sign.:
EIFI
Versjon nr.: 18.03
Godkjent:
SKIN
Dok. nr.:
Side:
13.5.2.11
1 av 1