Opprinnelig timeplan TEOL4020 - Det praktisk

Comments

Transcription

Opprinnelig timeplan TEOL4020 - Det praktisk
18.8.2015
TIMEPLAN TEOL4020 høsten 2015
DET PRAKTISK-TEOLOGISKE SEMINAR
Timeplan
TEOL4020, Teologi i praksis 3, avsluttende semester
Høsten 2015
Lærere og administrasjon ved Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015
Lærere - heltidsstillinger
*Rektor Sivert Angel
Lillevannsveien 51 B [email protected]
0788 Oslo
*Førsteamanuensis Anne Hege Grung
Fredensborgveien 25 b [email protected]
0177 Oslo
*Praksisleder/Høgskolelektor Halvard Johannessen
Lønnåsen 25D [email protected]
1362 Hosle
*Førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen
Elverhøyveien 5 A [email protected]
1550 Hølen
*Førsteamanuensis Merete Thomassen
Sandefjordgata 5 G [email protected]
0464 Oslo
*Stipendiat Angela Timmann-Mjaaland
Nordbergveien 65 [email protected]
0875OSLO
Tlf privat:
22 49 41 18
924 04 917
Tlf kontor:
22 85 03 32
Rom 204
22 22 05 14
970 72 069
22 85 03 42
Rom 210
970 97 554
22 85 03 35
Rom 208
920 35 861
22 85 03 34
Rom 212
922 36 918
22 85 03 16
Rom 209
22 23 24 11
415 78 527
22 85 03 58
Rom 212
Deltidsstillinger
Høgskolelektor Henrik Ødegaard, (20 %) kantor [email protected]
Høgskolelektor Hilde Guttormsen, (10 %) logoped [email protected]
Timelærere
Kåre Nordstoga, organist [email protected]
Thom Magne Rafoss, kirkerettslærer [email protected]
Administrasjon
*Kontorsjef Rigmor Smith-Gahrsen
Østhellinga 7a [email protected]
0870 Oslo
*Førstekonsulent Bjørg Michaelsen
Ravnkollbakken 33 [email protected]
0971 Oslo
PTS høsten 2015
35 95 95 45/905 77 950
67 06 17 86/450 65 607
995 72 090
22 24 79 02
22 23 05 15
988 62 709
22 85 03 11
Rom 203
954 99 574
22 85 03 10
Rom 203
1
18.8.2015
TIMEPLAN TEOL4020 høsten 2015
Uke 34 - Avsluttende praktikum
Søndag 16.08.
Mandag 17.08.
Tirsdag 18.08.
Oppmøte kl. 8.45
på oversida av
Blindernveien 9.
Avreise
Kl. 9 med bil
Installering på Gran
Semesteråpningsgudstjeneste
11-13
Introduksjon til
semesteret
i Slottskapellet
kl 11
Dekan ved Det
teologiske fakultet,
Aud V. Tønnessen
held preika, og elles
møter du Kalle
Moberg:
kyrkjemusikar,
Halvor Berg Hovind:
studentprest ved
HiOA og Inger Anne
Naterstad:
studentprest ved
UiO.
Etter gudstenesta er
alle velkomne til
kyrkjekaffi i
Osloforbundets
lokalar i
Universitetsgata 20
onsdag 19.08.
Torsdag 20.08.
Fredag 21.08.
Kl. 9
Morgenbønn
i Mariakirka
Merete (lærer)
Kl. 9
Morgenbønn
TF-kapellet
Merete (lærer)
Kl. 9
Morgenbønn
TF-kapellet
Maylén (A)
9.15-10.30
Introduksjon om
sjelesorg
Anne Hege
9.15-10
Introduksjon til
morgenbønn og
praktisk liturgikk
Merete og Henrik
Sammen med 9.
semester
Kapellet
9.15-12
Liturgikk
Arbeid med lokal
grunnordning
Merete
Kaffe, te, frukt
10.45-13.00
Etterveiledning
202
Sivert, Merete og Halvard
Merete og Anne Hege
Selvstendig arbeid med
refleksjonsstarter
202
Lunsj kl. 13.00
Lunsj kl. 13.00
13-16
Stabsmøte
14-15.45
Introduksjon om
kommunikasjon
Sivert og Merete
14-15.45
Arbeid med
refleksjonsstarter
Sivert og Anne Hege
Lunsj kl. 12.00
Lunsj kl. 12.00
13.00-15.45
13.00-15.45
Pastorallære
Ledelse og
rolleforståelse
Liturgikk
Samling, orddelen og
sendelse
Merete
Halvard
202
202
Kaffe, te, frukt
16.15-17.00
Gudstjenestearbeid
Merete
Middag kl. 18.00
15.30-16
Oppsummering
Sivert og Anne Hege
ca. 16.00
Avreise fra Gran
med bil
20.30
Gudstjeneste
i Nikolaikirka
Liturg: Halvard
Predikant: Sivert
Angående innleveringer TEOL4020 avsluttende
Innleveringer gjøres normalt i Fronter https://fronter.uio.no/ (TEOL4020 – Fellesrom 2015-høst, Innleveringer).
Oversikt over innleveringsfrister ligger i Fronter.
Innleveringer i forbindelse med gudstjenestearbeid, vigsel og gravferd ventes innlevert seinest ei uke etter
gjennomføring.
Læringskontrakt, praksisrapport, preken fra praksisperioden og program, minnetale og tale fra gravferd i
praksisperioden leveres ei uke etter praksis.
Hele mappa leveres i papirversjon på PTS 7. desember innen klokka 15. Mappesamtaler 11.12.
PTS høsten 2015
2
18.8.2015
TIMEPLAN TEOL4020 høsten 2015
Uke 35 - Avsluttende praktikum
Tid
Mandag 24.08.
Tirsdag 25.08.
Onsdag 26.08.
09.00
Morgenbønn
Isabell (A)
Morgenbønn
Daniel H. (9.)
Morgenbønn
Rigmor (adm.)
Homiletikkdag
Stemmebruk
Torsdag 27.08.
Morgenbønn
Gustav (9.)
9.15 Stabsmøte
09.15
Gudstjenesteverksted
Merete
202
Lesetid
Etterveiledning
Lesetid
Sivert
Merete og en til
Hilde
202
10.15
11.15
202
Kapellet/
202
Lunsj
12.00
Fredag 28.08.
Møte med
organist
Henrik 202
Lunsj
11.00
Gudstjenester
Henrik
Kapellet
Lunsj
Lunsj
+ lunsj
13.00
Praktisk liturgikk
14.00
Homiletikkdag
Henrik
Sivert
202
202
Gudstjenesteforberedelse
Lese/
skrive
tid
Pastorallæære
Verksted:
Presten i media
Praksisforberedelse
Breddetiltak i
trosopplæringen
Halvard
Ellen Aasland
Reinertsen
202
15.00
15.45
202
202
Gudstjenestearbeid: Søndag 30. august, vingårdssøndag/14. søndag i treenighetstiden, II rekke 5 Mos 8,7.11–
18, 1 Kor 3,4–11 (prekentekst) Luk 17,7–10.
Innlevering av refleksjonsstarter onsdag. Alle innleveringer skjer i normalt i Fronter https://fronter.uio.no/
Dersom dette ikke er klart, leveres det til [email protected]
Uke 36 - Avsluttende praktikum
Tid
Mandag 31.08.
Tirsdag 01.09.
Onsdag 02.09.
09.00
Morgenbønn
Daniel A. (A)
Morgenbønn
Jens (9.)
Morgenbønn
Knut (9.)
Torsdag 03.09.
Morgenbønn
Daniel B. (A)
9.15 Stabsmøte
09.15
10.15
Gudstjenesteverksted
Merete
202
Lesetid
Rel.ped dag
Stemmebruk
Jan Chr. Kielland
U202
Hilde
Kapellet
Lese
/skriv
e tid
Sivert og Merete
202
11.00
Gudstjeneste
Lunsj
Møte med
organist
Henrik
202
Etterveiledning
Lesetid
202
11.15
12.00
Fredag 04.09.
Lunsj
Henrik
Kapellet
Lunsj
Lunsj
+ lunsj
13.00
Praktisk liturgikk
Henrik
202
Jan Chr. Kielland
Gudstjenesteforberedelse
Lese
/skriv
e tid
U202
14.00
15.00
-15.45
Rel.ped dag
202
Responstime
Sivert
202
202
13-14.45
Praksisforberedelse
Rigmor
202
14-15.45
Pastorallære
Kjønnsperspektiv på
kirke og prestetjeneste
Merete
202
Liturgikk
Nattverd
Merete
202
Gudstjenestearbeid: Søndag 6. september, 15. søndag i treenighetstiden, II rekke, 2 Mos 19,1–6, Fil 4,10–14,
Luk 10,38–42
PTS høsten 2015
3
18.8.2015
TIMEPLAN TEOL4020 høsten 2015
Uke 37 - Avsluttende praktikum
Tid
Mandag 07.09.
Tirsdag 08.09.
Onsdag 09.09.
09.00
Morgenbønn
Angela (lærer)
Morgenbønn
Maarten (9.)
Morgenbønn
Maylén (A)
9.15 Stabsmøte
Gudstjenesteverksted
202
10.15
11.15
Lunsj
Forberedelse
til
sjelesorgdag
Sjelesorg
Stemmebruk
Samtaler
Møte med
organist
Henrik 202
Sivert og Merete
Hilde
202
202
Kapellet/202
11.00
Gudstjeneste
Henrik
Domkirka
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
med Nord
Hålogaland biskop
13.00
Praktisk liturgikk
Tema
Sjelesorg
Gudstjenesteforberedelse
Anne Hege
Henrik
15.00
-15.45
Etterveiledning
Lesetid
Anne Hege
301
14.00
Fredag 11.09.
Morgenbønn
Sivert (lærer)
09.15
12.00
Torsdag 10.09.
Samtaler
202
202
202
Liturgikk
Dåp
Draktutstilling MF
+
Samtaler
Merete
202
Kl. 17 Kurs på Kirkelig
ressurssenter mot vold
og seksuelle overgrep
Gudstjenestearbeid: Søndag 13. september, 16. søndag i treenighetstiden, II rekke, Salme 13,2–6, 1 Pet 4,12–
19, Matt 5,10–12
Uke 38 - Avsluttende praktikum
Tid
Mandag 14.09.
Tirsdag 15.09.
Onsdag 16.09.
09.00
Morgenbønn
Isabell (A)
Morgenbønn
Michaela (9.)
Morgenbønn
Anne Hege (lærer)
9-10: Intro til gravferdsliturgien
Merete
Sjelesorg
Gravferd
Stemmebruk
Hilde
Kapellet
10-12:
Homiletikk Gravferd
Sivert
Halvard og Merete
11.00
Gravferdsøvelser
Henrik, Merete og
Halvard
Lunsj
Lunsj
Lunsj
13-14: Generelt om
gravferdsmusikk
13-15: Forberedelse av
gravferd
15-16: Oppummering
og gjennomgang av
dagens arbeid
Henrik, Merete
202
Gravferdens a til å.
Fokus på det praktiske
Gravferdsforberedelse
Kjersti Østland Midtun
202
13.00
15.00
-15.45
Etterveiledning
Lesetid
202
202
202
14.00
Morgenbønn
Kristin (9.)
Anne Hege
10.15
12.00
Fredag 18.09.
9.15 Stabsmøte
09.15
11.15
Torsdag 17.09.
202
+ lunsj
Nye gravferdsordninger –
forventninger fra
pårørende
Besøk fra
begravelsesbyrå
Bakkehaugen
Lunsj
Pastorallære
Verksted:
Dødsbud
Halvard
202
Kl. 17 Kurs Kirkelig
ressurssenter mot vold
og seksuelle overgrep
Se bakerst i timeplanen hvem som skal ha de ulike rollene i forbindelse med gravferdsøvelsene.
PTS høsten 2015
4
18.8.2015
TIMEPLAN TEOL4020 høsten 2015
Uke 39 - Avsluttende praktikum - gudstjenesteuke
Tid
Mandag 21.09.
Tirsdag 22.09.
Onsdag 23.09.
09.00
Morgenbønn
Halvard (lærer)
Morgenbønn
Anders (9.)
Morgenbønn
Torkild (9.)
Gudstjenesteverksted
202
Lesetid
Morgenbønn
Eva (9.)
Patorallære
Ny kirkeordning
StemmeBruk
Halvard og Ole Inge
Bekkelund,
Kirkerådet
Hilde
202
Kapellet
Lesetid
Lunsj
202
11.00
Gudstjeneste
202
12.15.
Møte med
organist
Henrik 202
Etterveiledning
Lesetid
Sivert og Merete
11.15
12.00
Fredag 25.09.
9.15 Stabsmøte
09.15
10.15
Torsdag 24.09.
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Henrik
Domkirka
Lunsj
13.00
Praktisk liturgikk
14.00
Henrik
202
Midtrespons
og
introduksjon til
arbeidet etter
praksis
Gudstjenesteforbered
else
Lesetid
Pastorallære
Yrkesetikk, spiritualitet,
ledelse
Sjelesorg
Anne Hege
Halvard
202
202
Halvard og Sivert
15.00
-15.45
202
202
Styremøte PTS
Gudstjenestearbeid: Søndag 27. september, 18. søndag i treenighetstiden, II rekke, 1 Kong 8,41–43, Rom
15,25–33, Matt 8,5–13
Uke 40 – 44 Avsluttende praktikum
(27.) 28. september – 1. november
STIFTSPRAKSIS
Uke 45: Avsluttende praktikum
Tid
09.00
Mandag 02.11.
Tirsdag 03.11.
Onsdag 04.11.
FRI
Morgenbønn
Ida Maria (9.)
Morgenbønn
Isabell (A)
Kirkerett 1
Metodemøte/
undervisning
Hvordan skrive faglig
tekst på gr.l. av praksis?
Torsdag 05.11.
Fredag 06.11.
Morgenbønn
Lars Tore (9.)
09.15
10.15
Thom Rafoss
202
Halvard
202
11.15
12.00
Deltakelse på
Trosopplæringskonferanse
Lillestrøm
Selvstendig arbeid med
faglig tekst
og
mulighet for individuell
veiledning
Halvard og Merete
202
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Praksisoppsummering
Selvstendig arbeid med
faglig tekst
Sivert, Halvard, Rigmor
Selvstendig arbeid
med situasjoner/
erfaring fra praksis
202
202
13.15
202
14.15
15.015.45
PTS høsten 2015
5
18.8.2015
TIMEPLAN TEOL4020 høsten 2015
Uke 46 – Avsluttende praktikum
Tid
Mandag 09.11.
09.00
09.15
10.15
Tirsdag 10.11.
Onsdag 11.11.
Morgenbønn
Rigmor (adm.)
Morgenbønn
Daniel A (A)
Selvstendig arbeid med
faglig tekst
Rel.ped.
Miniretreat
Vestre Aker eller annet
sted?
Torsdag 12.11.
Fredag 13.11.
Morgenbønn
Sivert (lærer)
9.15 Stabsmøte
Kirkerett 3
Lesetid
Hvem?
Thom Rafoss
202
202
11.00
Salmegudstjeneste
TF-kapellet
202
11.15
12.00
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Lunsj
13.00
Veiledning
til arbeid med case fra
praksis
Kirkerett 2
Åpent praktiskteologisk seminar med
presentasjon av faglige
tekster
Homiletikk
Thom Rafoss
Pastorallære
Verksted:
Presten
Halvard
202
Halvard
14.00
15.00
-15.45
Sivert
202
Sivert
202
202
214
Gudstjeneste torsdag: Se egen oversikt over hvem som leder gudstjenesten og hvem av studentene som skal
preke http://www.praktikum-pts.no/arrangementer/gudstjenester-ogmorgenbonner/gudstjenesterogmorgenbonner.html
Uke 47 – Avsluttende praktikum - gudstjenesteuke
Tid
Mandag 16.11.
Tirsdag 17.11.
Onsdag 18.11.
09.00
Morgenbønn
Merete (lærer)
Morgenbønn
Solveig (9.)
Morgenbønn
Maylén (A)
Gudstjenesteverksted
Liturgikk
Formulering av
liturgiske
tekster/bønner:
Arbeid med å lage
egen bønner
Stemmebruk
Fredag 20.11.
Morgenbønn
Halvard (lærer)
9.15 Stabsmøte
09.15
10.15
Merete
202
Etterveiledning
Lesetid
Hilde
Sivert og
Merete
Kapellet/202
11.00
Familiegudstjeneste
11.15
Merete
202
12.00
Torsdag 19.11.
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Møte med organist
Hans Olav Baden 202
Kirkerett 4
Gudstjenesteforberedelse
Hans Olav
Holmlia
202
Lunsj
13.00
14.00
15.00
-15.45
Praktisk liturgikk
Hans Olav Baden
202
Thom Rafoss
Kirkekaffe/
202
202
202
Besøk til
frivilligarbeidet i
Domkirka
Morten Andreas
Carlmark
Domkirken
Gudstjenestearbeid: Søndag 22. november 2015: Domssøndag / Kristi kongedag 11 rekke, Job 28,20–28, Kol
1,9–14, Matt 25,1–13
PTS høsten 2015
6
18.8.2015
TIMEPLAN TEOL4020 høsten 2015
Uke 48 - Avsluttende praktikum
Tid
Mandag 23.11.
Tirsdag 24.11.
Onsdag 25.11.
09.00
Morgenbønn
Daniel A. (A)
Morgenbønn
Sivert (lærer)
Vigselstalen
og vigselssamtalen
Samtale om samliv parsamtaler
Sivert
Kirkens bymisjon
Sivert
Torsdag 26.11.- lørdag 28.11.
TUR
09.15
10.15
11.15
Hvor?
202
Merete
11-15
Vigselsøvelser
Med påfølgende
veiledning
(lunsj legges inn)
202
202
12.00
Lunsj
Lunsj
Liturgikk/praktisk
liturgikk
Vigselsliturgi
Vigselssalmer
Kirkerett 5
Sivert, Merete og
Henrik
Thom Rafoss
Bakkehaugen
13.00
14.00
(Skrive vigselstale)
202
15.00
-15.45
Henrik og Merete
202
27.11. Styremøte PTS
Uke 49 - Avsluttende praktikum
Tid
Mandag 30.11.
Tirsdag 01.12.
Onsdag 02.12.
09.00
Morgenbønn
Daniel B. (A)
Morgenbønn
Angela (lærer)
Morgenbønn
Anne Hege (lærer)
Prest i et flerreligiøst og
flerkulturelt Norge
Prest i et flerreligiøst og
flerkulturelt Norge
Mer info kommer
Mer info kommer
Anne Hege
Anne Hege
09.15
10.15
Introduksjon til uka
Prest i et flerreligiøst og
flerkulturelt Norge
Formulering av oppgaver
og forberedelse feltbesøk
Anne Hege
202
13.00
14.00
15.00
-15.45
Fredag 04.12
9.15 Stabsmøte
Arbeid med mappe
Lesetid
202
11.15
12.00
Torsdag 03.12.
11.00
Gudstjeneste
TF-kapellet
Kl. 11.30
Lunsj
Lunsj
Lunsj
Kirkerettseksamen
Mer info kommer
Presentasjon av
arbeidsoppgaver/
refleksjoner
Anne Hege
Anne Hege
Prest i et flerreligiøst og
flerkulturelt Norge
12.00
12.45
13.30
14.15
202
Sivert og Thom
202
Gudstjeneste torsdag: Se egen oversikt over hvem som leder gudstjenesten og hvem av studentene som skal preke
http://www.praktikum-pts.no/arrangementer/gudstjenester-og-morgenbonner/gudstjenesterogmorgenbonner.html
PTS høsten 2015
7
18.8.2015
TIMEPLAN TEOL4020 høsten 2015
Uke 50 - Avsluttende praktikum
Tid
Mandag 07.12.
Tirsdag 08.12.
Onsdag 09.12.
Torsdag 10.12.
Fredag 11.12.
09.00
09.15
Mappesamtaler
9.00
10.00
11.00
12.00
10.15
11.15
Innlevering av
mappe i papir
til PTS
12.00
13.00
202
kl 13.00
(behold ett eksemplar
selv)
14.00
15.00
-15.45
Uke 51 - Avsluttende praktikum og Teologi i praksis 2 – 9. semester
Tid
Mandag 14.12.
Tirsdag 15.12.
Onsdag 16.12.
Torsdag 17.12.
Fredag 18.12.
Semesteravslutning
TF/PTS
9-12 Lærermøte
TEOL4010
kl 11.15
Dekanens/rektors
hilsen og utdeling av
vitnemål i auditorium
U40
Mottagelse i kantina
Gudstenester avsluttande praktikum hausten 2015
Veke
Veke 35
11:00
Veke 36
11:00
Veke 37
11:00
Veke 39
11:00
Liturg
Predikant
Kyrkjetenar
Rettleiar liturg
1
2
3
4
3
4
1
2
3
4
4
1
2
Rettleiar
predikant
2
1
3
Lokale/
organist
Lærarar
Kapellet Henrik
Merete og en tils
Kapellet Henrik
Domkirka
Henrik
Domkirka
Henrik
Merete og Sivert
Merete og Sivert
Merete og Sivert
Praksis
Liturg
Predikant
Kyrkjetenar
Rettleiar liturg
Rettleiar
predikant
Veke 47
11:00
Lokale/
organist
Holmlia
Hans Olav
Lærarar
Merete og Sivert
Student 1 = Daniel A, Student 2 = Daniel B, Student 3 = Maylén, Student 4 = Isabell
Kontaktperson i Domkirka: Sander Bergh, [email protected] 23629010 / 92682165
Gravferdsøving avsluttande praktikum hausten 2015
Veke 38
Liturg 1
2
Predikant 1
4
Liturg 2
3
Predikant 2
1
Rettleiar
liturg 1
3
Rettleiar
liturg 2
2
Rettleiar
predikant 1
1
Rettleiar
predikant 2
4
Lokale/
organist
Bakkehaugen
Henrik
Lærarar
Merete og Halvard
Vigselsøving avsluttande praktikum hausten 2015
Veke 48
Liturg 1
1
Predikant 1
2
Liturg 2
Predikant 2
Rettleiar
liturg 1
3
Rettleiar
liturg 2
PTS høsten 2015
Rettleiar
predikant 1
4
Rettleiar
predikant 2
Lokale/
organist
Bakkehaugen
Henrik
Lærarar
Merete og Sivert
8
18.8.2015
TIMEPLAN TEOL4020 høsten 2015
4
3
2
1
Gudstjenester i TF-kapellet høsten 2015
Jfr. http://www.praktikumpts.no/arrangementer/gudstjenesterDomusTheologica/GudstjenesterDomusTheologica
Gudstjenestene starter kl. 11. og varer normalt ca. 20 minutter. (Når det er gudstjeneste ved
avsluttende praktikum, vil gudstjenesten vare lenger.) Etter gudstjenesten er det matpakke i kantina.
Avsluttende praktikum høsten 2015
Felles epostliste: [email protected]
Emneansvarlig lærer: [email protected]
Andersen, Daniel Sverre Engar
[email protected]
Bentsegata 21
0465 Oslo
90591733
BORG
Brändle, Daniel Philipp
[email protected]
Slemdalsveien 89 k
0373 Oslo
99479727
Nupen, Maylén
[email protected]
Anton Nilsens vei 16
2016 Frogner
96045703
Skagen, Isabell
[email protected]
Rathkesgate 6 c
0558 Oslo
901 50627
NORD-HÅLOGALAND
BORG
BORG
Arbeids- og mappekrav Teologi i praksis 3 – TEOL4020, avsluttende
Følgende arbeidskrav må være godkjent i løpet av semesteret:
1. Formulering av egne læringsmål ved begynnelsen av semesteret (refleksjonsstarter) samt samtale om disse i
studentgruppa. Utkast leveres 19.8. kl.15. (Arbeid i gruppe 20.8.) Innlevering 26.8.
2a+b. Planlegging og gjennomføring av gudstjeneste/gravfred/vigsel a) som liturg (inkludert utforming av
gudstjenesteagende), b) som predikant. (Enten 27.8., 3.9., 10.9., 17.9. (gravferd), 24.9., 19.11, eller 25.11.
(vigsel).)
2c+d. Planlegging og gjennomføring av veiledning av medstudent som a) liturg og b) predikant dokumentert
gjennom notater. (Enten 27.8., 3.9., 10.9., 17.9. (gravferd), 24.9., 19.11, eller 25.11. (vigsel).)
2e. Planlegging og gjennomføring av gudstjeneste som kirketjener dokumentert gjennom kirketjenerrapport.
(Enten 27.8., 3.9., 10.9., 24.9. eller 19.11.)
3. Gjennomføring av stiftspraksis med veiledning, dokumentert gjennom læringskontrakt for praksis,
praksisrapport samt program, minnetale og tale fra en gravferd. Innlevering ei uke etter praksis.
4. Utarbeidelse og presentasjon av faglig tekst basert på situasjon/erfaring fra praksis. Innlevering 11.11.,
framlegg 12.11.
5. Aktiv deltakelse i temauka om å være prest i et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn. Uke 49.
Mappa skal inneholde:
1. Egne læringsmål ved begynnelsen av semesteret (refleksjonsstarter) Innlevering 26.8.
2. Fra gudstjenestearbeidet: Innlevering ei uke etter gjennomføring.
2a. Prekenmanuskript
2b. Agende fra øvingsgudstjeneste som liturg
2c. Notater fra mottatt veiledning etter gjennomførte øvingsgudstjenester som liturg og refleksjon over
læringsutbyttet av veiledningen
2d. Notater fra mottatt veiledning etter gjennomførte øvingsgudstjenester som predikant og refleksjon over
læringsutbyttet av veiledningen
2e. Notater fra veiledning gitt til liturg
2e. Notater fra veiledning gitt til predikant
2f. Rapport om samarbeidet i gudstjenestegruppa (kirketjenerrollen)
3. Faglig tekst basert på situasjon/erfaring fra praksis. Innlevering ei uke etter praksis.
4. Læringskontrakt for praksis. Innlevering ei uke etter praksis.
5. Praksisrapport. Innlevering ei uke etter praksis.
PTS høsten 2015
9
18.8.2015
TIMEPLAN TEOL4020 høsten 2015
6. Preken fra praksisperioden. Innlevering ei uke etter praksis.
7. Program, minnetale og tale fra en gravferd i praksisperioden. Innlevering ei uke etter praksis.
8. Refleksjon over tema/møte/situasjon fra temauka om å være prest i et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn.
Innlevering ved endelig mappeinnlevering 7.12.
9. Notat om bruk av faglitteratur i studiet (1 – 2 s). Notatet skal være en litteraturliste, ført etter vanlige
retningslinjer, over den litteraturen som er brukt gjennom semesteret med læringskommentarer knyttet til titlene.
Litteraturlista skal omfatte minst 1000 sider, og omfatte litteratur fra alle emnene (dvs homiletikk, liturgikk,
sjelesorg, religionspedagogikk og pastorallære). Innlevering ved endelig mappeinnlevering 7.12.
10. Refleksjon over egen læring ved slutten av semesteret, på bakgrunn av refleksjonsstarteren. Innlevering ved
endelig mappeinnlevering 7.12.
11. Oversikt over fravær. Innlevering ved endelig mappeinnlevering 7.12.
12. Evt. annet etter studentens ønske. Innlevering ved endelig mappeinnlevering 7.12.
Dokumentene i mappa må nummereres som i lista over og navngis og det må framgå (både i tittel og inne i selve
dokumentet) hvem som har skrevet det. Mappeinnleggene leveres fortrinnsvis i Fronter gjennom semesteret.
Når mappa ved semesterslutt leveres i papirform, må den settes sammen til ett dokument med løpende
sidenummerering og innholdsfortegnelse.
Praktisk informasjon hausten 2015
Fråvær
Ein student kan vere borte inntil 20 % av undervisinga. Om fråværet overstig 20 % i eit enkelt fag, kan ein bli
bede om å skrive ekstra mappekrav. Alt fråvær meldast til [email protected] eller ein skriv på liste på
tavla på kontoret (203).
Undervisingsrom
PTS disponerer for det meste rom 202, men rommet blir òg brukt av andre enkelte gonger. Det er opphaldsrom
og undervisingsrom for studentane på praktikum, først og fremst avsluttande kull. Her er det òg pauseareal og
handbibliotek. Reglane for handbiblioteket seier at ein berre kan låne bøker EIN DAG og at ein må skrive seg på
liste og kvittere når ein leverer bøkene attende. Om det manglar noko, sei frå til PTS-kontoret. Det finnest
kjøleskap, kaffitraktar og vasskokar på undervisingsrom 202.
Studentane har ansvar for å kjøpe kaffi og te, og å halde orden i undervisingsrommet 202. Veke 35: Maylén; veke
36: Daniel A; veke 37: Isabell; veke 38: Daniel B; veke 39: Maylén; veke 45: Daniel A; veke 46 Isabell; veke 47:
Daniel B; veke 48: Maylén; veke 49: Daniel A.
Kapellet
Vi brukar kapellet i underetasjen nesten kvar dag. Det er viktig at alle hjelper til med å halde orden også her.
Forlat rommet slik du ønskjer å finne det. Papir, tomme lys etc. skal kastast og rommet skal ryddast etter bruk.
Det er nye alterlys i skapet til høgre for døra. Desse må skiftast før dei har brunne heilt ned. Nøkkel til skapet
finnest i TF-info i 1. etasje og hos Bjørg på praktikum. Om det er noko ein ønskjer gjort i kapellet, kan ein òg
snakke med kapellmeistaren, som er ein student med spesielt ansvar for orden i kapellet. For tida er Torkild
Hausken kapellmeister.
Morgonbøner og gudstenester
Morgonbønene, som er opne for alle, er ein del av undervisingsopplegget på PTS. Det er morgonbøn i kapellet kl.
9.00-9.15 dei dagane det er undervising på PTS. Alle studentar på PTS-emna er med på å leie morgonbønene.
Torsdagar er det messe i kapellet midt på dagen. Da er det ikkje morgonbøn. Nokon av messene inngår i
undervisingsopplegget for avsluttande praktikum. Informasjon om gudstenestene finnest på nettet:
http://www.praktikum-pts.no/arrangementer/gudstjenester-og-morgenbonner/gudstjenesterogmorgenbonner.htm.
Kopiering
Studentane har høve til å kopiere naudsynt materiell til utdeling i undervisinga, faldarar til gudstenester etc. på
PTS høsten 2015
10
18.8.2015
TIMEPLAN TEOL4020 høsten 2015
PTS-kontoret. Dersom du skal kopiere mykje til eige bruk, må du skaffe deg kopikort. Kopikort kan kjøpast i post i
butikk på Blindern, i Akademika bokhandel og frå automatar, bl.a. på Georg Sverdrups hus. Det er kopimaskin for
kopikort på TF-biblioteket.
Semesterregistrering
Alle studentar skal semesterregistrere seg ved Universitetet i Oslo, og melde seg til undervising og eksamen. Det
skjer på StudentWeb, og semesteravgifta må vere betalt før registrering. Fristane for registrering står i
StudentWeb. Har du spørsmål i samband med dette? Ta kontakt med administrasjonen på TF. Om du ikkje får
innbetalingstalong for semesteravgift: Sjå http://www.uio.no/studier/admin/semesteravgift/. Om du får
melding om at du ikkje har studierett: Ta med deg opptaksbrevet frå PTS til Det teologiske fakultet, og spør TFinfosenter kven du skal snakke med.
Heimesidene til PTS
På heimesidene til PTS http://www.praktikum-pts.no/ finnest timeplanar http://www.praktikumpts.no/studier/timeplan/; studieplanar http://www.praktikum-pts.no/studier/studieplan/, og anna nyttig informasjon.
Timeplanane blir oppdaterte på nettet når det skjer endringar.
Presteteneste
Studentprestane på Blindern kan kontaktast, sjå http://www.studentprest.uio.no/.
Eksamen og semesteravslutting
Sjå dei to siste vekene i timeplanen.
PTS høsten 2015
11
18.8.2015
TIMEPLAN TEOL4020 høsten 2015
Morgonbøner PTS (kapellet på TF) hausten 2015
Jfr. http://www.praktikum-pts.no/arrangementer/gudstjenester-og-morgenbonner/gudstjenesterogmorgenbonner.html
Dato
18.8.
20.8.
21.8.
24.8.
25.8
26.8.
28.8.
31.8.
1.9.
2.9.
4.9.
7.9.
8.9.
9.9.
11.9
14.9.
15.9.
16.9.
18.9.
21.9.
22.9.
23.9.
25.9.
3.11.
4.11.
6.11.
10.11.
11.11.
13.11.
16.11.
17.11.
18.11.
20.11.
23.11.
24.11.
30.11.
1.12.
2.12.
Leiar
Avsluttande
deltar
Anne Hege (lærer)
Merete (lærer)
Maylén (A)
Isabell (A)
Daniel H (9.)
Daniel B (A)
Gustav (9.)
Daniel A (A)
Jens (9.)
Knut (9.)
Daniel B (A)
Angela (lærer)
Maarten (9.)
Maylén (A)
Sivert (lærer)
Isabell (A)
Michaela (9.)
Anne Hege (lærer)
Eva (9.)
Halvard (lærer)
Anders (9.)
Torkild (9.)
Kristin (9.)
Ida Maria (9.)
Isabell (A)
Lars Tore (9.)
Rigmor (adm.)
Daniel A (A)
Sivert (lærer)
Merete (lærer)
Solveig (9.)
Maylén (A)
Halvard (lærer)
Daniel A (A)
Sivert (lærer)
Daniel B (A)
Angela (lærer)
Anne Hege (lærer)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
9. sem.
deltar
Tekst fra Matteusevangeliet og Davidsalme
x
x
x
Matt. 26, 14-25, Sakarjas lovsang (s 16)
Matt. 26, 26-29, Salme 8 (s 17)
Matt. 26, 30-35, Salme 23 (s 18)
Matt. 26, 36-46, Salme 34 (s 19)
Matt 26, 47-56, Salme 36 (s 20)
Matt. 26, 57-68, Salme 43 (s 21)
Matt. 26, 69-75, Salme 63 (s 22)
Matt. 27, 1-10, Salme 67 (s 23)
Matt. 27, 11-19, Salme 85 (s 24)
Matt. 27 20-26, Salme 90 (s 25)
Matt. 27, 27-31, Salme 95 (s 26)
Matt. 27, 32-37, Salme 98 (s 27)
Matt. 27, 38-44, Salme 100 (s 28)
Matt. 27, 45-56, Salme 113 (s 29)
Matt. 27, 57-61, Salme 118 (s 30)
Matt. 27, 62-66, Salme 121 (s 31)
Matt 28, 1-7., Salme 130 (s 32)
Matt. 28, 8-10, Salme 146 (s 33)
Matt. 28, 11-15, Salme 148 (s 34)
Matt. 28, 16-20, Salme 149 (s 35)
1. Joh. 1, 1-4, Salme 150 (s 36)
1. Joh. 1, 5-8 Sakarjas lovsang (s 16)
1. Joh. 2, 1-6, Salme 8 (s 17)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
PTS høsten 2015
1. Joh. 2, 7-11, Salme 23 (s 18)
1. Joh. 2, 12-14, Salme 34 (s 19
1. Joh. 2, 15-17, Salme 36 (s 20)
1. Joh. 2, 18-25, Salme 43 (s 21)
1. Joh. 2, 26-29, Salme 63 (s 22)
1. Joh. 3, 1-3, Salme 67 (s 23)
1. Joh. 3, 4-10, Salme 85 (se 24)
1. Joh. 3, 11-17 Salme 90 (s 25)
1. Joh. 3, 18-24, Salme 95 (s 26)
1. Joh. 4, 1-3, Salme 98 (s 27)
1. Joh. 4, 4-8, Salme 100 (s 28)
1. Joh. 4, 9-10, Salme 118 (s 30)
1. Joh. 4, 11-12, Salme 121 (s 31)
1. Joh. 4, 13-16, Salme 130 (s 32)
1. Joh. 4, 17-21, Salme 146 (s 33)
12