Tenesteliste 2015,2.halvår

Comments

Transcription

Tenesteliste 2015,2.halvår
Tenesteliste Radøy sokn, 2.halvår 2015
Dato
Tid
21.06.15
11:00
Tjorehagen
Stad
4.sundag i treeiningstida
Dag i kyrkjeåret
Kjell
Liturg
Ikkje behov
Organist
Forsongar
28.06.15
11:00
Manger
5. sundag i treeiningstida
Marianne
Kristen Øgaard
05.07.15
11:00
Emigrantkyrkja
6. sundag i treeiningstida
Per Børge Frode S.Storheim
Kirsten Skage Mellingen Oddvar Stang
12.07.15
11:00
Hordabø
7. sundag i treeiningstida
19.07.15
26.07.15
11:00
Manger
8. sundag i treeiningstida
Ikkje gudsteneste denne sundagen
Anders H
Magne B
William Kay
William Kay
Åsmund Stray Nordberg Halvor Brekkan
Magne Myrtveit
Gunnar Kartveit
02.08.15
11:00
Manger
Magne Myrtveit
11:00
Hordabø
10. sundag i treeiningstida Kjell
11. sundag i treeiningstida Marianne
Frode S.Storheim
09.08.15
Frode S.Storheim
Ludvig Grindheim
Åsmund Stray Nordberg Astrid Hagen
Aud Bjørkhaug
Per Bjørkhaug
16.08.15
11:00
Manger
Magne Myrtveit
Grethe Lunde
Elin Klausen
Elin Klausen
Jon Lervik
Sæbø
William Kay
William Kay
Harry Johnsen
11:00
Anne Karin Fjeld
Else Marie Dale
30.08.15
06.09.15
11:00
11:00
Manger
Hordabø
12. sundag i treeiningstida Kjell
13. sundag i treeiningstida Kjell
14. sundag i treeiningstida Marianne
15. sundag i treeiningstida Kjell
M1
23.08.15
Frode S.Storheim
M2
Magne Myrtveit
Gunnar Kartveit
Berit Grindheim
Arve Haugland
Rasmus Grindheim
Anna Marie Gjerde
13.09.15
11:00
* Sæbø (Manger)
Frode S.Storheim
Elna Bauge
Margun Stordal
Kristoffer Toska
20.09.15
11:00
Sæbø
16. sundag i treeiningstida Helge H
17. sundag i treeiningstida Kjell
Ludvig Grindheim
Britt Sissel Kvamme
Reidun Sæbø
27.09.15
11:00
* Hordabø (Manger)
Hordabø
Sæbø
William Kay
William Kay
Per Bjørkhaug
Gunnar Kartveit
Ludvig Grindheim
Oddbjørn Tveiten
11:00
11:00
18. sundag i treeiningstida Helge H
19. sundag i treeiningstida Kjell
20. sundag i treeiningstida Helge H
Astrid Hagen
04.10.15
11.10.15
Grethe Lunde
Kristina V. Hamre
Aud Bjørkhaug
Borgny Tjore
Bodhild M.Grindheim
Solbjørg Vatnøy
18.10.15
11:00
* Sæbø (Manger)
William Kay
Magne Myrtveit
Elin Klausen
Harry Johnsen
Jon Lervik
25.10.15
19:00
Hordabø
21. sundag i treeiningstida Helge H
Bots- og bønedag
Helge H
Dagny Kvalheim
Irene Soltveit
Nei
Nei
01.11.15
19:00
Manger
Helgemessesundag
Rasmus Grindheim
Nei
11:00
Sæbø
William Kay
Frode S.Storheim
Berit Grindheim
08.11.15
Silje-Kristin Ellingsen
Simon Grandahl
08.11.15
15.11.15
16:00
11:00
Hordabø
Manger
Kjell
24. sundag i treeiningstida Kjell
24. sundag i treeiningstida Kjell
25. sundag i treeiningstida Helge H
Elna Bauge
Bjarnhild N.Myhre
Margun Stordal
Asbjørg Sylta
Kristoffer Toska
22.11.15
11:00
Hordabø
Siste sundag i kyrkjeåret
Helge H
Frode S.Storheim
Per Bjørkhaug
Arve Haugland
Anna Marie Gjerde
29.11.15
11:00
Sæbø
1. sundag i adventstida
Kjell
Jurate Norkuviene
Willem Vogelaar
Silje-Kristin Ellingsen
Simon Grandahl
06.12.15
11:00
Manger
2. sundag i adventstida
Harry Johnsen
Jon Lervik
20.12.15
24.12.15
11:00
14:30
Hordabø
Hordabø
4. sundag i adventstida
Julaftan
24.12.15
16:00
Manger
24.12.15
14:30
24.12.15
25.12.15
Magne Myrtveit
William Kay
Frode S.Storheim
Magne Myrtveit
G-RDK Solveig Storheim
M1
Magne Myrtveit
M1
William Kay
William Kay
Åsmund Stray Nordberg Halvor Brekkan
M2
Magne Myrtveit
Ludvig Grindheim
G-RDK Grethe Lunde
M1
Magne Myrtveit
Kyrkjevert 1
Berit Grindheim
Elna Bauge
G-RDK Åsmund Stray Nordberg RDK Magne Myrtveit
Gunnar Kartveit
Solveig Storheim
Kristina V. Hamre
Frode S.Storheim
William Kay
Medliturg 2
Åsmund Stray Nordberg Halvor Brekkan
M2
Frode S.Storheim
Frode S.Storheim
Medliturg 1
Elin Klausen
Åsmund Stray Nordberg Halvor Brekkan
Kyrkjevert 2
Rasmus Grindheim
Nei
Dagny Kvalheim
Asbjørg Sylta
Margun Stordal
Kristoffer Toska
Oddbjørn Tveiten
1
Irene Soltveit
2
1
Arbeidet med sikring av
kyrkjebygget på Manger skal,
etter planen, gjennomførast i
perioden 31.august til
2.november. I dette tidsrommet
vil kyrkja vera stengd. Alle
gudstenester, kyrkjelege
handlingar og
trusopplæringstiltak vil verta
flytta til dei to andre
soknekyrkjene i
Sæbø og Hordabø. Medliturgar,
kyrkjevertar, liturgar og
kyrkjemusikarar gjer teneste i
den kyrkja gudstenesta er
flytta til. Dersom arbeidet vert
utsatt, eller vert avslutta
tidlegare, vil ein fylgja den
opphavlege gudstenesteplanen.
1
2
Irene Soltveit
Asbjørg Sylta
Julaftan
Frode S.Storheim
Magne Myrtveit
-
Astrid Hagen
Oddbjørn Tveiten
Emigrantkyrkja
Julaftan
William Kay
Kirsten Skage Mellingen -
Nei
Nei
16:00
Sæbø
Julaftan
Britt Sissel Kvamme
Nei
Sæbø
Juledag
Solveig Storheim
Grethe Lunde
Britt Jorun Tjore
12:00
William Kay
William Kay
Borgny Tjore
Roald Hvidsten
Nei
MEDLITURG - møter 40 min. før gudstenesta
•Førebu seg før gudstenesta
•Lesa tekstar, leia bøner m.m.
FORSONGAR - møter 30 min. før gudstenesta
•Førebu seg før gudstenesta (får tilsendt salmar)
•Førebuing saman med organisten
•Leia allsongen
KYRKJEVERT - møter 30 min. før
gudstenesta
•Hjelp kyrkjetenar/bakarar med å laga til
kyrkjekaffien
Ver venleg å kontaka ein annan på lista
dersom dei oppsette datoane ikkje høver.
Hugs å gje melding til kyrkjekontoret!
Takk for det du gjer i kyrkjelyden!
www.kyrkja.no/radoy
RDK
G-RDK
Nei
Aud Bjørkhaug
Dagny Kvalheim
•Ønskja dei som kjem, velkomne
•Hjelpa folk til rettes
•Gje ei hand til dei som treng hjelp fram til
nattverd, offer eller tenna lys i globen.
•Hjelp å a opp og telja offeret
•Telja frammøtte - meld tal til kyrkjetenar!
M2
Dagunn Grindheim, Elin
Klausen, Jurate
Norkuviene
Ove Hjelmeland, Birgitte
Morken, Elin Nøttveit
Radøy damekor
Gruppe frå Radøy
damekor
* Stenging av Manger kyrkje
-
BAKAR - møter 30 min. før gudstenesta
•Snakk saman med dei andre i gruppa di.
Kanskje nok at éin bakar på ein vanleg søndag?
•Ta med deg bakverk til gudstenesta. Platekake
om ikkje anna er avtalt. Hjelp kyrkjevertane
med å laga til kyrkjekaffien.
M1
Nei
Per Bjørkhaug
Kva inneber dei ulike oppgåvene?
Gruppe 1 Ruth Marit Haugland,
Astrid Hagen
Gruppe 2 Gunnvor Dal Seilfaldet
og Elin Nøttveit
Forsongarar
Nei
Frode S.Storheim
Gunnar Kartveit
Baking
Baking
Nei

Similar documents