Vianova - presentasjon oktober 2013 - ITS

Comments

Transcription

Vianova - presentasjon oktober 2013 - ITS
Ta vare på gullet
ITS-konferansen, Trondheim 18.mars 2015
Ta vare på data fra planlegging til ITS
Heidi Berg & Merete Tøndel, Vianova Systems
Takk
VIANOVA-nettverket
VIANOVA-nettverket
> 300 ansatte
i VIANOVA-nettverket
> 220 fagfolk og
80 systemerere
> 15 000 brukere
og mer enn
25 Novapoint applikasjoner
Hva gjør VIANOVA nettverket
Verktøy for redigering av
Vegnett
Verktøy for logging av
biler som driver med
vintervedlikehold langs
vegnettet
Prosjektering av E18
Vestkorridoren fra Asker
til Oslo
Infrastruktur modell
server for flere InterCity
parseller
Livssyklus
Objekter som skapes skal leve videre gjennom livssyklusen,
og bare forbedres og foredles med mer informasjon
Livssyklus;Infrastruktur Informasjonsmodellen (BIM) QuadriDCM
Objekter som skapes skal leve videre gjennom livssyklusen, og bare forbedres og foredles
med mer informasjon
ITS
Design
ITS
Construction
ITS
Maintenance
Use
Nasjonal Transportplan 2018-2027
«Teknologisk utvikling og mer bruk av ITS kan forventes å medføre økte
kostnader !
Design
1
Construction
10
Maintenance
100
Bruk
Ny teknologi kan bidra til ett mer effektivt og sikkert transportsystem som
takler større transportmengeder.
Ett robust og pålitelig transportsystem krever optimalt nivå på drift og
vedlikehold. Dagens etterslep, klimaendringere, mer trafikk, og ny mer
komplisert infrastruktur innebærer økte kostander. Da må alle faglige krefter
bidra i helhetstenkingen».
Evolusjon
FREMOVER
I DAG
2D Tegninger
Single
discipline
Manual & CAD
Discipline
approach
3D Modeller
Single
discipline
Limited
intelligence
Discipline
approach
ISOLERT
Copyright Vianova Systems
3D samordningsmodeller
BIM for Infrastruktur
Multi-discipline
VR visualization
Project
collaboration
Multi-discipline & workflow
support
Intelligent object model
Lifecycle value
SAMHANDLING
INTEGRERT
By-Modeller
Teknologitrender – byer modellers opp i detalj
Hvordan kan ITS utnytte dette og integreres i dette?
The new Euphemias street. Bjørvika, Oslo.
Vianova corporate presentation
Vianova Plan og Trafikk. Statens vegvesen. Copyright ©2012.
The new Euphemias street. Bjørvika, Oslo.
Høykvalitetsdata fra prosjektering/bygging:
•
Kjørebanebredder
•
Skulderbredder
•
Antall felt
•
Feltbredder
•
Vegoppmerking
•
Tverrfall
•
Dybde sideterreng/grøft
•
Midtdeler (type, avstand til)
•
Trafikkskilt: Type og posisjon
•
Elektro og data: Kabler i bakken
•
….????
Vianova Plan og Trafikk. Statens vegvesen. Copyright ©2012.
Vianova corporate presentation
Vegnett
En viktig teknologi for å koble
sammen føringsveier og et
skjelett for lagring av informasjon
langs et transportsystem
Internasjonalt standardiseres
deling av stedfestet data Inspire
direktivet
Vianova Systems, ny vegnettseditor, Copyright ©2015.
Mens objektmodellering
standardiseres bl.a gjennom ISO
TC211
Vegnettseditor integrert i
prosjekteringssystemet:
Kan linke alle objektene, med
informasjon, til vegnettet
Laserscanning, ny teknologi trend for datahøsting
Skjermbilde: Punktsky modell fra Geomatikk Survey, med prosjektert vegmodell, i Novapoint Basis
Hvordan skape full geometrisk detaljerte bymodeller eller
forvaltningsdatabaser: Objektgjenkjenning fra punktsky.
ITS faget integrert i
Infrastruktur
informasjons
modellene
Alle som vil bli hørt – må ha en stemme der diskusjonen foregår
Kommer ITS faget tidlig nok på banen til å være en aktiv,
integrert part av nye, stor infrastruktur prosjekt?
Mange andre fag, begynner å komme på banen mhp hvilken intelligens de trenger i modellen,
hvilke objekter som skal være med og hvilken informasjon som skal ligge på disse
Big data
Hvilke BIG data kilder, kan samle data for en
smartere, sikrere og renere infrastruktur. BIG data
er til for å høste erfaringer fra
Data er den nye valutaen!
Aftenposten 16 mars 2015
Vianova corporate presentation
THE FUTURE
OF BUILT ENVIRONMENT
NOW
THIS IS WHAT WE CAN DELIVER TODAY: BIM FOR INFRASTRUCTURE
The new Euphemias street. Bjørvika, Oslo.
WHAT IF…
THE NEXT 25 YEARS…
Vianova Plan og Trafikk. Statens vegvesen. Copyright ©2012.
ALL AS-BUILT INFRASTRUCTURE
MODELS
WHERE STORED ONLINE
AVAILABLE FOR EVERYONE?
WHAT IF…
EVER YELLOW DOT WAS AN AS-BUILT BIM FOR INFRASTRUCTURE MODEL,
CONTAINING EVERY TINY DETAIL ABOUT THE BUILT ENVIRONMENT
AND WHAT IF…
EVERY WHITE DOT REPRESENTED ONLINE DATA ABOUT CURRENT STATUS
OF THE INFRASTRUCTURE: TRAFFIC LOADS, TRAFFIC SPEED, ACCIDENTS,
PAVEMENT PERFORMANCE INDICATORS…
AVAILABLE - ONLINE
QuadriDCM Easy Access - today
THAT ADDS UP TO…
A LOT OF ONLINE
DATA ABOUT
INFRASTRUCTURE!
= BIG
DATA
BIG BIM DATA. POTENTIALLY OF GREAT VALUE - IF WE COULD ANALYSE IT…
E.g. using The Tianhe-2
which reaches 33.86 petaflops per second, was ranked No. 1 in the Top500 List for the third time in the row in late June.
= BIG
DATA
BIG BIM DATA. POTENTIALLY OF GREAT VALUE - IF WE COULD ANALYSE IT…
“It takes the Tianhe-2 just one
second to do the same amount of
work that 1.3 billion PCs would
take one thousand years to
complete”
Professor Yuan Xuefeng, director of the National
Supercomputer Centre, University in Guangdong
E.g. using The Tianhe-2
which reaches 33.86 petaflops per second, was ranked No. 1 in the Top500 List for the third time in the row in late June.
(Hmmmm – and look what the Chinese use it for, by the way: Railway!:
Researchers have deployed the
supercomputer for railway
design, earthquake simulation,
astrophysics and genetic
studies.)
Do you now understand what important business we’re in!
ANALYSING…
AS-BUILT DETAILED MODELS AGAINST CURRENT STATUS…
CURRENTLY NOT POSSIBLE
WE WOULD LEARN MUCH FASTER,
AND SPREAD THE KNOWLEDGE MUCH FASTER
2025
IF WE CAN MAKE BIG BIM DATA AVAILABLE ONLINE
THIS CAN BE OUR WAY TO GREAT IMPROVEMENTS - THE NEXT 10 YEARS
NEXT GENERATION DESIGNERS
14 YEARS OLD TODAY
WILL BE 24 YEARS OLD IN 2025. AT IT’S PEAK (WELL, STARTING…)
Example
MINECRAFT…
VERSION 1.0 RELEASED IN 2009
> 100 MILL. REGISTERED USERS BY 2014
ENGINEERING?
Duncan Parcells, an art student at the University of Delaware, used 4.5
million blocks to create TITAN CITY - resembling a scene from Sim City.
HOW THEY WORK
PC + MINECRAFT + MODEL SERVER … AND SKYPE TO COMMUNICATE
HOW THEY WORK
THEY DO NOT RESTRICT THEMSELVES TO COUNTRY BORDERS…
“They talk
to anyone in
the world –
who’s
online”
HOW THEY LEARN
YOUTUBE.COM
“They learn
from anyone,
anytime, the
hardest task,
creating
servers at 12!”
…WHAT IF
TODAY’S MINECRAFT PLAYERS ARE TOMORROWS INFRA DESIGNERS?
THAT’S LIKELY, ISN’T IT … SO WHAT WILL BE THEIR EXPECTATIONS?
THEY EXPECT
ACCESS TO ALL DESIGN RULES AND
ALL BEST PRACTICE KNOWLEDGE THROUGH
ACCESS TO ALL RESULTS OF ANY BIG (BIM) DATA ANALYSIS
THEY EXPECT
ACCESS TO ONLINE SERVERS WITH ALL THE BIM MODEL DATA…
SAMETIME DESIGN EXPERIENCE –
WORKING TOGETHER ACROSS THE WHOLE WORLD, NO LIMITS!
PHU….. GOOD THEN THAT WE ARE PREPARED:
THAT MEANS …
WE HAVE A FEAR CHANCE OF CONVINCING THE YOUNGSTER THAT CIVIL
ENGINEERING IS THE FUTURE …
BUILT ENVIRONMENT
IS THE FUTURE