1 E-læring Kommune og Helse foretak Ida Skard

Comments

Transcription

1 E-læring Kommune og Helse foretak Ida Skard
Helse Sør-Øst RHF
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger
det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk
bakgrunn, kjønn og økonomi.
Gjensidig kompetanseutveksling
basert på e-læring
Rehabiliteringskonferansen 13. oktober 2015
HSØ: e-læring og deling hittil
• 900 e-læringskurs i vår Læringsportal
• Etablert delingspraksis internt mellom HF
• 100 sykehuskurs er lagt ut på åpne nettsider, 16 ulike
nettsteder
• Ingen oversikt over bruk av delte kurs
 kan vi dele det vi har på en smartere måte?
 hvordan bidra til samhandling i praksis?
Prosjekt,
samarbeid mellom HSØ RHF og KS
- Etablere system for gjensidig
kompetanse/kunnskapsdeling mellom kommunene og
spesialisthelsetjenesten, basert på e-læring.
- Systematisk deling av kurs
- Pilot gjennomført i Telemark og Buskerud. (ST HF og VV HF)
- Styringsgruppe; Direktør for samhandling, HSØ RHF og
regiondirektør KS
kurs.kommit.no
Pilot
• Nome og Kongsberg
• Vestre Viken og Sykehuset
Telemark
• Forebygging og mestring
av vold og aggresjon
• Farmakologiske prinsipper
• Barn som pårørende
Relevans?
Teknologi?
Læring?
Samhandling?
Piloten ble en suksesshistorie
Tilbakemeldinger fra deltagerne:
- Relevant, Effektivt, Ga økt læringslyst
- Pedagogikk vi kan lære av
- Alt virket (teknologi, utstyr)
Ga oss gode erfaringer for hvordan vi kan gjøre dette
systematisk.
Suksessfaktorer 1 Sykehus
e-læringsansvarlig
Samhandlingsansvarlig
Fagperson
Suksessfaktorer 2 Kommuner
Brukerstøtte
Faglig
bestillerenhet
Engasjerte
fagpersoner
lokalt
Fagansvaret
- Partene har selv ansvar for
hvordan de bruker delte
kurs
- Fagpersoner som har
utviklet kursene får ikke
utvidet ansvar
- Fortsatt mulig å legge ut
kurs på egen nettside
Fordeler med systematisk deling?
• Samhandling i praksis
• En felles portal for alle
kommuner
• Oversikt og tilgjengelighet
• Kompetansestyring
• Effektiv deling
• Felles
utviklingsprosjekter?
Flere målgrupperflere løsninger?
• Felles ekstern site i
Læringsportalen?
• En felles nettside der
kurstilbudet samles?
• En nasjonal fellesportal?
Kontakt:
Ida Skard Heier
Prosjektleder HSØ
[email protected]