Tråante 2017 - Sør-Trøndelag fylkeskommune

Comments

Transcription

Tråante 2017 - Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tråante 2017
-nasjonal feiring og et felles samisk jubileum
Målet med jubileet
Prosjektmålet for Tråante 2017 er å markere
den historiske hendelsen og formidle
kunnskap om samene, samisk kultur og
historie i et 100-års perspektiv. Jubileet skal
bidra til deltakelse og engasjement for
demokratiet, og vil også rette blikket fremover
og spørre hva som gjøres for å utvide
demokratiet i vår egen tid. Tråante 2017s
profil vil være formidling, feiring,
engasjement, deltakelse og demokrati.
Organisering
• Prosjektledelsen består av prosjektleder Ida Marie Bransfjell og
programansvarlig Kjell Magne Derås. Kulturenheten i Trondheim
kommune er arbeidsgiver.
• Det vil bli opprettet en hovedkomitee bestående av politiske
representanter fra Sametinget, Trondheim kommune og SørTrøndelag fylkeskommune.
• En styringsgruppe med administrative representanter fra
Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Sametinget
og en samisk representant fra prosjektet Samisk Rom har virket fra
2013, og vil få nytt mandat i løpet av 2015. Trondheim
kommunenes representant leder styringsgruppen.
• Referansegruppe vil bli opprettet i løpet av 2015. Representantene i
referansegruppa skal ha viktig kompetanse og kunnskap for jubileet.
Det kan etableres mindre arbeidsgrupper basert på tema med ett
gitt mål og avgrenset oppdrag.
Program/aktivitet
• Det innbefatter en rekke arrangement som
skal utvikles i tiden som kommer:
landsmøter, festgudstjenesten, events innen
ulike kulturuttrykk: musikk, bildene kunst,
litteratur, mat, idrett, film, teater, kirkelige
arrangement, undervisningsopplegg og
historisk utstilling.
www.Trondheim.kommune.no
• Prosjektleder Ida Marie Bransfjell
Tlf. 481 19 334
Epost: [email protected]
• Programansvarlig Kjell Magne Derås
Tlf. 481 06 035
Epost: [email protected]

Similar documents