Arbeidsplan 7.klasse

Comments

Transcription

Arbeidsplan 7.klasse
Arbeidsplan 7.klasse
Melding fra lærer:
-
-
Arbeidsmål denne uken:
Siste matpakkeuka. Dette lover godt. Mange gode og sunne matpakker. Torsdag er det
felles lunch i klassen, spandert av 9 kl. De har baket rundstykker og kommer med pålegg.
Dette blir stas. Ingen matpakker denne dagen.
Elevråd 3 t. tirsdag.
UKE 40
Onsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
1
KRLE
Norsk
Naturfag
Kunst & h
Matte
2
Matte
Norsk
Natufag
Kunst & h
Engelsk
3
Musikk
Engelsk
Norsk
Norsk
KRLE
4
Musikk
Fyfo
Samf. Fag
PRØVE
Matte
PRØVE
Norsk
12:25 – 13:10
5
Kunst & h
Samf. fag
Kroppsøving
Matte
13:15 – 14:00
6
Engelsk
Samf. fag
Kroppsøving
KRLE
08:20 – 9:50
Husk gymsko/gymklær !
Torsdag
10:30 – 12:00
Gloseprøve i engelsk.
Husk underskrift!
Ordenselever: Lukas og Sara.
TIMEPLAN
Mandag
Tirsdag
Arbeidsmål:
FRI
LEKSEPLAN
Uke
Til
tirsdag
Til
onsdag
”Dag til dag”-lekse
Engelsk:
□ I WB: The news, Oppg 65 b) og c), og oppg. 66, s. 39.
Samfunnsfag:
□ Les s. 35-37 i Midgard. Gjør oppgave 5 og 10 s. 41.
Gloser:
Engelsk
Norsk
decide
bestemme
barge in
Brase inn
Space
Plass
Samfunnsfag:
□ Gjør oppgave 2. s. 41 i Midagard.
Norsk:
□ Les ruten side 38 i SB om å være en god lytter.
□ Øv deg på å være en god lytter i samtale med andre.
Relax
Slappe av
My turn
Min tur
Understand
Forstå
Almost
Nesten
Matematikk:
□ Gjør ferdig basis og løype for mandag.
Time for bed
På tide å legge seg
Besides
Forresten
Something else
Noe annet
Norsk: Les side 34 i SB. Se på ruten med mål for kapittelet og begynn
på et VØL-skjema. Sett av plass til å skrive inn hva du har lært når vi er
ferdig med kapittelet.
Til
torsdag Norsk: Les «God dag, mann-økseskaft» side 38-39 i SB.
Til
fredag
Ukelekse
Norsk: gjør oppgave 5 side 40 i SB. Skriv svarene i skriveboken din.
Matematikk:
□ Gjør ferdig basis og løype for torsdag.
Engelsk:
□ Les « Who decieds?», s. 48 og 49, og oversett til norsk. □ Skriv inn
glosene i gloseboka di og øv godt på dem.
□ Gloseprøve fredag. Husk underskrift.
TIPS TIL GØY GLOSEPUGGER:
http://tjenester.aschehoug.no/glosetygger/
Læringsmål
Jeg skal kunne
FAG/tema
NORSK
SB = språkboka
LB = leseboka
MATEMATIKK
Grunntall
ENGELSK
Basis
Tirsdag:
Les side 36-37 i SB.
Oppgave 1 og 2 s.37.
- Addere og subtrahere i hodet
- Addere og subtrahere hele tall og
desimaltall
- Subtrahere negative tall.
Mandag:s. 50
□Oppg. 25-28
□ Oppg. 29-36 s 51
8.kl Nummer:
□ 1.30 – 1.32 s. 31-32
Torsdag: s 52. Adder med negative tall
□ Oppg. 37-45
□Oppg. 46-49 s. 54
Fredag Spørreundersøkelse.
□Oppg. 50-57 s. 54-55
8.kl Nummer:
□1.33 – 1.36 s 32-33
Vurdere, samtale og skrive om
Mandag: Vi ser på nyhetssaker i norske og engelsktalende "nyhetskanaler", muntlig og skriftlig aktivitet knyttet til
disse.
Tirsdag: Forts. arbeidet fra mandag.
"nyhetskanaler"!
Onsdag:
Forskerføtter
Løype 2
-lytte til andre
-utrykke og begrunne egne meninger
-vise respekt for andres meninger
nyheter, fra norske og engelsktalende
Stairs
Studieplan
Løype 1
Torsdag:
Les side 38-40 i SB.
Oppgave 4 individuelt.
Dramatisere «God dag,
mann-økseksaft»
Fredag:
Les side 41-43.
Gjør oppgave 6 og 7.
Fredag: Lesing «Who decides?» Gloseprøve og verbprøve.
NATUR & MILJØ
Tema:
SAMFUNNSFAG
Tema
KRLE
Tema:
Kunst og
Handverk

- Skal kunne lage en oppskrift til et
naturfag forsøk
Forskerføtter - vi fortsetter med opplegget i kjemi.
- Forklare hva som kjennetegner
renessansen i Europa.
- Gi eksempel på viktige tanker og
oppdagelser på denne tida, og hvordan
disse skapte ur i Europa.
Tirsdag:
- Hvordan Bibelen er delt opp
- Hvor mange bøker den inneholder
- Hovedpersoner i det gamle
testamentet.
Mandag:
Forelesing om Bibelen.
Notater
- Jobbe selvstendig med arbeidet
mitt.
Mandag: Vi fortsetter med mosaikkbildet.
- gjøre rede for hvordan sentrale
kunstnere i renessansen, på ulike
måter har satt spor etter seg
Musikk
Kunne beherske enkelt rytmisk komp.
Kunne gjenkjenne musikk fra epoker i
kunstmusikken.
Onsdag;
Arbeidstime.
□ Les s. 38-39-40
□Gjør oppg. 10 – 17 s. 41
□ Oppg. 1, 4, 7, 8, 9
Torsdag
- Forelesing om Bibelen.
- Notater
Fredag
-
Samfunnsnytt
Mitt valg.
Torsdag: Kunsthistorie: Forelesing om Renessansen.
Teikneoppgave: Du er no 2015-da Vinci. Du skal lage en framtids «maskin». Det kan være en arbeidstegning, den skal
inneholde mål. Det kan være en enkel strektegning eller en meir avansert teikning om hvordan den fungerer. Du må gi en
utfyllende forklaring på hva det er og hvordan den fungerer.
Kunstmusikk: Læringspartner.
Gitarlære/teori
GYM
Kunne enkle teknikker i noen
lagidretter. Kunne være med i
aktiviteter som styrker kroppen
Ukens Grublis:
To fedre og to sønner spiste 3 egg til frokost.
Hver av dem spiste nøyaktig ett egg.
Hvordan kan dette stemme?
Løpeteknikk. Styrketrening: Pararbeid. Hjørnefotball. Volleyball.