20150923 Offentlig journal

Comments

Transcription

20150923 Offentlig journal
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 03/01124-15 Vedtak - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
KLP Kommunenes Landspensjonskasse
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
18.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Utgående internt produsert, 11/01096-18 Tilbud m fast LIS stilling
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Personalarkiv
Klasse:
221
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02422-3 Tilbakemelding på behandling
Sak:
Barnevernsak - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for barne- og ungdomsmedisin
Dok. dato:
19.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02447-6 Foreldrepenger - Avskjermet
Sak:
Foreldrepenger fra folketrygden
Avsender:
NAV Porsgrunn
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for habilitering
Dok. dato:
14.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
159
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02607-5 Erstatningssak 2014/06256 - klage på vedtak
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
NPE - Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02682-6 Erstatningssak 2014/06414 - klage på vedtak
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for endo/mamma, ortopedi og gastrokirurgi
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02691-5 Vedr. spesialisterklæring - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Advokatfirma Wigemyr & Co
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00013-126 Avvik - id 20315
Sak:
Avvik - 2015
Avsender:
Porsgrunn Kommune
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvalitetsavdelingen
Dok. dato:
15.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
431
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00192-6 Erstatningssak: 2015/06205 - kopi av journal
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
NPE - Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00293-7 Erstatningssak 2015/00603 - klage på vedtak
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
NPE - Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kvalitetsavdelingen
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00429-6 Erstatningssak 2015/00017 - vedtak
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for endo/mamma, ortopedi og gastrokirurgi
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00544-4 2015/01698 - sakkyndig vurdering - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for endo/mamma, ortopedi og gastrokirurgi
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00660-6 Budsjettskriv nr 4 om overordnet budsjettprosess og forutsetninger
Sak:
Budsjett 2016
Avsender:
Helse Sør-Øst RHF
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Administrasjon
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
110
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00990-4 2015/04583 - sakkyndig vurdering
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for endo/mamma, ortopedi og gastrokirurgi
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01450-2 Tilbakemelding på undersøkelse
Sak:
Barnvernssak - Avskjermet
Avsender:
Skien kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon BUP Skien
Dok. dato:
02.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01548-2 Henleggelse av undersøkelse
Sak:
Barnevernssak - Avskjermet
Avsender:
Skien kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon BUP Skien
Dok. dato:
04.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01556-18 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykolog Seksjon for rus og psykiatri - st. ref.
2694713538
Sak:
Ledig stilling - Psykolog Seksjon for rus og psykiatri - st. ref. 2694713538
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01556-19 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykolog Seksjon for rus og psykiatri - st. ref.
2694713538
Sak:
Ledig stilling - Psykolog Seksjon for rus og psykiatri - st. ref. 2694713538
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01556-20 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykolog Seksjon for rus og psykiatri - st. ref.
2694713538
Sak:
Ledig stilling - Psykolog Seksjon for rus og psykiatri - st. ref. 2694713538
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01556-21 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykolog Seksjon for rus og psykiatri - st. ref.
2694713538
Sak:
Ledig stilling - Psykolog Seksjon for rus og psykiatri - st. ref. 2694713538
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01556-22 Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Psykolog Seksjon for rus og psykiatri - st. ref.
2694713538
Sak:
Ledig stilling - Psykolog Seksjon for rus og psykiatri - st. ref. 2694713538
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01922-3 Anmodning om pasientopplysninger - 2.gangs påminnelse - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Sparebank 1 Forsikring
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01928-3 Erstatningssak 2015/09014 - skademeldingsskjema
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
NPE - Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for ØNH urologi og plastikkirurgi Skien
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01928-4 Erstatningssak 2015/09014 - Oversendelse av journal
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Mottaker:
NPE - Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01996-30 Søknad og CV - Psykologspesialist/Psykolog - st. ref. (2754953676)
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/Psykolog Seksjon Bup-Porsgrunn - st. ref. 2754953676
Avsender:
Sunniva Semb
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/01996-31 Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist/Psykolog Seksjon Bup-Porsgrunn st. ref. 2754953676
Sak:
Ledig stilling - Psykologspesialist/Psykolog Seksjon Bup-Porsgrunn - st. ref. 2754953676
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02011-2 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - 011015
Sak:
Oppfølging av sykmeldt - Avskjermet
Avsender:
NAV Nome
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon habilitering voksne
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
214
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02066-42 Tilbud om fast LIS stilling
Sak:
Ledig stilling - Lege i spesialiserin, anestesiologi Akutt og beredskap - st. ref. 2770982858
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02221-2 Søknad og CV - Seksjonsleder - st. ref. (2746296938)
Sak:
Ledig stilling - Seksjonsleder Seksjon for rus og psykiatri - st. ref. 2746296938
Avsender:
Freddy Eriksen
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02221-3 Svarbrev, søknad mottatt - Seksjonsleder Seksjon for rus og psykiatri - st. ref.
2746296938
Sak:
Ledig stilling - Seksjonsleder Seksjon for rus og psykiatri - st. ref. 2746296938
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon administrasjonssenter
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02232-1 Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Eika Forsikring AS - Oslo
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02233-1 Anmodning om pasientopplysninger - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
Advokat Arne Elvestuen
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02234-1 Anmodning om pasientopplysninger - purring - Avskjermet
Sak:
Krav om innsyn - Avskjermet
Avsender:
NAV Skien
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon dokumentasjonssenter
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
423
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/02235-1 Svar - Bekymringsmelding til barneverntjenesten - Avskjermet
Sak:
Barnevernssak - Avskjermet
Mottaker:
Skien kommune Barneverntjenesten
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
DPS ambulant team
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
403
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02236-2 Søknad
Sak:
Ledig stilling - intern utlysning - fagutviklingssykepleier - FOVA Notodden
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon FOVA Notodden
Dok. dato:
26.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02237-4 Søknad
Sak:
Ledig stilling - intern utlysning - driftssykepleier FOVA Notodden
Avsender:
Jorunn Tønnesland Høyset
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon FOVA Notodden
Dok. dato:
20.08.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02237-2 Søknad
Sak:
Ledig stilling - intern utlysning - driftssykepleier FOVA Notodden
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon FOVA Notodden
Dok. dato:
31.07.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02237-3 Søknad
Sak:
Ledig stilling - intern utlysning - driftssykepleier FOVA Notodden
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Seksjon FOVA Notodden
Dok. dato:
10.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
211
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02238-1 Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger
Sak:
Oppfølging av sykmeldt - Avskjermet
Avsender:
NAV Porsgrunn
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Ambulanse Tinn
Dok. dato:
09.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
214
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02239-1 Klage - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
Tønsbergadvokatene AS
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling B for lunge og Kragerø
Dok. dato:
22.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
433
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02241-1 Erstatningssak 2015/08783 - skademeldingsskjema
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
NPE - Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Kirurgisk klinikk
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02242-1 Erstatningssak 2015/09039 - skademeldingsskjema - Avskjermet
Sak:
Pasientsak - Avskjermet
Avsender:
NPE - Norsk Pasientskadeerstatning
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for endo/mamma, ortopedi og gastrokirurgi
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
432
Sykehuset Telemark - Offentlig journal
Fra:
23.09.2015
Dokumenttype:
I, U
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
23.09.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/02247-1 Varsling av alvorlig hendelse - Avskjermet
Sak:
Varsling av alvorlig hendelse - Avskjermet
Avsender:
Statens helsetilsyn
Journaldato:
23.09.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jf. Fvl §13
Saksbehandler:
Avdeling for endo/mamma, ortopedi og gastrokirurgi
Dok. dato:
23.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
431