Program seminar 2015

Comments

Transcription

Program seminar 2015
Program ØNH-fagseminar 16. og 17.
oktober 2015
ØNH-faggruppen i NSF
Scandic hotell Oslo Airport
FREDAG 16.10.15
Tidspunkt
09.00-10.00
10.00-10.15
Tema
Registrering og utstilling
Velkommen og presentasjon av utstillere
10.15-12.15
Finn kongefølelsen!
12.15-13.15
13.15-14.15
Lunsj og utstilling
Kreftkirurgi og rekonstruksjoner
14.15-14.35
14.35-15.20
15.20-15.40
15.40-16.40
Pause og ustilling
Opplevelse, erfaringer og endringer - under og
etter kreftsykdom
Pause og utstilling
Tannpleie og munnstell ved hode-halskreft
16.40-17.40
19.30
Generalforsamling
Underholdning, aperitiff og middag
Foredragsholder
Ved faggruppeleder Eva Marita
Stubbom.
Randi Skaug
Randi Skaug var første norske
kvinne på Mount Everest. Hun har
blant annet fullført Seven
Summits og vært på ski i Antarktis.
Se www.randiskaug.no
John Sigurd Lybeck, overlege, St.
Olavs hospital.
Wenche Sandlie, likeperson,
Munn- og halskreftforeningen.
Lise Thoresen, tannpleier,
Haukeland
LØRDAG 17.10.15
08.55-09.00
Velkommen til dag to!
09.00-10.00
Barn og søvn
10.00-10.45
Voksne og søvn
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-12.00
Pause
Presentasjon av sykehus
Hvordan oppleves sykepleierens rolle og ansvar i
akuttmottaket?
- hva gjør vi som sykepleiere? Behovet for
sykepleierkompetanse.
Lunsj
Morbus osler og epistaxis
12.00-13.00
13.00-13.45
13.45-13.55
13.55-14.55
14.55-15.00
Ved faggruppeleder Eva Marita
Stubbom.
Hanne Berdal, lege, og Roy
Byholt, sykepleier, ved
Lovisenberg Diakonale Sykehus.
Svetislav Mitic, overlege, Ahus.
Ahus
Kristin Häikiö, sykepleier med
mastergrad som jobber i
akuttmottaket på Ahus.
Sinan Dheyauldeen, overlege,
Rikshospitalet.
Pause
Ernæring ved hode-halskreft og utfordringer relatert Elisabeth Høisæther, klinisk
til dette
ernæringsfysiolog,
Rikshospitalet.
Avslutning og hjemreise
https://www.nsf.no/faggrupper/onh-sykepleiere
Endringer i programmet kan forekomme.

Similar documents