10kl_arbplan_uke39og40190.39 KB22/09/2015, 08:06

Comments

Transcription

10kl_arbplan_uke39og40190.39 KB22/09/2015, 08:06
Arbeidsplan 10A
LÆRINGSSTRATEGI
Uke 39
08.2009.05
09.0509.50
10.3011.15
11.1512.00
12.2513.10
13.1514.00
Mandag
10.3011.15
11.1512.00
12.2513.10
13.1514.00
14-15
Onsdag
Torsdag
Fredag
MA
NO
KRLE
VALGFAG
2.
økt
FRI
EN
3.
økt
MU
SF ab
SP/FORD
NF
SF
Mandag
Tirsdag
SF
Onsdag
NOfremføring
NO
Karrieredag
SBM-arena
2.
økt
SP/FORD
KH
Leksehjelp
1.
økt
UV
NF prøve
3.
økt
Uke 40
09.0509.50
Tirsdag
KRLE ab
1.
økt
14-15
08.2009.05
sammendrag
MA
Torsdag
KRLE ab
KRLE
Fredag
NOfremføring
UV
Spanskprøve
/FORD
MU prøve
SF ab
EN
NF ab
GYM
EN
SP/FORD
NF
SF
Leksehjelp
SF
Skolens hjemmeside
http://www.alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus
Arbeidsplan 10B
LÆRINGSSTRATEGI
Uke 39
08.2009.05
09.0509.50
10.3011.15
11.1512.00
12.2513.10
13.1514.00
Mandag
10.3011.15
11.1512.00
12.2513.10
13.1514.00
14-15
Onsdag
Torsdag
Fredag
MA
NO
KRLE
VALGFAG
2.
økt
FRI
KH
3.
økt
UV
SF ab
SP/FORD
GYM
EN
Mandag
Tirsdag
EN
Onsdag
Torsdag
KRLE ab
NO
EN
KRLE
Karrieredag
SBM-arena
2.
økt
SP/FORD
SF
Leksehjelp
1.
økt
MU
NF prøve
3.
økt
Uke 40
09.0509.50
Tirsdag
KRLE ab
1.
økt
14-15
08.2009.05
sammendrag
NOfremføring
MA
MU prøve
UV
Fredag
NOfremføring
Spanskprøve
/FORD
SF ab
NF ab
NF
KH
SP/FORD
GYM
EN
Leksehjelp
EN
Skolens hjemmeside
http://www.alesund.kommune.no/sub/ellingsoyus
Kroppsøving
Tema:
Mål:
Ballspill, fairplay, strategi og samarbeid.
•
•
•
Øve på pasninger, mottak, samspill og spill etter regler i
ulike ballspill.
Kunne samarbeide med andre om å planlegge og utføre
strategier i spill.
Utøve fairplay og kunne forholde seg til ulike spilleregler.
Vurd.arbeid: Lærer vurderer innsats og måloppnåelse fortløpende.
Musikk
Tema:
( Velge klassesang )
Elektronisk musikk: Lytteoppgaver. Arbeidsoppgaver. Kriterier
Mål:
Kunne gi uttrykk for egne meninger om kommersiell musikk
Kunne gjenkjenne rytmisk musikk
Vurd.arbeid: Skriftlig/lytte- prøve (torsdag i uke 40 )
Kunst og håndverk
Tema:
Design
Mål:
Kunne designe et produkt for å bevare noe i
Vurd.arbeid: Innlevering uke 49.
Utdanningsvalg
Tema: Karrieredag
Mål:
Å være forberedt til, og evaluere i ettertid, karrieredagen 29.09.15.
VALGFAG
Design og redesign
Tema:
Esker og vesker
Mål:
Kunne designe en eske eller veske med element av redesign
Produksjon av varer og tjenester
Tema:
Mål:
Fysisk aktivitet og helse
Tema:
Mål:
Produksjon for sal og scene
Tema:
Stop motion-film
Mål:
- kunne skrive et manus og dreiebok/storyboard
- lage filmen ved å tegne, bruke lego eller dere selv
- lengde: Ca. 2 min.
Trafikk
Tema:
Mål:
NORSK
Tema: Lyrikk og etterarbeid etter Polenturen.
Mål:
•
•
Å lese noen utdrag fra norsk ungdomslitteratur og sammenligne dem
med noen klassiske tekster og sakpregede tekster fra vår tid
Å fordype seg i et selvvalgt forfatterskap – starte forberedelse til
dette.
Obligatorisk arbeid
Lese
Fra kapitlet «Bruddstykker» i 10B-boka – vi skal starte med kapitlet etter
høstferien.
• Oskar Braaten: Ulvehiet s. 16 – 18
• Janne Teller: Intet s. 18 – 22
• Ragnar Hovland: Mercedes s. 30 - 32
Oversk.
Uke 39 og 40
Vurd.arb
•
•
Fremføring av dikt – onsdag og fredag i uke 40
◦ du skal finne et valgfritt dikt, minimum tre strofer.
Diktet skal presenteres med innleving for medelevene.
I tillegg skal du presenterer rim-mønster og virkemidler som er brukt.
Se kriterier på «kriteriesiden» i planen.
Innlevering av Polentur-tekst – senest onsdag i uke 40
Oppgavetekst: Du skriver et brev hjem siste dag av Polenturen til et
familiemedlem der du forteller om både den sosiale og den faglige biten
av turen.
Hjemmeside
Http://www.frasagatilcd.no
MATEMATIKK
Tema: Algebra
Mål:
•
•
•
•
•
Kunne trekke saman ledd i algebraiske uttrykk
Kunne løyse opp parentesar
Kunne multiplisere ein parentes med eit monom (eit ledd)
Kunne multiplisere ein parantes med ein parantes når det er pluss i begge
parantesane. (den første kvadratsetning)
Kunne multiplisere ein parantes med ein parantes når det er minus i begge
parantesane. (Den andre kvadratsetning)
I timene
- oppgaver som du ikke blir ferdig med på skolen skal gjøres hjemme.
Uke 39
Mandag
Avspaserer.
Tirsdag
Gjenomgong av reglar og eksempel for vekas mål, arbeid med
oppgåver s. 99, og «Monte Mega grand prix».
B1, B2 s.100
Mandag
Vidare arbeid med tema frå mandag.
Oppgåve B3-B4-B5 og fargeveljar
Tirsdag
Karrieredag
Uke 40
Ukeplansjekk
Onsdag 23.9
Jobb vider med oppgavene under. Oppgavene skal være ferdig til
onsdag 23.9
Velg en av løypene under
Grunnmur
Trapp
Uke 39
B30, B33, B34,
B36,.
B97, B98, B99,
Uke 40
B38, B42, B46, B47
Datastøtte
http://campus.inkrement.no/367163
Aktuelle punkt er 1.6, 1.7, 1.8
B100, B102
Utfordring
B129, B130,
B131, B132, B133
Mail og
[email protected]
hjemmeside [email protected]
http://faktor.cappelendamm.no/
ENGELSK
Tema:
Mål:
The history of the slaves in the USA, The history of South Africa
•
•
•
•
Kunne
Kunne
Kunne
Kunne
vurdere eget arbeid
fortelle om bakgrunnen for og generelt om slavehandelen i USA
fortelle om apartheid og om veien til demokrati i Sør-Afrika
forberede seg til muntlig presentasjon.
Obligatorisk arbeid
Muntlig
Det blir en muntlig presentasjon etter høstferien! Velg mellom følgende emner:
• Apartheid and Nelson Mandela
• Racism and segregation in the USA
• Auschwitz-Birkenau
• Krakow during the second world war
Du kan bruke hjelpemidler hvis du ønsker. Alene eller to og to.
Lese
The Atlantic Slave Trade p. 48-49. The Rise of a Nation p. 54-55.
Oversk.
The slavery, USA AND apartheid, South Africa, week 39-40.
Skrive
Correct your essay.
Arb.met
Choose at least three of the tasks in the menu.
Oppgaver
Arb.met
•
•
•
•
Write
Make
Make
Make
10 questions, with answers, p. 48-49 and/or p. 54-55.
a summary of p. 48-49 and/or p. 54-55.
a crossword about the content of p.48-49 and/or 54-55.
a word map of 5 of the glossaries p. 48 and 5 on p. 54.
Regning
Draw the time lines p.48-49 and 54-55. Make fitting headlines to both.
Skriftlig
Make a written presentation about the content of p. 54-55.
Muntlig
Give a presentation called «Apartheid». Alone or in pairs.
Oppgaver
Write and translate the glossaries p. 48 and 54 to Norwegian.
IKT
Find at least 3 pictures on the Internet that you think demonstrate the
content of each text well. Write the sources of the pictures. Remember to
write the date and time as well as the address. Also, write one sentence
of explanation to each picture, explain why you chose this picture.
Kreativ
• Make a poster to sell a slave. Make a headline and use a picture,
as well as a written text.
• Make a cartoon strip about the life of a slave. Use at least 5
squares. Write comments of facts as well as use drawings.
• Make your own task about the texts. Do the task yourself and ask
a fellow pupil to do the task.
Hjemmeside
Www.voices.cappelendamm.no
ENGELSK FORDYPNING
Tema: MUNTLIG PRESENTASJON
Mål:
produsere skriftlig og presentere muntlig selvvalgte fordypningsarbeider
sammenlikne nettsider med hensyn til informasjonsverdi og design
sammenligne og vurdere kritisk ulike engelskspråklige kilder i forhold til
innhold, opphavsrett og personvern
•
•
•
Obligatorisk arbeid
Lese
Your oral presentations have to be ready till week 39. We will start on
Wednesday.
You will need to bring a book of your own free choice to school. We will start
the literary period at the end of week 39
•
•
SPANSK
Tema:
Mål:
•
•
•
•
•
•
•
•
¿Crees en fantasmas?
Amor
Verb
Kunne
Kunne
Kunne
Kunne
Kunne
lese og oversette en spøkelseshistorie
forklare reglene for bruk av gerundium
sammenligne ting
forklare reglene for adjektivbøyning
forklare og bruke de ulike tidene for verb
Obligatorisk arbeid
Lese
Uke 39, onsdag:
Les og oversett 1/2 s. 12, til og med avsnitt der det står 15 (i margen/ved siden
av), og les på glosene.
Les/repeter: VERB s.86-89, punkt: 10, 11 og 13 i Minigrammatikken.
Uke 39, fredag:
Les og oversett resten av s. 12-13, og les på glosene.
Les/repeter: VERB s. 90-92, punkt 14 og 15 i Minigrammatikken.
Uke 40, onsdag:
Les og oversett s. 14, og les på glosene.
Les/repeter: VERB s. 92-93, punkt 16 og 17 i Minigrammatikken.
Uke 40, fredag:
VERBPRØVE. SE KRITERIER!
Oversk.
• ¿Crees en fantasmas?
• Amor
• Verb
Semanas 39-40
Skrive
Skriv glosene på s. 12-13 inn i gloseboken.
Skriv glosene på s. 14 inn i gloseboken.
Arb.met
Muntlig og skriftlig.
Vurd.arb
Skriftlig prøve om VERB fredag uke 40.
SAMFUNNSFAG
Tema: Øst og vest – fra splittelse til samarbeid
Mål:
•
•
Å fortelle om samarbeidet mellom land i Europa etter 2. verdenskrig
Å forklare ordene demokrati og kommunisme, og å gi eksempler på
dette fra etterkrigstida.
Obligatorisk arbeid
Lese
Lese s. 132 - 153
Oversk.
Skriv en fin overskrift med teksten «Øst og vest – fra splittelse til samarbeid».
Bruk gjerne farger og bilder ;)
Skrive
Velg minst to av oppgavene fra menyen under.
Arb.met
Sammendrag – skriv et sammendrag av teksten «USA etter krigen» s. 144 –
150.
Oppgaver
Arb.met
•
•
•
Skriftlig
•
•
Muntlig
•
Tankekart – lag et tankekart om utviklingen i Øst-Europa etter den andre
verdenskrigen. Forklar til en medelev hva du har tenkt.
Tospaltenotat – skriv fem viktige årstall i EUs historie mellom 1951 og 2007
og utdyp hva som skjedde og hvorfor du mener det var viktig.
Skriv en liste med stikkord som viser hvilke problemer Sovjentunionen og
landene i Øst-Europa slet med etter 1945.
Skriv en tekst der du forklarer hvorfor det gikk galt med kommunismen i ØstEuropa, begrunn meningene dine.
Du er norsk motstander ELLER tilhenger til EU. Skriv et avisinnlegg på ca 100
ord der du begrunner hvorfor Norge bør være med/ikke være med i EU.
Se under IKT-oppgavene
Oppgaver •
Finn svar i teksten s. 140
Finn svar i teksten s. 151
IKT
Finn mer informasjon om Jugoslavias leder Tito. Lag en presentasjon om han
som du holder for klassen.
Finn informasjon om Lech Walesa og fagforeningbevegelsen Solidaritet. Lag
en digital presentasjon for klassen om han.
Lag en presentasjon om KGB – bruk gjerne bilder!
Finn informasjon om Mikhail Garbatsjov og lag en digital presentasjon der du
presenterer hva han sto for og hva han ønsket å oppnå.
•
•
•
•
•
Kreativ
•
•
•
•
Tegn to Europa-kart; et før Sovjetunionens fall og ett med de nye landene
etter.
Lag en tegneserie eller et dikt som sier noe om situasjonen i Øst-Europa
etter den andre verdenskrigen.
Lag en quiz fra kapitlet som du kan holde i klassen, avtal tid med lærer om
dette.
Følg med i avisene og klipp ut alt om EU i ei uke. Hva handler artiklene om?
Er det saker som bare angår EU, eller omhandler de også Norge? Lag en
kollage.
Hjemmeside
Http://www.kosmos10.no
KRLE
Tema: Demokrati og fredsarbeid
Mål:
•
Å kunne drøfte verdival og aktuelle tema som gjeld fredsarbeid og
demokrati
Obligatorisk arbeid
Lese
Lese s. 50 – 59
Oversk.
Veke 39 og 40
Skrive
Vel minst to av oppgåvene frå menyen under.
Arb.met
Samandrag – skriv eit samandrag av teksten s. 51 – 58
Vurd.arb
Prøve i veke 42, etter ferien, kriterier står bakerst i arbeidsplanen.
Går du på heimesida til læreboka vil du finne ein quiz du kan nytte i øvinga.
Oppgaver
Arb.met
•
Tospaltenotat – skriv forklaring på orda demokrati, diktatur, den
fjerde statsmakta, ytringsfridom,
Skriftlig
•
Skriv ein utfyllande tekst om kvifor arbeidet mot fattigdom også
er fredsarbeid, kva meiner du om det?
Muntlig
•
Lag ein presentasjon der du fortel om «ver varsam»-plakaten til
pressa. Korleis kan denne plakaten sikre at pressa ikkje
misbruker makta si?
Oppgaver •
•
Skriv svar på minst seks av stjernespørsmåla s. 51-58
Skriv spørsmål og svar i boka di
◦ kva tyder ordet demokrati?
◦ Kva er røysterettsalderen i Noreg?
◦ Kvifor kalla vi pressa den fjerde statsmakta?
◦ Kva er Noregs Fredsråd?
IKT
Lag ei oversikt over dei frivillige organisasjonane som finst på
heimstaden din, der ungdom kan vere medlemmar. Presenter
ein av dei for klassen.
Finn ut bakgrunnen for bilete «Guernica» s. 56-57, Kvifor laga
Picasso biletet på denne måten?
•
•
Kreativ
•
Lag ein illustrasjon til FNs tiår for å utvikle ein fredskultur blant
barn og unge
Hjemmeside
http://undersammehimmel.cappelendamm.no/
NATURFAG
Tema: Kjemien til karbonatomet
Mål:
-
Ha kjennskap til organisk kjemi og C-atomet
Vite hva et hydrokarbon er, og egenskapene til hydrokarbonet
Ha kjennskap til ulike alkoholer
Obligatorisk arbeid
Lese
Side 43- 54
Oversk.
Karbonatomets kjemi
Skrive
Nøkkelspørsmål 1-4 side 45, 1-3 side 47, 1-2 side 49, 1-4 side 51, 1-4 side 53.
Velg en av oppgavene under.
Arb.met
Skriv et sammendrag fra ett delkapittel
Muntlig
Lag en presentasjon med oppgave 24 side 63 som utgangspunkt.
Vurd.arb
Prøve uke 43
Oppgaver
Arb.met
Lag et to-spaltenotat fra et delkapittel
Regning
Oppgave 11 og 13 side 61
Skriftlig
Skriv 10 faktasetninger om Etanol
Oppgaver Oppgave 1, 2, 3, 6, 9, 14.
IKT
Bruk en søkemotor og finn fakta om hydrokarbon. Skriv 10
faktasetninger
Kreativ
Lag en plakat med strukturformelen til Etanol, Glyserol og Metanol.
Bruk farger og skriv navnet under.
Hjemmeside
http://web2.gyldendal.no/eureka/eureka9/index.html
NOTATSIDE
KRITERIER TIL VURDERINGSARBEID
Fag
Norsk – fremføring av valgfritt dikt
Tidspunkt
Onsdag 30. sept og fredag 2. okt (norsktimene)
Kriterier
•
•
•
•
Diktet har minimum tre strofer
Du presenterer/leser diktet med innlevelse
Du forteller om rimsystemet til diktet
Du forteller om virkemidlene som er brukt i diktet
•
•
•
•
•
•
•
•
Du snakker høyt og tydelig
Du er uavhengig av manus
Du forklarer ukjente ord og begrep
Du har kontakt med publikum
Du viser god holdning til det du presenterer
Du bruker hjelpemidler på en hensiktsmessig måte
Innholdet i oppgaven er relevant, og har god dybde
Du har god struktur i fremføringen din
Fag
Norsk – innlevering av Polentur-tekst
Tidspunkt
Siste frist onsdag 30. september (norsktimene)
Kriterier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teksten har god rettskriving og godt språk på sidemål.
Teksten har halvannen linjeavstand, skrifttype Verdana,
skriftstørrelse 12.
Teksten har god oppbygging med innledning, hoveddel og
avslutning.
Teksten har avsnitt når det er et naturlig skifte av tema i det
du forteller.
Du varierer måten du starter hvert avsnitt på.
Teksten har god tegnsetting.
Teksten har rett sjanger og svarer godt på oppgaven.
Du skriver personlig, men er samtidig saklig og seriøs og
bruker selvfølgelig ikke dialekt eller muntlig «slang».
Tekstens lengde bør tilsvare omlag en halv side per dag,
altså omlag to sider totalt er et minimum.
Fag
Engelsk – muntlig presentasjon
Tidspunkt
Etter høstferien
Kriterier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stemmebruk; høy og tydelig stemme
Uttale, aksent og flyt
Språk og ordforråd; bruker egne ord og setninger
Prater fritt uten å lese fra manus; forteller – leser ikke
Kontakt med publikum
Engasjement, er blid
Relevant innhold, viser kunnskap
Bruker 3-5 min. pr. elev
Bruker eventuelle hjelpemidler på en hensiktsmessig måte
Fag
KRLE - «val og verdiar» s. 15 - 59
Tidspunkt
Torsdag 15. oktober 1. og 2. time
Kriterier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Å reflektere over filosofiske tema som er knytte til liv og
død, som:
◦ kva er meininga med livet
◦ kva er det gode liv
◦ er mennesket fritt
◦ er det alltid rett å redde liv
◦ kven skal avgjere når eit menneske skal døy
Forklare orda: aktiv dødsshjelp, eutanasi, assistert dødshjelp
Argumentere for og imot aktiv dødshjelp
Reflektere over etiske tema som er knytte til
mellommenneskelege relasjoner, som forelsking, kjærleik,
samlivsformer, ungdom og seksualitet, heterofili og homofili.
Forklare orda: provosert abort, spontanabort
Reflektere over etiske tema som er knytt til abort
Fortelje om kva religionar og livssyn meiner om det å ta
abort
Reflektere over etiske spørsmål som er knytte til
mellommenneskelege relasjonar, ungdomskultur og
kroppskultur.
Forklare orda: eteforstyrringar, anoreksi, bulimi, megareksi
Drøfte verdival og aktuelle tema som gjeld fredsarbeid og
demokrati
Forklare orda; demokrati, diktatur, den fjerde statsmakt,
ytringsfridom.
Fag
Tidspunkt
Kriterier
Naturfag - Kapittel 1
Arv og miljø
Torsdag 24. september
Å lage nye celler
- Forklare hvorfor og hvordan cellene deler seg
- Forklare DNA og kromosom
Formering
- Forklare kjønnet formering
- Forklare ukjønnet formering
Mendel si arvelære
- Forklare dominante arvefaktorer
- Forklare vikende trekk
Arvelige egenskaper
- Forklare hva et gen er
- Forklare naturlig variasjon
- Forklare kjønnsbunden arv
Vi kan arve gen som gjør oss syke
- Forklare hva det vil si å være bærer av en sykdom
Genteknologi
- Forklare hva genteknologi er
- Fortelle om hva genteknologi kan brukes til
- Fortelle om etiske utfordringer ved genteknologi
Variasjon i naturen
- Forklare hva en mutasjon er
- Forklare overkryssing
- Forklare hvorfor vi er resultat av både arv og miljø
Evolusjon og klassifisering
- Charles Darwin
- Forklare hva en art er
- Greie ut om forklaringa Darwin hadde på variasjon i naturen
Naturlig utvalg
- Forklare teorien om naturlig utvalg
- Forklare begrepet evolusjon
- Forklare lokal tilpassing
Artsdanning
- Forklare Kunstig utvalg
- Greie ut om de to hovedmåtene vi får nye arter på
Systematikk
- Fortelle hvorfor Carl von Linné startet arbeidet sitt
- Greie ut om systemet Linné utviklet
- Forklare hva moderne systematikk bygger på
Systematikken i dyreriket
- Forklar de ulike nivåene i dyreriket
Fag
Spansk - verbprøve
Tidspunkt
Kriterier
Fredag 2. oktober (spansktimen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Infinitiv av verb (grunnform)
Presens av regelrette verb; AR-verb, ER-verb og IR-verb
Eks: hablar, comer, vivir
Presens av uregelrette verb: ser, ir, tener, tener que,
estar
Refleksive verb i presens
Presens perfektum av regelrette verb; AR-verb, ER-verb
og IR-verb
Eks: hablar, comer, vivir
Presens perfektum av uregelrette verb: hacer, escribir,
ver, decir, abrir, poner, morir, romper, volver
Presens futurum (fremtid)
Gerundium (tilsvarer engelsk ing-form)
BAKSIDA
UKE 39
21 FRI – avspasering etter Polenturen
22
23
24 Naturfagsprøve
25
UKE 40
28
INFORMASJON FRA LÆRER
• Karrieredag
Elevene på 10. trinn har karrieredag
tirsdag 29.09.15 på dagtid. Samme
ettermiddag er det utdanningsmesse i
Sparebanken Møre Arena kl. 17.00-18.00
for elever og foresatte. Det er obligatorisk
oppmøte for elevene.
Benytt muligheten til å få informasjon og
stille spørsmål!
29 Karrieredag
30 Fremføring i norsk
Innlevering Polentur-tekst norsk
1
Musikkprøve: Skriftlig/lytteprøve
2
Fortsette med fremføring i norsk
Spanskprøve: verb
SOSIALT MÅL
Legge bort mobilen i friminutt, og snakke med hverandre eller delta i en
aktivitet.