Klikk her for å laste ned tursykkel

Comments

Transcription

Klikk her for å laste ned tursykkel
2,2
Sykkelkart Trysil
Gradering sykkelruter
Graded cycling routes
4,7
2,2
Turene er beskrevet i heftet
«Sykkel- og vandringsturer» og på
www.trysil.no
4,7
Cycling map
The trails are described in our brochure «Cycling and hiking guide»
and at www.trysil.no
3,8
3,8
Baksætra
1 km 2 km 3 km 4 km
3,3
5,1
Baksætra
4,6
5,7
5,2
141
4,5
Slettås
5,3
2,9
1
136
1,1
136
130
130
141
3
1,3
41
Skurufjellet
5,4
1
Knettsetra
2,8
1132
134
3,3
134
Fjellrunden ..........................13,9
135
Gammelvollrunden . . . . . . . 48,5
136
Flenåsrunden . . . . . . . . . . . . . . . . 19,7
140
Trysil 1132 Topprittet. . . 13,7
141
Trysilrittet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,0
142
Flendalsrunden . . . . . . . . . . . . . 42,0
141
5,2
5,5
141
Golf
132
Cycling and
Sykkel- og
vandringsguide
Cycle and
hiking guide
4,2
Øråneset
5,5
130
6,3
2,8
Grimsåsen4,6
625
142
2,3
2,8
7,3
3.–5. juli
trysilrittet.no
27.–30. august
elgfest.no
tes
rer
Ta snarveien opp med stolheisen
Hver lørdag og søndag fra 20. juni
til 11. oktober kan du ta stolheisen
Fjellekspressen opp for å sykle eller
gå Fjellrunden eller andre turer i
Trysilfjellet. Heisen er åpen 10–16.
Take a shortcut with the Chairlift
Every Saturday and Sunday from
20 June to 11 October you can take
the chairlift Fjellekspressen up in the
mountain and then hike or bike Fjellrunden or other trails in Trysilfjellet.
The chairlift is open from 10–16.
3,4
4,0
3,5
hiking map
5,4
3.–6. september
trysilrypa.no
2,5
7,8
3,3
141
Olympiahytta
5,5
7,1
Cycle and
Svart/black: Krevende tursykling,
sykkel med gir eller terrengsykkel påkrevet. Kan ha bratte partier og lengre
partier med trillesti. Variasjon i underlag
vil forekomme. Challenging cycle routes.
Bike with gears recommended or mountain bike. May include steep sections or
sections where it is necessary to get off
the bike. The type of surface varies.
hiking rou
131
5,4
Trysil sentrum
2,7
Skihytta
Trysil tar ansvar for fremtiden
Som et av de første reisemålene i
Europa er Trysil tildelt merket for Bærekraftig reisemål og iverksetter tiltak
knyttet til natur, kultur og miljø, sosiale
verdier og økonomisk levedyktighet.
Trysil takes responsibility for the future
As one of the first destinations in
Europe, Trysil is awarded as a Sustainable Destinations for implementing
measures related to nature, culture
and environment, social values and
economic viability.
135
4,0
Rød/red: Middels krevende tur på alle
typer sykler, men fortrinnsvis med gir.
Fast underlag, grusdekke og/eller asfalt.
Partier med stigning og/eller sti kan forekomme. Moderately challenging route
for any kind of bike, though preferably
one with gears. Firm surface, gravel and/
or asphalt. May include short sections of
uphill cycling and/or unmade paths.
Sykkelog
vandrings
tu
3,4
133
3,8
Trysil 2,0
Turistsenter
6,9
134
3,4
135
Knettsetra
1132
133
131
1,9
Lågfjellet
Grambolia
130
136
Trysilfjellet
Blå/blue: Middels lett tursykling på
alle typer sykler, også med henger, og
med barn ned til 8–10 år. En del stigning.
Moderately easy cycling with any kind
of bike, including those with trailers.
Suitable for children as young as 8–10
years. Some up-hill sections.
I vår sykkel- og
vandringsguide
finner du beskrivelse av
alle våre turer. Du får den på på Trysil
Turistinformasjon på Trysilsenteret
Gjetsjøen
eller i en av våre resepsjoner.
In our Cycle and Hiking guide you will
find descriptions of all our routes.
Pick it up at Trysilsenteret or in one
of our receptions.
5,4
1,7
134B
3,7 140
Trysil Turistinformasjon
Trysil Tourist Information
Fuglåmoen
Høgegga
Grusveg / Gravel road
3,4
3,6
4,6
136
3,0
Trysil
Høyfjellssenter
Sti / Path
136
2,5
142
4,7
3
Anbefalt startpunkt/best
place to start
3,5
2,7
1,1
Olympiahytta
Trysil sentrum
Trysil
Turist-2,0
senter
Skihytta
3,8
5,2
Vestsjøen
Golf
Trysil Bike Arena
byr på over 100 km
med stier som er
perfekte for stisykling. Nytt i år er en
10 km sykkelsti
med morsomme
utfordringer for
store og små. Mer
informasjon finner du i stisyklingskartet eller på trysil.no.
Trysil Bike Arena offers over 100 km
of great singletrack routes. For more
information, see our singletrack map
or trysil.no.
132
Øråneset
Sykkelutleie
I Trysil kan du leie
både terrengsykler,
fulldempede stisykler,
barnesykler og EL-sykler. Sykkelutleie
finner du på Sentrum Sport i Trysilsenteret (tlf. +47 62 45 06 97) eller
på SportLodge’n på Radisson Blu
(tlf. +47 62450600)
Bike hire
In Trysil, you can rent both mountain
bikes, full suspension bikes, kids bikes
and electric bikes. Bike rental is available at Sports Center in Trysilsenteret
(tel. +47 62 45 06 97) or SportLodge’n
at Radisson Blu (tel. +47 62450600)
5,4
2,8
Skills Course og Pump Track
Rett nord for Radisson Blu Resort Trysil
finner du en morsom bikepark for store
og små! I parkens egen Skills Course
kan du teste og utvikle dine tekniske
ferdigheter på elementer av ulik vanskelighetsgrad, størrelse, utforming og
progresjon.
Skills Course and Pump Track
Just north of Radisson Blu Resort Trysil
is a fun bike park for young and old! In
the park’s own Skills Course you can
test as well as develop your technical
skills on items of varying difficulty, size,
design and progression.
1,7
Grambolia
Vis varsomhet
Vi minner deg på egen og medtrafikanters sikkerhet; bruk hjelm og vis hensyn.
Velkommen og god tur!
Be careful
Please keep yourself and others safe on
the roads – wear a helmet and be considerate of others. Have a nice ride!
Gjetsjøen
Utgiver: Destinasjon Trysil
ØMERKE
ILJ
T
Produksjon: Eggen Grafisk
M
Trykk: Flisa trykkeri
Foto: Ola Matsson, Øyvind Lund, 1
6
Trykksak
Hans Martin Nysæter
Statens Kartverk 712064-1408 fra Nordeca AS
24
LOKALT ENGASJEMENT
I ET LANGT PERSPEKTIV
Langs elva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,0
2,9
7,3
134B
6,9
BÆREKRAFTIG
REISEMÅL
133
3,3
131
3,7 140
Lågfjellet
3,4
Knertrunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4
3,4
131
Høgegga
2,3
3,4
Skurufjellet
132
5,3
136
Grimsåsen4,6
625
142
1,9
5,2 3,0
Trysil
Høyfjellssenter
1,3
Støprunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,0
142
5,5
130
Fuglåmoen
4,8
4,1
131
5,7
142
4,4
3,6
4,2
3,6
4,6
Smørmyråsen. . . . . . . . . . . . . . . . 16,0
45
4,6
3,6
130
il.no
5,1
142
km
Sykkel- og
vandringskart
www.trys
0
Tursykling
Cycling routes
km
Grønn/green: Lett tursykling på alle
typer sykler, også med henger, og med
barn ned til 6–8 år. Lite stigning. Fast
underlag, grusdekke og/eller asfalt.
Easy cycling with any kind of bike,
including those with trailers. Suitable for
children as young as 6–8 years. Mainly
level ground. Firm surface, gravel and/
or asphalt.
Sommeråpen heis!
Fra 20. juni til 11. oktober
Lørdag og søndag kl. 10–16
Det er heisen Fjellekspressen
som tar deg og sykkelen til
fjells.
www.trysil.no