Innbydelse

Comments

Transcription

Innbydelse
STATBIL
innbyr for 38. år på rad til
STATBILCUPEN
(TIDLIGERE TINGHUSCUPEN)
i innendørs fotball for bedriftsidrettslag
Lørdag 16. JANUAR 2016 i SØRLANDSHALLEN, KRISTIANSAND
KLASSEINNDELING: Klasse 1: 5`er – Klasse 2: 5`er Oldboys
Påmelding til e-post: [email protected] innen 15. desember 2015
Påmelding er kun gyldig når betaling er mottatt til kontonr. 3060.60.51235
Startkontingenten er kr. 1 400,- pr. påmeldte lag.
NB. Husk å merke innbetalingen med lagets navn, klasse og kontaktperson med epostadresse.
Kampoppsettet kan til en viss grad ta hensyn til tilreisende lag med hensyn til spille-tidspunkt.
Sørlandshallen ligger ca.15 minutters kjøring øst for sentrum av Kristiansand.
Kampoppsett og detaljert turneringsreglement blir utsendt til påmeldte lag ca. 10 dager før turneringen.
Våre samarbeidspartnere er:
Vi har gjort avtale med flere av byens hoteller om overnatting til gunstige weekendpriser inkl. frokost.
Radisson Blu Caledonien Hotel
Comfort Hotel Kristiansand
Thon Hotel Kristiansand
Clarion Hotel Ernst
Hotel Norge Kristiansand
Tlf. 38 11 21 40
Tlf. 38 07 94 00
Tlf. 38 10 40 40
Tlf. 38 12 86 00
Tlf. 38 17 40 00
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Oppfordrer alle til å bruke våre samarbeidspartnere.
Alle hotellbestillinger må merkes med: Statbil2016
Turneringen er godkjent av: VEST-AGDER BEDRIFTSIDRETTSKRETS OG NORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND
SPILLEREGLER
Alle lag deltar i innledende puljespill, fortrinnsvis med 4 lag i hver pulje.
De to beste lagene fra hver pulje går videre til sluttspill hvor det spilles ren
cup.
Spilletid pr. kamp er på 1 x 13 min.
Kamper i sluttspillet som ender uavgjort avgjøres på straffespark. I
finalekamper er det først ekstraomganger på 2 x 5 min., før straffespark.
Klasse 1 og 2 består av keeper + 4 utespillere. Hvert lag kan ha inntil 3
innbyttere. Innbytte etter håndballregler. Lagene kan bytte spillere fra kamp til
kamp.
Farefullt/stygt spill - 2 minutters utvisning.
For øvrig spilles det etter ordinære regler for innendørs fotball. Underlaget er
kunstgress.
Av hygieniske årsaker er det forbudt å spytte på banen. Brudd på dette
medfører utvisning.
For å holde tidsskjema i kampprogrammet vil alle kamper bli startet felles i
henhold til oppsatt klokkeslett. Lagene må derfor være spilleklare minst 15
minutter før oppsatt tid.
Lag som ikke møter til oppsatt tid får 0-6 i målprotokollen. Dersom et lag har
spilt, og senere uteblir fra andre oppsatte puljespillkamper uten å gi beskjed til
turneringssekretariatet på forhånd, anses laget som trukket fra turneringen.
Deltakende lag er selv ansvarlige for nødvendige forsikringer.
Røyking er ikke tillatt innendørs i Sørlandshallen.
All alkohol i Sørlandshallen er strengt forbudt.
Det er vakthold fra Securitas i døra. Overtredelse medfører bortvisning fra hallen.
Oppmannen er ansvarlig for at spillerne oppfyller vilkårene til bedriftsidrett
(ikke aktive fotballspillere) og old-boys.
VEL MØTT TIL STATBILCUPEN 2015
Arrangør:
STATBIL
PB. 512, Lundsiden
4605 Kristiansand