Søknader på ledige drosjeløyver i nedre Buskerud

Comments

Transcription

Søknader på ledige drosjeløyver i nedre Buskerud
SAMFERDSELSAVDELINGEN
Se adresseliste
Vår dato:
06.10.2015
Vår referanse:
2008/271-328
Vår saksbehandler:
Bjørn Svendsen, tlf. 32808692
Søknader på ledige drosjeløyver i nedre Buskerud - Høringsrunde
Innen søknadsfristen 15.september har samferdselssjefen mottatt 32 søknader. Som omtalt på
www.bfk.no/drosje må alle som er interessert i drosjeløyve søke på nytt innen hovedfristene 15.mars
og 15. september. Det settes opp søkerliste, hvor søker vil stå på denne fram til neste hovedfrist.
Nye søkere til drosjeløyve har hatt anledning til å komme inn på søkerlista ved å søke innen delfrister
mellom de nevnte hovedfristene. Samferdselssjefen vil for neste periode (fram til 15. mars 2016) gå
bort fra disse delfristene. Dette fordi det er behov for tid til å rydde opp i søknadsprosesser og
dokumentasjonskrav.
Søkerlista som nå er opprettet etter søknadsfrist 15. september sendes med dette ut på høring. Lista
ligger på www.bfk.no/drosje, under lenken "nedre Buskerud". Søkere har anledning til å komme med
tilleggsdokumentasjon der det skulle mangle. De som har mangler har navn og mangel markert med
gul bakgrunn på søkerlista.
Søkere som har glemt å levere ny søknad innen frist 15. september (som har stått på den gamle lista)
gis en siste anledning til å levere ny søknad.
Frist for å levere inn manglende dokumentasjon og evt. ny søknad settes til 1. november 2015.
Etter denne frist foretas det umiddelbart tildeling av ledige drosjeløyver og søkerlista låses fram til 15.
mars 2016. Løyver som blir ledige perioden tildeles løpende etter søkerlista. Det vil i denne perioden
bli utarbeidet nye søknadsskjema og fremmet nye krav om dokumentasjon til søknaden.
Drosjesentralene vil om nødvendig bli kontaktet i denne prosessen. Ny ordning vil bli kunngjort i god
tid før neste hovedfrist 15. mars 2016.
Delfrister vil bli opprettholdt for søknader om endret tilslutningsplikt for drosjeløyve
(overgangssøknader). Det innebærer at det kan søkes om endret tilslutningsplikt innen den 15. hver
måned i perioden fra nå fram til 15. mars.
Spørsmål/henvendelser bes fortrinnsvis sendt via e-post til [email protected]
bfk.no
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen
Side 1 av 2
Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
[email protected]
Telefon
+47 32 80 85 00
Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373
Med vennlig hilsen
Bjørn Svendsen
rådgiver
Adresseliste
,Abdi Abshir Elmi,Fjerdingen 20 B,3050,MJØNDALEN,
,Abdi Ali Abukar,Iver Juels gate 5 A,3040,DRAMMEN,
,Abdifath Muhudin Noor,Tollbugata 13,3044,DRAMMEN,
,Abdikadir Ahmed Kowte,Tollbugata 13,3044,DRAMMEN,
,Abdinasir M. Abdullahi,Jens Bjelkes gt. 7,0562,OSLO,
,Abdirasak Mohamed Mohamud,Liebakken 7,3048,DRAMMEN,
,Abdirashid Osman Hersi,Tranbylia 7,3408,TRANBY,
,Abdulahi Issa Shill,Nedre Storgt. 52,3012,DRAMMEN,
,Abdullahi A. Mohamed,Nedre Storgt. 52,3012,DRAMMEN,
,Adam O. Roraye,Tordenskioldsgt. 92,3044,DRAMMEN,
,Alan Kristiansen,L. Hervigs vei 120,3035,DRAMMEN,
,Arne Kristian Løse,Langoddveien 68,1367,SNARØYA,
,Bashir Naimi,L. Hervigs vei 82,3035,DRAMMEN,
,Damian Jozwiak,Numedalsveien 157,3614,KONGSBERG,
,Daud Arte Ibrahim,Tordenskioldsgt. 92,3044,DRAMMEN,
,Daud Mohammad Issa,Smalgangen 4,3320,VESTFOSSEN,
,Drammen Taxi SA,Aabys gt. 4,3041,DRAMMEN,
,Faisel Hussein Sadiq,Tordenskiolds gt. 96,3044,DRAMMEN,
,Hans Christian Andersen,Nilsemarka 2,3470,SLEMMESTAD,
,Harun Uzumcu,Lilleøygata 5,3041,DRAMMEN,
,Hasibullah Sadeqe,Fossilveien 14,3034,DRAMMEN,
,Hurum og Røyken Taxi AS,Spikkestadveien 86,3440,RØYKEN,
,KTT Taxi AS,Postboks 90,3602,KONGSBERG,
,Mehaikbir Singh Bath,Nøsteveien 77,3402,LIER,
,Melik Emre Kureci,Kristian Brenners vei 175,3029,DRAMMEN,
,Miguel J. Alvarez Arenas,Korsveien 37,3028,DRAMMEN,
,Mohamed Hassan Abdi,Hans Tordsens gt. 6,3040,DRAMMEN,
,Mohammad Afzal,Solsvingen 99 D,3034,DRAMMEN,
,Mohammed Nabi Sediqi,Thomas Bjerknes gt. 5,3045,DRAMMEN,
,Muhand Tana Aljazeri,Sidensvansen 16 D,3617,KONGSBERG,
,Nasir Ali,Tordenskioldsgt. 83 C,3044,DRAMMEN,
,Norgestaxi Buskerud AS,Numedalsveien 114,3617,KONGSBERG,
,Ole Kristian F. Navrud,Solbergfaret 4,3533,TYRISTRAND,
,Rayne Dauda Usen,Verven 46,3041,DRAMMEN,
,Shaeera Anish,Smalgangen 4,3320,VESTFOSSEN,
,Star Taxi AS,Tollbugt. 87,3041,DRAMMEN,
,Tegbir Singh Bath,Nøsteveien 65,3402,LIER,
Side 2 av 2