Arbeidsplan 9.trinn – uke 37

Comments

Transcription

Arbeidsplan 9.trinn – uke 37
Arbeidsplan 9.trinn – uke 37
Generell informasjon:
Matte
Mål: Kunne finne/vurdere median og variasjonsbredde.
Felles:
Oppg. B25 - B34
Blå
Gul
Hvis tid – Test i Måloppnåelse.
Innføringsklassen: Nivå 1, oppgaver fra lærer. Nivå 2, se «Felles».
Engelsk
Rød
Mål: Kunne å bruke like/enjoy + ing, want/like to og to be + a(n) + yrke
Kunne å beskrive folk (utseende, personlighet, interesser)
Lese og forstå tekster fra engelskspråklige land
Felles: Vi jobber med oppgaver i Pet s. 18-19 på skolen.
Les om «South African English» og «Indian English» i Voices s. 18-21.
Blue
Svar på spørsmål 1-5 på
utdelt ark.
Innføringsklassen: Egen plan
Yellow
Red
Svar på spørsmål 1-10 på utdelt ark + tankekart (utdelt
ark).
Norsk
Mål: Du skal bruke det du har lært om lyrikk til å lage et lyrikkhefte etter gitte kriterier.
Felles: Uke 36-38 skal du bruke til å lage et lyrikkhefte. Du får jobbe både på skolen og
hjemme. Du får utdelt oppgave med krav til innhold og vurderingskriterier. Heftet skal
inneholde tre dikt av kjente lyrikere, minst fire egne dikt og ett dikt eller en sang som du
liker spesielt godt. Diktheftet skal leveres inn, og du skal også fremføre deler av det til
klassekamerater.
Innføringsklassen: Følger lyrikk, men tilpasset
Naturfag
Mål: - Kunne fortelle hvordan høresansen, likevektsansen og synssansen fungerer sammen
med nervesystemet. - Kunne fortelle hvordan lyden overføres fra øret og videre til
høresenteret i hjernen. - Kunne fortelle hvordan øyet er bygd opp og hvilke oppgaver de
forskjellige delene av øyet har.
Felles: Les s.50-52.
Fokusspørsmål s.53, oppg. 4, 5 og 6.
Oppg. 2.15 og 2.17 s.63.
Blå
Gul
Rød
Oppg. 2.18 s.63
Oppg. 2.13 a, b og c, 2.18 og 2.20 s.63-64.
Innføringsklassen: Oppgaver fra lærer.
Samf.fag
Innføring:
Mål: Eleven skal kunne forklare hvordan rettsstaten fungerer ut i fra et gitt lovbrudd.
Eleven skal kunne forklare oppbyggingen av rettsstaten vår.
Eleven skal kunne diskutere årsaker til kriminalitet.
Felles: Les s.250-252.
Gjør «Finn svar i teksten» s.253, oppg. 1 og 3.
Blå
Gul
Rød
«Tenk selv» s.253, oppg. 1
«Tenk selv» s.253, oppg. 3, 4 og 11.
KRLE
Mål: Kjenne til mangfoldet i hinduismen og om hinduismen utenfor India og i Norge.
Felles: Les s. 29 – 33
Gjør oppg. 1 og 2 s. 33
Forklar hvorfor hinduer som bor utenfor India har utfordringer med å forklare hva
det tror på til andre.
Blå
Gul
Rød
Felles
Gjør oppg. 3 – 5 s. 33
Innføring: Felles
FSP/
Norsk
Fransk
Spansk
Norsk
Mål: Øve på uttale. Kunne ulike ord og uttrykk man trenger når man skal
handle klær og sko på fransk.
Lekse til torsdag: Bruk glosene på s. 182 og oversett dialogene på s. 172 til
norsk. (Så skal vi øve inn disse dialogene og spille dem!)
Mål: Kunne klokka på spansk
Til torsdag: Les s.50 – 53. Skriv + øv på glosene s.116. Gjør oppg. G s.65.
Gjør ferdig oppg.H (dialog) og lær den utenat – fremføring i klassa torsdag.
Mål: Vi fordyper oss i lyrikk
Oppgaver fra lærer
M Mål: At du skal kunne bruke digitalt opptaksutstyr og musikkprogram til å manipulere lyd og sette
U sammen en egen komposisjon. (Mål uke 36 – 40)
S.
Felles: Vi jobber med programmet Audacity for å lage en egen komposisjon på PC. Husk ørepropper/headset.
K
&
H
Mål: – Lære om proporsjoner i et ansikt. Enkel skyggelegging.
Tegne med bløt blyant. Hoder med rett plassering av øyner, nese og munn.
K Mål: - Praktisere og forklare grunnleggende prinsipp for trening.
R - Praktisere Fair Play(se mål klasserommet)
Ø.
Aktivitet(er): Intervalltrening. Det er VELDIG lurt å ha med seg en drikkeflaske når vi er ute å farter...
M Mål: Ha kjennskap om næringstoffene og de viktigste oppgavene disse har i kroppen.
&
Praksis: Pastasalat og rundstykker, husk forkle
H
Teori: Vi arbeider videre med næringsstoffer
Heftet Nøkkelhullet + oppgaver der
Prøveplan
Uke
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
37
38
KRLE
Matematikk