UNIVERSITETET I BERGEN

Comments

Transcription

UNIVERSITETET I BERGEN
UNIVERSITETET I BERGEN
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Pensumliste høsten 2015
AORG321 Metodelære
Bøker:
Bratberg, Ø. (2014). Tekstanalyse for samfunnsvitere. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
(Kapittel 1-4 & 7)
George, A. L., & Bennett, A. (2005). Case studies and theory development in the social
sciences. Cambridge: MIT Press. (Kapittel 1-6 & 10)
Moses, J. W., & Knutsen, T. L. (2012). Ways of knowing: Competing methodologies in
social and political research. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Kapittel 1,2, 7 & 8)
Ringdal, K. (2013). Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ
metode. Bergen: Fagbokforlaget. (Kapittel 3, 5, 9 & 19)
Skog, O. J. (2005). Å forklare sosiale fenomener: En regresjonsbasert tilnærming.
Gyldendal norsk forlag. (Kapittel 5-12)
Wheelan, C. (2013). Naked statistics: stripping the dread from the data. WW Norton &
Company. (Kapittel 1-5 & 11-12
110
152
107
100
232
129
I Kompendium:
King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). Designing social inquiry: Scientific inference
in qualitative research. Princeton University Press. (Kapittel 1,2 & 3)
rd
Maxwell, J. A. (2013). Qualitative research design: An interactive approach. 3 ed. Sage.
(Kapittel 1-5)
Morton, R. B., & Williams, K. C. (2008). Experimentation in political science. I BoxSteffensmeier, J. M., Brady, H. E., & Collier, D. (Eds.). (2008). The Oxford handbook of
political methodology. Oxford: Oxford University Press, 339-356.
Ragin, C. C. (2014). The comparative method: Moving beyond qualitative and
quantitative strategies. Univ of California Press. (Kapittel 1-5)
Rathbun, B. C. (2008). Interviewing and qualitative field methods: pragmatism and
practicalities. I Box-Steffensmeier, J. M., Brady, H. E., & Collier, D. (Eds.). (2008). The
Oxford handbook of political methodology. Oxford: Oxford University Press. 685-701
Sider
102
120
17
84
16
I fillageret
Andersen, S. S. (2006). Aktiv informantintervjuing. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift,
22(3), 278-298.
20
http://www.idunn.no/nst/2006/03/aktiv_informantintervjuing
1
Adcock, R., & Collier, D. (2001). Measurement Validity: A Shared Standard for Qualitative
and Quantitative Research. American Political Science Review, 95(3), 529-546.
http://www.jstor.org/stable/3118231
17
Bozeman, B., and P. Scott. (1992). Laboratory Experiments in Public Policy and
Management. Journal of Public Administration Research and Theory 2(3): 293–313.
http://www.jstor.org/stable/1181819
20
Frendreis, J. P. (1983). Explanation of Variation and Detection of Covariation The
Purpose and Logic of Comparative Analysis. Comparative Political Studies, 16(2), 255272. http://cps.sagepub.com/content/16/2/255
Gerber, A. & Green, D. P. (2008). Field experiments and natural experiments. I BoxSteffensmeier, J. M., Brady, H. E., & Collier, D. (Eds.). The Oxford handbook of political
methodology. Oxford: Oxford University Press, 357-384
Gerring, J. (2006). Case study research: Principles and practices. Cambridge University
Press. (Kapittel 1-3 & 5) Finnes på ORIA.no
Hansen, H. T., Lundberg, K. G., & Syltevik, J. (2012). Stiller en ny tid samfunnsforskere
overfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case.
Sosiologisk tidsskrift, 20(03), 203-219.
Johnston, R. (2008). Survey methodology. I Box-Steffensmeier, J. M., Brady, H. E., &
Collier, D. (Eds.). The Oxford handbook of political methodology. Oxford: Oxford
University Press. 385-403.
Lijphart, A. (1971). Comparative politics and the comparative method. American political
science review, 65(03), 682-693.
http://www.jstor.org/stable/1955513?seq=1#page_scan_tab_contents
Margetts, H. Z. (2011). Experiments for public management research. Public
Management Review, 13(2), 189-208.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14719037.2010.532970
Sartori, G. (1970). Concept misformation in comparative politics. American political
science review, 64(04), 1033-1053.
http://www.jstor.org/stable/1958356?seq=1#page_scan_tab_contents
Thomas, G. (2011). A typology for the case study in social science following a review of
definition, discourse, and structure. Qualitative inquiry, 17(6), 511-521.
http://qix.sagepub.com/content/17/6/511
17
27
74
16
18
11
20
20
10
Totalt
1.439
sider
Totalt 1039 sider
2