Screening for ESBL - Universitetssykehuset Nord

Comments

Transcription

Screening for ESBL - Universitetssykehuset Nord
09.11.2015
SCREENING FOR ESBLA, ESBLM & ESBLCARBA
Utfordringer ved bruk av kromogene medier
TEORETISK OG PRAKTISK KURS I RESISTENSBESTEMMELSE AV MIKROBER “AFA-KURSET”
Ørjan Samuelsen, Forsker
Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res)
Universitetssykehuset Nord-Norge
Avd. mikrobiologi og smittevern
9038 Tromsø
E-post: [email protected]
www.unn.no/kres
Anbefalinger FHI
• Screening for ESBL før eller ved innleggelse
• Før eller ved innleggelse i sykehus anbefales det å ta prøve for ESBLholdige bakterier av alle som:
• Har vært innlagt i helseinstitusjon utenfor Norden det siste året,
• Det siste året har vært innlagt i helseinstitusjon i Norge eller annet
nordisk land der det (under det aktuelle oppholdet) pågikk et utbrudd
med ESBL-holdige bakterier,
• Har bodd sammen med person som har fått påvist ESBL-holdige bakterier
det siste året,
• Tidligere har fått påvist ESBL-holdige bakterier,
• Ved alle innleggelser i avdelinger som etter lokal vurdering karakteriseres
som avdelinger med særlig mottakelige pasienter og/eller stor risiko for
spredning, (f.eks. brannskadeavdeling, intensivavdeling, hematologisk
avdeling, nyfødtintensiv o.l.)
• Smitteoppsporing
• Screening: ESBL= ESBLA, ESBLM-C & ESBLCARBA
• Smittevernstiltak: ESBLCARBA > ESBLA & ESBLM-C
Kromogene medier
•
ESBLA:
• ChromID ESBL (BioMerieux)
• Brilliance ESBL (Oxoid)
• CHROMagar ESBL (Chromagar)
• Chromatic ESBL m/ESBL supplement (Liofilchem)
•
ESBLA+ESBLM-C:
• Chromatic ESBL m/ESBL + AmpC supplement (Liofilchem)
• CHROMagar C3GR (Chromagar)
•
ESBLCARBA:
• ChromID CARBA (BioMerieux)
• Brilliance CRE (Oxoid)
• CHROMagar KPC (Chromagar)
• Chromatic CRE (Liofilchem)
•
ESBLCARBA+ESBLCARBA-D (OXA-48):
• ChromID CARBA SMART (BioMerieux)
• mSuperCARBA (Chromagar)
•
ESBLCARBA-D (OXA-48):
• ChromID OXA-48 (BioMerieux)
• Chromatic OXA-48 (Liofilchem)
1
09.11.2015
Utfordringer
• ESBLA:
• Isolater med kun ESBLCARBA-D (OXA-48) vil ikke vokse frem
• Identifisering av ESBLCARBA isolater
ESBLCARBA?
ESBLCARBA?
ESBLCARBA?
ESBLCARBA?
• Isolater med ESBLM-C vil ikke detekteres
• ESBLA+ESBLM-C:
• Species med hyperproduksjon av kromosomal AmpC/β-laktamaser
Utfordringer
• ESBLCARBA:
•
•
•
•
ChromID CARBA (BioMerieux)
Brilliance CRE (Oxoid)
CHROMagar KPC (Chromagar)
Chromatic CRE (Liofilchem)
• ESBLCARBA-D (OXA-48):
• ChromID OXA-48 (BioMerieux)
• Chromatic OXA-48 (Liofilchem)
Lav sensitivitet for deteksjon av
ESBLCARBA-D (OXA-48)
Lav sensitivitet for deteksjon av
ESBLCARBA-A & ESBLCARBA-B
• ESBLCARBA +ESBLCARBA-D (OXA-48):
• ChromID CARBA SMART (BioMerieux)
• mSuperCARBA (Chromagar)
Generelt: mangel på publiserte studier
2

Similar documents