Dimensjonering av vern og kabel

Comments

Transcription

Dimensjonering av vern og kabel
Dimensjonering av vern og kabel
BESKYTTELSE MOT OVERBELASTNING – NEK 400 - 433
For generelle elektriske installasjoner:
Utløsekarakteristikken for et vern som skal beskytte en leder mot overbelastning
skal tilfredsstille følgende to krav:
Krav 1.
Krav 2.
Ib: Den dimensjonerende lastestrøm for kursen.
In: Vernets nominelle strøm.
Iz: Den kontinuerlige strømføringsevne for kabelen.
I2: Strømmen som sikre utkopling av vernet inne en fastsatt tid.
NEK 400 - 533.2: Beskyttelse av ledningssystem mot overbelastning (gjelder ikke
for bolig – NEK 400 - 823.533.2)
Når vernet beskytter et PVC ledningssystem med ledertverrsnitt opptil 4mm2
skal vernets merkestrøm være:
Tverrsnitt
(mm²)
1,5
2,5
4
Forlegningsmåte:
A1 og A2
In ≤ 10A
In ≤ 16A
In ≤ 20A
Forlegningsmåte:
B, C, D, E, F, G
In ≤ 13A
In ≤ 16A
In ≤ 25A
FEL § 27: Spenningsfall i forbrukerens anlegg:
Anlegget skal være planlagt og utført slik at spenningsfall i anlegget ikke er til
hinder for at utstyret får den spenningen det er beregnet for.
NEK 400 - 525:
Spenningsfallet mellom installasjons matepunkt og det elektriske utstyret bør
ikke være høyere enn gitt i tabell 52F – 1, NEK 400:2014.
elektrikerfaget.com
1
BESKYTTELSE MOT KORTSLUTNING – NEK 400 - 434
Kurser skal være beskyttet av vern som skal kunne bryte enhver
kortslutningsstrøm i ledere før strømmen i ledere og forbindelser gir farlige
termiske og mekaniske virkninger.
NEK 400 - 434.5.1
Vernets bryteevne skal ikke være mindre enn den høyeste forventede
kortslutningsstrømmen på det stedet vernet installert.
Vernets bryteevne:
Icu: betjenes av sakkyndige eller instruerte personer (NEK EN60947).
Icn: kan betjenes av alle (NEK EN60898).
Ikpmax: Ikp3max, Ikp2max eller Ikp1max
NEK 400 - 434.5.2
For å hindre at kretsens minste kortslutningsstrøm fører til overoppheting og
påfølgende brannfare, må kurslengde være kortere enn den maksimallengde på
kursen, hvor vernet garanterer en elektromagnetisk utkopling.
Tabell under.
elektrikerfaget.com
2
elektrikerfaget.com
3
elektrikerfaget.com
4