Plakat: Henvisning til OUS

Comments

Transcription

Plakat: Henvisning til OUS
Adressering av henvisninger til Oslo universitetssykehus OUS
Anestesiologi/smerte
Fordøyelsessykdommer
Lungesykdommer
Raskere tilbake somatikk - Onkologi
Assistert befruktning
Fostermedisin
Medisinsk genetikk
Rusmiddelavhengighet og annen
avhengighet
Barnehabilitering
Fysikalsk medisin og rehabilitering
Nevrofysiologi
Rehabilitering
Barnekirurgi
Gastroenterologisk kirurgi
Nevrokirurgi
Revmatologi
Barnesykdommer
Generell gynekologi
Nyresykdommer
Sykelig overvekt
Benskjørhet
Generell kirurgi
Obstetrikk
Thoraxkirurgi
Blodsykdommer
Generell nevrologi
Onkologi
Tverrfaglig ryggbehandling
Bryst og endokrin kirurgi
Geriatri
Ortopedisk kirurgi
Urologi
Brystdiagnostikk
Gynekologisk onkologi
Palliativ medisin
Veneriske sykdommer
Cerebrovaskulære sykdommer
Hjertesykdommer
Plastikkirurgi
Voksenhabilitering
Diagnostikk uavklart alvorlig sykdom
Hudsykdommer
Psykisk helsevern for barn og unge
(BUP)
Yrkes- og arbeidsmedisin
Dialyse
Infeksjonsmedisin
Psykisk helsevern for voksne
Øre-nese-halssykdommer
Døvblindhet
Inkontinens
Raskere tilbake psykiatri
Øyesykdommer*
Endokrinologi
Karkirurgi
Raskere tilbake somatikk - Annet
Epilepsi
Kjeve- og ansiktskirurgi
Raskere tilbake somatikk Muskel/skjelett og nevro
Papir henvisninger skal nå adresseres til en tjeneste på OUS slik:
Oslo universitetssykehus
”Tjeneste valgt fra tabellen over”
Postboks 4956 Nydalen
0424 OSLO
*I tråd med etablert praksis, ber vi om at privatpraktiserende avtalespesialist først kontaktes
ved behov for spesialistvurdering.
Oslo universitetssykehus
Hjertesykdommer
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Similar documents