Trappeheis i privat enebolig /rekkehus

Comments

Transcription

Trappeheis i privat enebolig /rekkehus
Enhet for ergoterapitjeneste
Trappeheis i privat enebolig /rekkehus
Trappeheis er en stol som er koblet til et spor, boltet i trappetrinnene og krever skinnebrak hver 3 til 4 fot (ca hver meter). Når heisen ikke er i bruk kan den
foldes sammen.
Saksgang:
1
Hva/hvordan
Ansvar
Kartlegging av ditt behov og vurdering av din funksjon for å gå i trapp og boligens egnethet for å kunne utføre dine
daglige gjøremål.
Ergoterapeut i samarbeid
med deg
Følgende vurderes: betjening av heis, overflytting, sikkerhet, nødvendig for å kunne utføre nødvendige daglige gjøremål
selvstendig eller for å kunne motta pleie i hjemmet.
Finnes det andre og bedre løsninger enn trappeheis?
Om en ønsker/vurderer at trappeheis vil være hensiktsmessig løsning: videre til 2
For å kunne søke om utlån av trappeheis fra Nav hjelpemiddelsentralen kreves dokumentasjon på langvarig nedsatt
funksjonsevne, at hjelpemidlet er helt nødvendig og hensiktsmessig samt dokumentasjon på brannsikring. Jfr. beskrevet
under.
Du har mulighet for å kunne kjøpe ønsket hjelpemiddel selv, men krav til brannsikkerhet må oppfylles med tanke på
husforsikring.
Beboers ansvar
2
Søknad til byggesakskontoret i kommunen for vurdering av brukbarhet og brannsikkerhet i henhold til byggeforskrift
TEK 10.
Kostnad kr. 3620 (2014) kostes av huseier.
3
Beboers ansvar
Ergoterapeuten kan veilede
deg i hvordan du går frem
Byggesakskontoret kan beslutte at det er behov for en brannteknisk vurdering.
Kostnad ca. kr. 30.000. Dette må kostes av huseier.
Beboers ansvar
Vurderingen kan medføre at det
stilles krav til branntekniske tiltak, for eksempel sprinkleranlegg før trappeheis kan installeres.
Kostnad sprinkleranlegg må dekkes av huseier.
4
Om det vurderes at trappheis er nødvendig og hensiktsmessig og brannteknisk vurdering tilsier at krav om sikkerhet er
oppfylt, sendes søknad med begrunnelse til Nav hjelpemiddelsentralen.
Ergoterapeut bistår med
begrunnelse av søknad.
5
Om det vurderes at det ikke er hensiktsmessig med trappeheis ut fra din funksjon, brannsikkerhet, mulighet for å koste
brannteknisk vurdering bistår ergoterapeuten deg med å drøfte mulige andre løsninger, for eksempel:
- Benytte tilgjengelige rom i boligen på annen måte
- Hjelp til å komme ned trappene
- Annen bolig
Løsning avklares, planlegges, gjennomføres
Ergoterapeut i samarbeid
med deg
6
Mer informasjon om krav i byggeforskrifter kan du få ved Byggesakskontoret, telefon 72 54 25 00
Nav Hjelpemiddelsentralen nettside https://tjenester.nav.no/nav-sok/?5&ord=trappeheis
Ergoterapeut i samarbeid
med deg

Similar documents