Handlingsplan HOFIK 2015-2016

Comments

Transcription

Handlingsplan HOFIK 2015-2016
HANDLINGSPLAN
01.05.2015 – 30.04.2016
Hedmark Friidrettskrets og Oppland Friidrettskrets
Hovedmål: Hedmark Friidrettskrets og Oppland Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten
i kretsene både i topp og bredde gjennom god tilrettelegging av relevante tilbud til barn og unge.
Kretsenes voksne støtteapparat må også motiveres og gis tilbud om faglig oppdatering.
Hedmark og Oppland friidrettskretser har ansvaret for;








å være en aktiv medspiller og tilrettelegger for klubbene
å revitalisere klubber med liten aktivitet
å følge opp de sentralt initierte tiltakene beregnet på barn og unge, spesielt med tanke på rekrutteringspotensialet
å arbeide for at friidrettens plass i skolen blir ivaretatt
å følge opp sentral modell for talentutvikling og nyttiggjøre og tilpasse denne optimalt i forhold til lokale vilkår
å ha en støtte- og rådgiverfunksjon overfor klubbene i forhold til de kommunale myndighetene i anleggsspørsmål
å arbeide bevisst overfor klubbene i forhold til kompetansehevende tiltak for trenere, ledere og dommere
å etablere og legge til rette for et godt samarbeid mellom kretsene
1
Satsningsområde
Satsningsområde
Satsningsområde
Satsningsområde
1:
2:
3:
4:
SAMLINGER / TRENING
OPPLÆRING / INFORMASJON
STEVNE- OG AKTIVITETSTILBUD
KRETSSAMARBEID
Satsningsområde 1:
side 2
side 3
side 4
side 5
SAMLINGER / TRENING
Tiltak
Åpen friidrettstrening i Stangehallen
Kretslag.
Herunder
- Samling i Monte Gordo,
Portugal (kast og distanse)
- Tenerife/Gran Canaria (sprint
og hopp)
Tidsramme
Oktober 2015 – April 2016
Status
Februar
Januar
- Fellessamling Bærum
Benditsamlinger
12-14 år
Desember
Hele året
Avslutning U-cup med premieutdeling
og pizza. Stangehallen.
Målgruppe: Ledere/aktive/trenere
Oktober
Klubbene oppfordres til å informere
2
Satsningsområde 2:
Tiltak
Minst 2 kretsdommerkurs i hver krets
OPPLÆRING / INFORMASJON
Tidsramme
Status
Aktivitetslederkurs i begge kretser
Ønsker forespørsler fra klubbene som trenger kursing
Trenerutdanning
Målgruppe: Klubbtrenere
Samarbeid mellom alle østlandskrestene.
Kontakt med presse/ media.
Informasjon via hjemmeside og
facebook
Ung:leder/ungdomsutvalg
3
Satsningsområde 3:
STEVNE- OG AKTIVITETSTILBUD
Tiltak
DNB Idrettsleker
Tidsramme
Hele året
TINE-stafetten
12. mai 2015, 10.mai 2016
Ungdomscupen
Hamar 10.mai
Kongsvinger sept
Stangehallen okt.
KM 11-19 år og veteran
FIK Orion
Felles KM senior/Østlandsmesterskap Hamar 23.-24.mai
NM jr Byrkjelo
Felles overnatting
Benditlekene 13 – 14 år.
Byrkjelo
KM videregående skoler.
Brandbu september
Ungdomsskolemesterskap
Stangehallen
November. Stange vgs som arrangerer.
Elitestevne 23.mai.
Prøv e å få gjort forhåndsuttak tidlig
Skolekamp 5.-7.trinn
Integrere funksjonshemmede i
terminfestede stevner.
Lagserie
Status
Rekruttere flest mulig arrangørklubber
Hele sesongen
Motivere klubber til å være tilstede for å rekruttere.
Innlede samarbeid med andre vgs for lignende
arrangement andre steder.
Prøve å arrangere skolekamp mellom skoler i enkelte
kommuner
Markedsføring i media og på hjemmeside.
Utgår.
Vanskelig å gjennomføre i praksis
4
Satsningsområde 4:
Tiltak
Terminliste
KRETSSAMARBEID
Tidsramme
Fortløpende
Framtidskveld, felles begge kretser
I 2014 avholdt ett felles styremøte.
Felles kretsutvikling november 2015
Ved behov
Møter kretsledere/daglig
leder/utviklingsansvarlig
Sportslig utvalg
Team Brandbu 2016
Status
Arrangere terminlistemøte med klubbene i november
Fram til NM jr 2016
Trenere fra alle øvelsesgrupper. Evaluere arbeidet og
vurdere bruk og hensikt.
Team for NM jr-kvalifiserte. Eget plagg med trykk.
Sammen med Akershus FIK.
5