Evalueringsskjema Mental aktivitet og trening

Comments

Transcription

Evalueringsskjema Mental aktivitet og trening
Evalueringsskjema for Aktiv Hverdag, Mental aktivitet
…… kommune
JA
TIL EN VISS
GRAD
NEI
VET IKKE
Var presentasjonen av temaet
nyttig for deg?
Opplever du å ha fått tips til
hvordan du kan trimme
hjernen din?
Er forventningene dine til
temaet innfridd?
Opplever du at den mentale kapasiteten din er begrenset (eventuelt utdyp)?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Er det noe du vil gi oss tilbakemelding på?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Navn (frivillig):
________________________________________________________________________
Takk for hjelpen  !