Referat/vedtak fra sak på sirkulasjon til Læringsmiljøutvalget 27.03

Comments

Transcription

Referat/vedtak fra sak på sirkulasjon til Læringsmiljøutvalget 27.03
Avdeling for utdanning
Arkivref: 2015/631 BUL000
Dato: 11.06.2015
MØTEREFERAT/-PROTOKOLL
Utvalg/møte i:
Læringsmiljøutvalget
Møteleder/referent:
Møtedato:
Sak sendt ut på sirkulasjon til utvalgets medlemmer og avgjort skriftlig på epost
Sak sendt ut 27. mars 2015
Til stede:
Alle svarte
Forfall:
Saksnummer SAK LMU 5/15 Tildeling av midler til studiekvalitetsfremmende tiltak
Innstilling til vedtak:
1. Kriteriegrunnlaget for tildeling av midler spisses ytterligere til å gjelde prosjekter
innenfor bestemte områder av studiekvalitet
2. I tildelingen for 2015 skal gode søknader til prosjekter innenfor temaet evaluering av
undervisnings- og vurderingsformer prioriteres fremfor andre prosjekter.
Avstemming:
Enstemmig
Endelig vedtak:
1. Kriteriegrunnlaget for tildeling av midler spisses ytterligere til å gjelde prosjekter
innenfor bestemte områder av studiekvalitet
2. I tildelingen for 2015 skal gode søknader til prosjekter innenfor temaet evaluering av
undervisnings- og vurderingsformer prioriteres fremfor andre prosjekter.
Birgitte Ulvevadet
rådgiver
–
[email protected]
77 64 65 69
–
Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / [email protected] / uit.no

Similar documents