Høgskolen i Hedmark

Comments

Transcription

Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
20.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 Undertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PPU, engelsk fagdidaktikk
Sak:
LUNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015
Avsender:
Anna-Martha van Grieken
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for humanistiske fag /Anne Marit Vesteraas
Danbolt
Dok. dato:
13.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
20.02.2015, Sak avsluttet
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02096-12 Undertegnet kontrakt - undervisning 25.02.2015 - Foreldresamarbeid og
flerspråklighet
Sak:
LUNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015
Avsender:
Bente Booth Hugo
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for humanistiske fag /Anne Marit Vesteraas
Danbolt
Dok. dato:
22.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
20.02.2015, Sak avsluttet
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02096-13 Undertegnet kontrakt - undervisning februar 2015 - Årsstudium i norsk
Sak:
LUNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015
Avsender:
Marie Kløvstad Øye
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for humanistiske fag /Anne Marit Vesteraas
Danbolt
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
20.02.2015, Sak avsluttet
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02096-14 Undertegnet kontrakt - undervisning 13.02.2015 - 1 GLU og GLUS
Sak:
LUNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015
Avsender:
Ragnhild Solenes
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for humanistiske fag /Anne Marit Vesteraas
Danbolt
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
20.02.2015, Sak avsluttet
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02096-15 Undertegnet kontrakt - undervisning 07.05.2015
Sak:
LUNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015
Avsender:
Sigrun Sønsthagen
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for humanistiske fag /Anne Marit Vesteraas
Danbolt
Dok. dato:
26.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
20.02.2015, Sak avsluttet
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
20.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02096-16 Undertegnet kontrakt - undervisning vårsemesteret 2015 - akademisk skriving
Sak:
LUNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015
Avsender:
Tom Muir
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for humanistiske fag /Anne Marit Vesteraas
Danbolt
Dok. dato:
18.12.2014
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
20.02.2015, Sak avsluttet
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02096-17 Undertegnet kontrakt - undervisning 26.03.2015 og 09.04.2015 - Engelsk for
studenter på grunnskolelærerutdanning
Sak:
LUNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015
Avsender:
Jon Nordmo
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for humanistiske fag /Anne Marit Vesteraas
Danbolt
Dok. dato:
22.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
20.02.2015, Sak avsluttet
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02101-36 Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i
barnehagelærerutdanningen
Sak:
Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLUS) - korttidsavtaler 2014-2015
Avsender:
Vangli barnehage
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
05.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
435
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02101-37 Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i
barnehagelærerutdanningen
Sak:
Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLUS) - korttidsavtaler 2014-2015
Avsender:
Steinrøysa barnehage
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
435
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02106-26 Svar på søknad om eksamensrett som privatist våren 2015
Sak:
ØLR - Privatister - studieåret 2014/2015
Mottaker:
Christopher H.G. Olson
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
446
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02106-27 Svar på søknad om eksamensrett som privatist våren 2015
Sak:
ØLR - Privatister - studieåret 2014/2015
Mottaker:
Berit Arner Ådnanes
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
446
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
20.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02106-28 Svar på søknad om eksamensrett som privatist våren 2015
Sak:
ØLR - Privatister - studieåret 2014/2015
Mottaker:
Joachim Gerstrup Olson
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
446
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02129-4 Olympiatoppens tildeling av støtte til FoU-prosjekter 2015 - Idrett - 727092
Coaching Sport federation culture and coachs stress
Sak:
Forskningsprosjekt The sport federation culture influence on the national team coach's stress and work (Olympiatoppen)
Avsender:
Olympiatoppen
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
666
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02141-32 Undertegnet kontrakt - Skoleleder - PPU
Sak:
Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler 2014-2015
Avsender:
Arne Wiken
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Kristin Toven
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
435
Avskrevet:
18.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02141-34 Undertegnet kontrakt - Timepraksislærer - PPU - Deltid 1 - Våren 2015
Sak:
Praksisavtaler for praktisk pedagogisk utdanning - individuelle avtaler 2014-2015
Avsender:
Sissel Høiberg
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Kristin Toven
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
435
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02227-6 Sakkyndig vurdering av søkere til en 100 % stilling som førsteamanuensis i
markedsføring
Sak:
ØLR - Kunngjøring av 100 % stilling som førsteamanuensis i markedsføring
Mottaker:
Catharina von Koskull
Terje Slåtten
Institutt for økonomifag /Bård Tronvoll
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 25 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Anne Grete Solli
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02303-3 Bekreftelse på informasjon om utsettelse av
ferdigstillelse av prosjekt Provenyeffekten av konkurranseutsetting
Sak:
Fagforbundet - provenyeffekten av konkurranseutsetting - Prosjektnr 93394
Avsender:
Fagforbundet /Fanny Voldnes
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud Halvorsen
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
665
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
20.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02315-11 Engasjement som timelærer i emnet Mikroøkonomi 2 - avtale
Sak:
ØLR - Timelæreravtaler - Institutt for økonomifag
Mottaker:
Tor Arne Moxheim
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 25 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Anne Grete Solli
Dok. dato:
19.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 14/02383-3 Komplett søkerliste
Sak:
LUNA - Tilsetting av inntil 2 rekrutteringsstipendiater
Mottaker:
Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 25 1. ledd
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Berit Halberg
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
216
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02418-10 Bestilling av moduler - Lederutdanning - helse og omsorg - Prosjektnr 93761
Sak:
Helsedirektoratet - Opplæringspakke for ledere i omsorgssektoren - Prosjektserie 937*+938* + 93761, 93762, 93763, 93764,
93765
Avsender:
Kristiansand kommune
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Hanne Furuheim
Dok. dato:
05.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
665
Avskrevet:
20.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 14/02418-11 Tilleggsdokument til avtale inngått angående lederutviklingsprogram for
avdelingsledere i helse og omsorg for Øyer, Ringebu, Gausdal og Nord-Fron
Sak:
Helsedirektoratet - Opplæringspakke for ledere i omsorgssektoren - Prosjektserie 937*+938* + 93761, 93762, 93763, 93764,
93765
Mottaker:
Ringebu kommune
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Mette Løhren
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
665
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02470-2 Rapport om målbruk i offentlig tjeneste 2014 - Påminnelse
Sak:
Målbruk i offentlig tjeneste 2014
Avsender:
Språkrådet
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kommunikasjonsseksjonen /Frode Skår
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
000
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00020-3 2NO35-1 Klage over eksamensresultat i Språk og tekststrukturer
Sak:
Klage over karakterfastsetting
Mottaker:
Dag Solberg
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Milli Olsen
Dok. dato:
12.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
20.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00091-8 Karakterskjema klage
Sak:
Klage over eksamensresultat - Håkon Haslestad
Avsender:
Institutt for organisasjons- og ledelsesfag /Åse Storhaug Hole
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg
Dok. dato:
11.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
13.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00091-9 Ny sensur etter klage på eksamenskarakter i 3LED100 Ledelse og lederrollen
Sak:
Klage over eksamensresultat - Håkon Haslestad
Mottaker:
Håkon Haslestad
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00154-5 Undertegnet avtale om frikjøp - Udir - Kompetanse for mangfold 2014-2015 Sidsel Karlsen 24.02.2015 Prosjektnr 62104
Sak:
Utdanningsdirektoratet, Kompetanse for mangfold - Hedmark og Oppland - pnr 62104 og 62114
Avsender:
Sidsel Karlsen
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Hilde Friis
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
665
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00270-16 AØL - Arbeidsavtale 16.02.2015 - 01.03.2015
Sak:
AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015
Mottaker:
Rocio Cano Martinez
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 5. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00270-17 Undertegnet arbeidsavtale for perioden 16.02.2015 - 01.03.2015
Sak:
AØL - administrativt tilsatte på timebasert lønn 2015
Avsender:
Rocio Cano Martinez
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 5. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
20.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00441-3 Åpen søknad lærlingeplass
Sak:
Inntak av lærling 2015 - Dataelektronikerfaget
Avsender:
Andreas Kilde Lien
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 25 1. ledd
Saksbehandler:
IT Brukerservice /Morten Skei Bekken
Dok. dato:
15.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
16.02.2015, Tatt til etterretning
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
20.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00481-2 Referat fra Hovedarbeidsmiljøutvalget 16.02.2015
Sak:
Hovedarbeidsmiljøutvalget 2015
Mottaker:
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personal- og organisasjonsseksjonen /Kari Kjærnet
Dok. dato:
16.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
012
Avskrevet:
Dok.:
Saksfremlegg/innstilling, 15/00512-1 LUNA - Stillingsutlysning av vikariat i 100% stilling som førstekonsulent i
studieadministrasjonen
Sak:
Vikariat i studieadministrasjonen på LUNA
Mottaker:
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen
Dok. dato:
12.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Saksfremlegg/innstilling, 15/00513-1 Tilsetting uten forutgående kunngjøring - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 25 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen
Dok. dato:
12.02.2015
Arkivdel:
Personal
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00515-1 Vurdering av fri bachelorgrad - Marianne Vilming
Sak:
Vurdering av fri bachelorgrad - Marianne Vilming
Mottaker:
Marianne Vilming
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Martina Anna Ergan
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
463
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00518-1 Vurdering av fri bachelorgrad - Tore Runeberg
Sak:
Vurdering av fri bachelorgrad - Tore Runeberg
Mottaker:
Tore Runeberg
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Martina Anna Ergan
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
463
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00527-1 Oppfølgingsplan - Avskjermet
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Mottaker:
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Gunn Ellinor Stenstøen
Dok. dato:
13.02.2015
Arkivdel:
Personal
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
20.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00551-1 Vurdering av fri bachelor - Hogne Westgaard
Sak:
Vurdering av fri bachelor - Hogne Westgaard
Avsender:
Hogne F Westgaard
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Åshild Camilla Nordli
Dok. dato:
15.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
54
Avskrevet:
18.02.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00551-2 Karakterutskrift - Emne Kvalitetsstyring
Sak:
Vurdering av fri bachelor - Hogne Westgaard
Avsender:
Hogne F Westgaard
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Åshild Camilla Nordli
Dok. dato:
06.07.2009
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
54
Avskrevet:
18.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00551-3 Vurdering av fri bachelor - Hogne Westgaard
Sak:
Vurdering av fri bachelor - Hogne Westgaard
Mottaker:
Hogne F Westgaard
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Åshild Camilla Nordli
Dok. dato:
18.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
54
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00565-1 Gjensidig undertegnet avtale om anskaffelse og drift av arbeidsplanverktøyet
Workplan
Sak:
Anskaffelse og drift av arbeidsplanverktøyet Workplan
Avsender:
Aplia AS
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Institutt for sykepleie /Marianne Torp Stensvehagen
Dok. dato:
15.02.2013
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
053
Avskrevet:
19.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00570-1 Innkalling til beredskapsråd i Åmot kommune 13.03.2015
Sak:
Beredskapsråd i Åmot kommune
Avsender:
Åmot kommune
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Astri Irene Botillen
Dok. dato:
19.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
004
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00571-1 Søknad om fjerde gangs forsøk på eksamen - Anatomi, fysiologi og biokjemi
Sak:
Fjerde gangs eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for folkehelsefag
Dok. dato:
20.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
447
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
20.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
22.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00573-1 Oppnevningsbrev - Oppnevning som leder av rammeplanutvalg for femårig
grunnskolelærerutdanning - Kopi av brev til Lise Iversen Kulbrandstad
Sak:
Rammeplanutvalg for femårig grunnskolelærerutdanning
Avsender:
Kunnskapsdepartementet
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad
Dok. dato:
20.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
016
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat med oppfølging, 15/00574-1 Til godkjenning - Søknad IOC om forskningsmidler prosjekt "Overcoming Barriers
in Women's Wrestling: Lessons to learn from Elite Female Wrestlers and GovernSøknad om forskningsmidler IOC godkjenning
Sak:
Forskningsprosjekt IOC "Overcoming Barriers i Women's Wrestling: Lessons to learn from Elite Female Wrestlers and
Governing Bodies"
Mottaker:
Høgskoleledelsen /Pål Einar Dietrichs
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 4. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
666
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00574-3 Søknad IOC forskningsprosjekt "Overcoming Barriers in Womens's Wrestling:
Lessons to learn from Elite Female Wrestlers and Governing Bodies"
Sak:
Forskningsprosjekt IOC "Overcoming Barriers i Women's Wrestling: Lessons to learn from Elite Female Wrestlers and
Governing Bodies"
Mottaker:
Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset
Journaldato:
20.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 4. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Bente Marie Giset
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
666
Avskrevet: