20. oktober - Høgskolen i Bergen

Comments

Transcription

20. oktober - Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
20.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/01044-19 Svar på forespørsel om praksisplasser for 2. års fysioterapeutstudenter (kommunehelsetjeneste), vårsemesteret
2016 uke 1-11
Sak:
Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014
Avsender:
Stryn kommune, fysio- og ergoterapiavdelinga /Elisabeth Scheen Bøe
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem
Dok. dato:
24.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
426
Avskrevet:
30.09.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/01044-41 Avtale om praksis for studenter
Sak:
Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014
Avsender:
Bømlo kommune, Fysioterapitenesta
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
426
Avskrevet:
20.10.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/01126-7 AL - Søknad om tilrettelegging ved eksamen - ettersending av dokumentasjon
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01145-16 Avtale om praksis for studenter
Sak:
Praksis ergoterapeutstudenter, GRE 14
Avsender:
Gloppen kommune, Eining for psykisk helse
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
426
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/01145-17 Avtale om praksis for studenter
Sak:
Praksis ergoterapeutstudenter, GRE 14
Avsender:
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
426
Avskrevet:
Dok.:
X, 15/01810-47 Pårørendeliste - AL - Kunst og håndverk - Barcelona - 17.10.15 - 25.10.15
Sak:
Beredskap ved gruppereiser/ ekskursjoner - deltagere og pårørende - 2015
Mottaker:
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Vedran Bubalo
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
004
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
20.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/02474-7 Bekreftelse på mottatt rapport
Sak:
Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning av lærere 2012-2016
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag /Hedvig
Kristin Rørvik
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
663
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/02478-13 Kvalifiseringsprogram for autorisasjon som norsk sykepleier 2015
Sak:
AHS - studieplaner til godkjenning
Mottaker:
Avdeling for helse- og sosialfag /Monica Wammen Nortvedt
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Hilde Kristin Tveit
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
400
Avskrevet:
21.10.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
N, 15/02860-47 Tilgang forskningsserver 2007-0000 Effekt av vestibulær rehabilitering ved vestibularisnevritt - Kjersti
Wilhelmsen
Sak:
Forskningsserver
Mottaker:
It tjenesten
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Heidi
Skramstad
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
053
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/02860-48 Tilgang forskningsserver i prosjekt 2015-0000 Lav-energi laser penetrasjon i humant vev - Jon Joensen, Sturla
Haslerud, Daniel Huseby Bordvik
Sak:
Forskningsserver
Mottaker:
It tjenesten
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for forskning og ekstern samhandling /Heidi
Skramstad
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
053
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/03475-3 Innspill - forslag til nytt profilområde ved AHS
Sak:
Strategisk plan 2016-2020
Mottaker:
Høgskolen i Bergen /Bjørg Kristin Selvik
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Høgskolen i Bergen /Tobba Therkildsen Sudmann
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
02
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03617-3 Student trekker seg fra utveksling
Sak:
Utreisende utvekslingsstudent
Avsender:
Brita Steine
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Internasjonalt kontor /Halvard Ones
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
516
Avskrevet:
20.10.2015, Tatt til etterretning
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
20.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
X, 15/03684-8 Administrativt vedtak - AIØ - TAP - tilsetting
Sak:
Tilsettingssak - AIØ - Dykkerutdanningen - dykkerinstruktør - midlertidig stilling
Mottaker:
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
Offl § 25 første ledd
Saksbehandler:
HR Rekruttering /Kjersti Saltnes
Dok. dato:
07.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/03704-3 Innvilgelse av uførepensjon
Sak:
Permisjon
Avsender:
Statens pensjonskasse
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin
Ekkjestøl
Dok. dato:
13.10.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
214.1
Avskrevet:
23.10.2015, Tatt til orientering
Dok.:
U, 15/05312-2 Svar på søknad om innpassing og vitnemål
Sak:
Innpassing og vitnemål
Mottaker:
Margaret Bø Hveding
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Trude Myklebust
Dok. dato:
06.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
412.7
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05416-2 Svar på søknad om innpassing av emner i allmennlærerutdanning
Sak:
Innpassing og fritak
Mottaker:
Elisabeth Nordvik Østby
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Trude Myklebust
Dok. dato:
12.08.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
412.7
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05433-12 Melding om vedtak i Klagenemnda
Sak:
Politiattest, sosialt arbeid - Avskjermet
Mottaker:
Advokatfirma Alvheim & Hansen ANS /Jostein Alvheim
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Seksjon for utdanning /Merete Sviggum
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
519
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/05433-13 Dekning av utgifter til advokat
Sak:
Politiattest, sosialt arbeid - Avskjermet
Mottaker:
Advokatfirma Alvheim & Hansen ANS /Jostein Alvheim
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Seksjon for utdanning /Merete Sviggum
Dok. dato:
12.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
519
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
20.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/05493-5 Rapporter fra arbeidsgruppene - samarbeid UiB-HiB
Sak:
Utarbeiding av planer for forsknings- og utdanningssamarbeid om lærerutdanning, teknologi og helse-, omsorg- og
sosialfag mellom UiB og HiB
Avsender:
Universitetet i Bergen
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Monica Wammen
Nortvedt
Dok. dato:
06.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
321
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/05507-14 Søknad - Hanne Kjersti Hagen
Sak:
Internt kurs i engelsk for tilsatte ved høgskolen 2015 - 2016
Mottaker:
Studieadministrativt kontor /Hanne Kjersti Hagen
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren
Erichsen
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
273
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/05666-8 E-læringsprosjekt Akademix
Sak:
AIØ - utlysning av midler til e-læringsformål
Mottaker:
Institutt for data- og realfag /Alexander Lundervold
Institutt for data- og realfag
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine EnganSkei
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
412
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/05666-9 E-læring - Videooverføring av undervisning
Sak:
AIØ - utlysning av midler til e-læringsformål
Mottaker:
Institutt for maskin- og marinfag /Øyvind Østrem
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine EnganSkei
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
412
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/05666-10 E-læringsprosjekt Fluidmekanikk og Statikk og Fasthetslære
Sak:
AIØ - utlysning av midler til e-læringsformål
Mottaker:
Høgskolen i Bergen /Victoria Popsueva
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine EnganSkei
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
412
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/05666-11 E-læringsprosjekt - Wisdom of crowds
Sak:
AIØ - utlysning av midler til e-læringsformål
Mottaker:
Institutt for elektrofag /Per Eilif Thorvaldsen
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine EnganSkei
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
412
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
20.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
N, 15/05666-12 E-læringsprosjekt OneNote-klasserom, tillegg
Sak:
AIØ - utlysning av midler til e-læringsformål
Mottaker:
Institutt for økonomisk- administrative fag
Institutt for økonomisk- administrative fag /Tarjei Alvær Heggernes
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Kristine EnganSkei
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
412
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/05768-5 Forslag til sakkyndig utvalg
Sak:
Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - førsteamanuensis/førstelektor - fast
Mottaker:
HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen
Institutt for sosialfag og vernepleie /Knut Simonsen
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212.1
Avskrevet:
26.10.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
X, 15/06196-1 Anmodning om utlysning av fast stilling
Sak:
Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - fast
tilsetting
Mottaker:
HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen
Dok. dato:
17.09.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212.1
Avskrevet:
Dok.:
N, 15/06196-5 Forslag til sakkyndig utvalg
Sak:
Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - fast
tilsetting
Mottaker:
HR Rekruttering /Lisbeth Thomsen
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
212.1
Avskrevet:
27.10.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/06242-13 Avtale om praksis for studenter
Sak:
Praksis for 3. års fysioterapeutstudenter, GRF-13
Avsender:
Sørlandet sykehus HF - Fysikalsk medisin og rehabilitering
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
426
Avskrevet:
21.10.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/06270-7 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis
Sak:
Reiseregninger i praksis - sykepleie - kull 2014 - 2015/2016
Avsender:
Malin Grov Nygård
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
426
Avskrevet:
22.10.2015, Besvart med utgående dokument
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
20.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/06270-8 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis
Sak:
Reiseregninger i praksis - sykepleie - kull 2014 - 2015/2016
Avsender:
Marianne Jørs
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
426
Avskrevet:
22.10.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/06432-8 Avtale om praksis for studenter
Sak:
Praksis desentralisert sykepleierutdanning, GRSD-13
Avsender:
Kvinnherad kommune, Rosendalstunet/Varaldsøy
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Merete Andersen
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
426
Avskrevet:
21.10.2015, Tatt til orientering
Dok.:
I, 15/06459-13 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis
Sak:
Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013 - 2015/2016
Avsender:
Elisabeth Bjånesøy
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Beate Kristine Sørlie
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
426
Avskrevet:
22.10.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
N, 15/06555-3 Framtidig bemanningsbehov ved Avdeling for helse- og sosialfag
Sak:
Framtidige bemanningsbehov
Mottaker:
Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Ragnhild Bruvik Berg
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
210
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06576-3 Utredning med tanke på dysleksi
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Seksjon for utdanning /Håvard Moe Hagen
Dok. dato:
18.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/06635-2 Svar på søknad om permisjon fra studiet
Sak:
Permisjon
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
531
Avskrevet:
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
20.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/06638-2 Svar på søknad om permisjon fra studiet - V60RUSPSYK
Sak:
Permisjon
Mottaker:
Christina Dale Fosse
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
531
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/06707-3 Svar på søknad om praksisplass på særvilkår vårsemesteret 2016 - 15HGRE
Sak:
Praksisplass
Mottaker:
Thea Helseth
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
426
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06825-2 AL - Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Ellen Karoline Grønli
Dok. dato:
16.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06843-1 Søknad om innpassing og fritak
Sak:
Innpassing og fritak
Avsender:
Ingrid Tvedt Nord
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Guro Kristin
Øvsthus
Dok. dato:
18.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
412.7
Avskrevet:
23.10.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/06844-1 Søknad om innpassing og fritak
Sak:
Innpassing og fritak
Avsender:
Natasja Espeland Windom
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr
Dok. dato:
19.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
412.7
Avskrevet:
28.10.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/06845-1 AIØ - Søknad om tilrettelegging ved eksamen
Sak:
Tilrettelegging ved eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong
Dok. dato:
15.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Høgskolen i Bergen - Offentlig journal
Fra:
20.10.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
20.10.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/06849-3 Dokumentasjon på fullført mastergradsutdanning
Sak:
Opprykk til høgskolelektor
Avsender:
Elisabet Trengereid Olsen
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Anne
Marit Morken
Dok. dato:
21.09.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
222
Avskrevet:
21.10.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/06851-1 Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov
Sak:
Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov
Avsender:
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren
Erichsen
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
008
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06854-1 Avklaringer på teknisk drift og brannvern i Møllendalsveien
Sak:
Avklaringer på teknisk drift og brannvern i Møllendalsveien
Avsender:
Backer AS
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Seksjon for arealforvaltning, drift og brukeservice
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Klasse:
030
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06857-2 Bekreftelse på disputas
Sak:
AHS - Opprykk - førsteamanuensis
Avsender:
Kjersti Oterhals
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
HR Rekruttering /Anne Marit Morken
Dok. dato:
14.10.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
222
Avskrevet:
21.10.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/06862-1 Søknad om 40 % avtalefestet pensjon
Sak:
AFP - Avtalefestet pensjon
Avsender:
Ingvild Monsen
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin
Ekkjestøl
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Personal
Klasse:
235
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/06863-1 AL - Søknad om ekstern eksamen
Sak:
Avvikling av eksamen
Avsender:
Lene Hillersøy Eriksen
Journaldato:
20.10.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studieadministrativt kontor /Håkon Drabløs
Dok. dato:
20.10.2015
Arkivdel:
Student
Klasse:
451
Avskrevet: