ÅRSBERETNING 2014

Comments

Transcription

ÅRSBERETNING 2014
 ÅRSBERETNING 2014 MEDLEMMER Oslo-­‐Filharmoniens Venner (OFV) hadde pr. 31/12-­‐2014 1.021 betalende medlemmer. Kontingenten er kr. 350,-­‐ for enkeltmedlemmer, kr. 550,-­‐ for familiemedlemskap, kr. 150,-­‐ for studenter, kr. 3.000,-­‐ for bedrifter og kr. 5.000,-­‐ for livsvarig medlemskap. STYRET På årsmøtet 10. april 2014 ble følgende styremedlemmer gjenvalgt: Liv Hegna, Liss. R. Laan og Tove Magnus. Tor Einar Stien Thorvaldsen ble gjenvalgt som styreleder. Følgende ble valgt som nytt styremedlem: Jacob Berger. Maria Eikefet ønsket ikke gjenvalg. Etter dette har styret hatt følgende sammensetning: Tor Einar Stien Thorvaldsen, styreleder, Jacob Berger, Torill Hansen Birkedal, Arvid Flagestad, Margit Fuglesang, Liv Hegna, Annelise Høegh, Liss R. Laan og Tove Magnus. Styret har hatt 7 styremøter i perioden. I tillegg har medlemmene hatt møter i under-­‐
utvalgene for økonomi, konserter, medlemsbladet Allegro, samarbeid med Oslo-­‐Filharmonien, internettsider og profilering. Thor Gunnar Næss er ansatt i 20 % stilling som foreningens sekretær. VALGKOMITE Følgende ble gjenvalgt på årsmøtet i 2014: Leif B. Bjørnstad og Ellen Mellbye. Lars Hallvard Flæten ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen. Lars A. Christensen ønsket ikke gjenvalg. Side 2 ØKONOMI OFV's resultat for 2014 viser et underskudd på kr 23 040 (2013: overskudd kr 54 964) før bidrag til Oslo-­‐Filharmonien på kr 250 000 (50% av bevilgningen omtalt nedenfor). Hovedårsaken til reduksjon i resultatet er at verdien av midler plassert i høyrenteobligasjoner ble kraftig redusert i forbindelse med fall i oljeprisen høsten 2014. Det tar tid før dette verdifallet blir gjenvunnet. Plasseringen har imidlertid gitt høyere avkastning de 2 siste årene sett under ett,sammenlignet med bankrente. REVISOR På Årsmøtet ble statsautorisert revisor Arild Breivold gjenvalgt for ett år. AKTIVITETER Internettsiden Internettsiden er vesentlig i forhold til kontakt ut mot medlemmene og når det gjelder å nå ut til flere musikkinteresserte. Det legges ut informasjon om kommende arrangement, spesielle tilbud, Allegro, omtaler av vennekonserter med mer. Tove Magnus og Thor Gunnar Næss er ansvarlige for driften. Allegro Allegro er vår viktigste kommunikasjon med medlemmene. Utgivelsene har bestått av informasjon og nyheter fra venneforeningen og orkesteret samt intervjuer med følgende personer tilknyttet Oslo-­‐Filharmonien: Sjefdirigent Vasily Petrenko, tidligere sjefdirigent Herbert Blomstedt, dirigent for Oslo Filharmoniske Kor Øystein Fevang, fløytist Per Flemstrøm, trompetsolist Tine Thing Helseth og tidligere styreleder Elisabeth Wiser. For øvrig ble også forfatter Per Olav Reinton intervjuet. Etter mange års arbeid med Allegros QUIZer takket Wiser for seg. Liv Hegna har ledet redaksjonsutvalget, som ellers består av Tor Einar Stien Thorvaldsen (ansvarlig). 4 numre ble utgitt i perioden. Støtte til ny visuell profil for Oslo-­‐Filharmonien Etter søknad fra Oslo-­‐Filharmonien vedtok styret etter grundig vurdering å bevilge 500 000 kroner (fordelt over 2014 og 2015) til utvikling av ny visuell profil. Dette vil forbedre kommunikasjon og synliggjøring av orkesteret både nasjonalt og internasjonalt. På lederplass i Allegro i desember 2014 rettet direktør Ingrid Røynesdal en stor takk til venneforeningen for støtten. Også en rekke musikere i orkesteret har kommet med positive tilbakemeldinger på bevilgningen. Side 3 Turnereiser Det ble gjennomført en reise der medlemmene fulgte orkesteret til konserter i utlandet. I november dro 25 medlemmer til Køln og Luxembourg. Responsen fra det lokale publikum på de to konsertene med Oslo-­‐Filharmonien var svært god. Det tas sikte på flere turnereiser i fremtiden. Vennekonserter I perioden ble det arrangert tre vennekonserter i ambassaderesidenser med etterfølgende sosialt samvær og bevertning. Konsertene var i samarbeid med følgende lands ambassader: Brasil, Romania og Colombia. Liss R. Laan er ansvarlig for disse populære konsertene. Konsert og vennetreff Onsdag 7. mai 2014 fikk medlemmene spesialpris på konsert med fremførelse av Richard Strauss ”En Alpesymfoni” der sjefdirigent Vasily Petrenko ledet Oslo Filharmoniske Orkester. Etter konserten var det vennetreff der ca 120 medlemmer, Petrenko, musikere, direktør Røynesdal og representanter fra administrasjonen deltok. Styreleder Thorvaldsen takket for konserten og overrakte en symbolsk gave til Petrenko. Medlemmene har også fått tilbud om 100 kroners billetter til tre konserter med Oslo-­‐Filharmonien (5. februar, 6. februar og 20. mars). Åpne prøver Åpne prøver er en unik anledning til å oppleve samarbeidet mellom orkester, dirigent og solister. Det har vært avholdt åtte åpne prøver i perioden. Venneforeningens salgsdisk Salgsdisken er et sentralt samlingspunkt for våre medlemmer og publikum forøvrig. Medlemmene får rabatt på CD og DVD i salgsdisken. Venneforeningen har arrangert CD salg og signeringer i forbindelse med konsertene til Filharmonien, der en rekke solister og dirigenter har signert. Medlemsfordeler Våre mange medlemsfordeler opprettholdes. Spesielle tilbud legges ut på våre internettsider og sendes via e-­‐postlisten. Vi takker Inger Waatsveen, Magny Hjønnevåg, Ruth Boxall og Brit Gjertsen for deres gode og utadvendte innsats i salgsdisken på Oslo-­‐Filharmoniens konserter i Konserthuset. Styret i Oslo-­‐Filharmoniens Venner vil takke sjefdirigent og orkester, ledelse og administrasjon for fint og konstruktivt samarbeid. Side 4 Oslo, 07.04.2015 Tor Einar Stien Thorvaldsen Styreleder Torill Hansen Birkedal Jacob Berger Arvid Flagestad Margit Fuglesang Liv Hegna Liss R. Laan Tove Magnus