mylink - Cloudfront.net

Comments

Transcription

mylink - Cloudfront.net
LEGGER NY PLAN: Programledelsen i Nye Posten og Bring skal bruke den neste måneden på å tilpasse planer
og ambisjoner innen enkelte områder, og få frem et nytt økonomisk grunnlag. Målene ligger fast, men man må
redusere ambisjonsnivået og se på løsningsforslagene på nytt for å redusere omfang, kostnader og risiko.
Målet er å få godkjent reviderte planer i løpet av mars.
HELGELANDSTERMINAL I MO I RANA: Posten Norge skal bygge en ny terminal
for post, pakker, gods og termo i Mo i Rana. Posten investerer vel 80 millioner kroner i den nye Helgelandsterminalen, som er planlagt å stå ferdig i 2016. I underkant
av 80 medarbeidere vil være tilknyttet terminalen.
BRING EXPRESS LANDORGANISERES: Organiseringen av Bring Express endres
og tilpasses konsernets øvrige landbaserte logistikkstruktur. Ansvaret for tjenestetilbud og leveranser følger Logistikk-divisjonene i henholdsvis Norge og Norden.
Unntaket er tjenesteansvaret for Home Delivery, som overføres til E-handel.
AKTUELT
Mer motiverte bak rattet
Miljøfondet
fortsetter
Da det gikk rykter om
at Miljøfondet kanskje
skulle avsluttes, ble det
ramaskrik.
Miljøfondet har gjort Lilian
Lomundal Nielsen og 34 kolleger
til enda bedre sjåfører.
Posten og Brings Miljøfond er blitt
populært, spesielt i Logistikk Norden.
Resultatene er svært gode, og fondet
betaler seg selv. Nå har konsernledelsen vedtatt at Miljøfondet skal
fortsette for tredje året på rad. Det
er bevilget nye fem millioner kroner
til gode miljøtiltak.
Logistikk Norden omorganiseres
For å være rustet for framtidig vekst endrer divisjon Logistikk Norden sin overgripende struktur
og ledergruppe. Den nye organiseringen samler
i større grad produksjon og forretningsvirksomhet hver for seg, for på den måten å samle og
styrke kompetansen. Første steg i arbeidet med
å få på plass den nye organisasjonen vil pågå til
og med mai. Deretter skal tre 100-dagersprogram gjennomføres de kommende to årene, for
å utvikle Bring videre – med en sterkere felles
kultur som en viktig del av utviklingen.
Les mer og se video på Mylink.
Dramaqueen i Digipost
n Har du en dramaqueen i livet ditt? Da kjenner
du kanskje noe igjen i Postens nye Digipost-film,
som har gått på tv den siste tiden. Filmen er
regissert av Oscar-nominerte Morten Tyldum,
og du kan se den på YouTube.
Se filmen på
5 på topp på
mylink
1
2
3
4
5
4
Årets Medarbeider
Posten trenger en ny postlov
Postidrett
Medarbeidersamtalen PLUSS i Posten konsernet
Ny bedriftsavtale med SATS Elixia
Vi i POSTEN&BRING FEBRUAR 2015
Transportleder Carlos Jacobsen ved Postens godssenter i
Oslo (PGO) søkte om midler gjennom Miljøfondet til å holde et kurs om miljøeffektiv kjøring for sine medarbeidere.
Søknaden ble innvilget, og etter endt kurs sist sommer, sitter
han igjen med en avdeling mer motiverte varebilsjåfører.
De kjører mer defensivt, bulker mindre og bruker mindre
drivstoff.
Frist 1. april
Seniorrådgiver Hege Sagplass i konsernstab HR oppfordrer medarbeidere som brenner inne med gode saker,
om å søke.
– Dette er nok et bevis på at Posten
og Bring tar miljøansvar. Miljøfondet
engasjerer mange medarbeidere. Logistikk Norden søker mest, så Logistikk Norge og Divisjon Post kan godt
søke mer. I år vil vi kjøre tre runder,
og første runde har søknadsfrist 1.
april, opplyser Sagplass.
Finner roen
Lilian Lomundal Nielsen (41) har vært sjåfør i «Transporten» i 20 av sine 25 år i Posten. Hun kjører bedriftspakker
i Nittedal.
– Etter kurset har jeg begynt å bruke mindre drivstoff ved
å ha lavere fart på høyt gir. Vi har hatt oppmerksomhet på
å beholde roen selv om bilen er full av pakker. Det går ikke
fortere om en stresser. Når jeg er rolig, har jeg mer kontroll,
og jeg unngår belastningsskader. Ro gir også helsegevinst,
sier Lomundal Nielsen.
Jacobsen er svært fornøyd med resultatene etter kurset,
som han beskriver som oppsiktsvekkende gode. Kurset
var både teoretisk og praktisk og ble holdt av lastebilsjåfør
Gunnhild Wedvik.
– Det var ikke økonomi som dominerte på kurset. Like
viktig var det at de ansatte får bevisstgjort holdninger og
får senket skuldrene, for de får kjørt seg i denne jobben.
Poenget er å kombinere produktivitet og det å ta vare på seg
selv, poengterer transportlederen.
Økt trivsel
Han kan fortelle at avdelingen har hatt en vesentlig nedgang i bilskader i 2014, 10 færre enn i 2013, da det var 28
skader. Samtidig er drivstofforbruket redusert med nesten
10 prosent.
Medarbeidertilfredsheten er også svært positiv lesning,
noe som ifølge Jacobsen trolig skyldes kurset.
– Motivasjonen har gått opp. Trivselen er bedre, og sjåførene sier de yter bedre service. Det er litt artig at det er
de eldste sjåførene som har fått størst utbytte av kurset. De
yngre har fått inn mye av stoffet i sin kjøreopplæring, sier
transportlederen for de 40 varebilsjåførene med Oslo og
Akershus som arbeidsområder.
Etter kurset om miljøeffektiv kjøring/forebygging av skader, oppnådde avdelingen til Jacobsen mindre skader på bil,
redusert drivstofforbruk, motiverte medarbeidere og forbedret MTI.
TEKST OG FOTO: BIRGER MORKEN
Sjåfør Lilian Lomundal Nielsen i avdelingen til transportleder Carlos Jacobsen synes kurset om miljøeffektiv kjøring har vært nyttig.
EKSEMPLER PÅ GODE TILTAK:
askehall ved Østlandsterminalen som
V
reduserer vasketid, vannforbruk og kloakkutslipp med 50 prosent.
olceller ved terminalen i Risskov som gjør
S
dem selvforsynte med elektrisitet.
l-sykler ved terminalen i Fredrikstad. Disse
E
har rullet 1330 mil til nå og viser at el-sykler er
et godt alternativ til bil.
ring Linehaul skal utvikle to prototyper for å
B
frakte søppel på tog til Sverige. Dette vil gi
returlast til Sverige og redusere utslipp fra
tungtransport.
«Etter kurset har jeg
begynt å bruke mindre
drivstoff ved å ha lavere
fart på høyt gir. Vi har
hatt oppmerksomhet på
å beholde roen selv om
bilen er full av pakker».
Lilian Lomundal Nielsen
Interesserte bedrifter
Hun forteller at det er økt interesse
for Posten og Brings Miljøfond også
hos andre bedrifter.
– Vi har presentert Miljøfondet
både for Telenor og Flytoget. Det
er stas blant annet å fortelle at det
er selvfinansierende – og at det har
bidratt til en reduksjon på nesten
4000 tonn CO2 i løpet av 2 år med 8
gjennomførte runder, sier Sagplass.
Lisa Jackson i Bring Express i Sverige er blant dem som har sendt inn
og fått innvilget miljøfondsøknader –
blant annet til ladestasjon for el-biler.
– At Miljøfondet finnes og fungerer, skaper en utrolig trygghet og
tillit til Posten. Tas det bort, vil det
bli et hull som er vanskelig å fylle,
sier hun.
Status etter 8 runder:
6 900 000 kroner er innvilget
til ulike tiltak
9 700 000 kroner i anslåtte
kostnadsreduksjoner
184 søknader er mottatt
og behandlet
75 søknader er innvilget
Vi i POSTEN&BRING FEBRUAR 2015
5