Hospiteringsalternativ 3 (ergo/fysio) , Kristiansand kommune:

Comments

Transcription

Hospiteringsalternativ 3 (ergo/fysio) , Kristiansand kommune:
PS: Dette er et eksempel på hvordan vårt program så ut våren 2015 – programmet korrigeres noe fra
gang til gang, men innholdet vil være omtrent som dette!
Hospiteringsalternativ 3 (ergo/fysio) , Kristiansand kommune:
Innhold:
Dag 1
Mandag
Ansvar:
08.30-10.00: Hukommelsesteamet
Oppmøtested:
Gyldengården – Gyldenløvsgate 23, trappeoppgang 2.etg.
Program for
Fysioterapeut
10.30-11.30: Kløvertun rehabiliteringssenter
Oppmøtested:
Vigeveien 22A
Info og omvisning, mottak og korttidslager
11.30-12.00: Lunsj (Sted: I kjelleren på Kløvertun)
12.00-15.00: Rehabilitering avd. Kløvertun
Dag 1
Mandag
08.30-10.00: Hukommelsesteamet
Oppmøtested:
Gyldengården – Gyldenløvsgate 23, trappeoppgang 2.etg.
Program for
Ergoterapeut
mob: 40214098
10.30-11.30: Kløvertun rehabiliteringssenter
Oppmøtested:
Vigeveien 22A
Info og omvisning, mottak og korttidslager
11.30-12.00: Lunsj (Sted: I kjelleren på Kløvertun)
12.00-15.00: Rehabilitering avd. Kløvertun
Dag 2
Tirsdag
Ergoterapeut
Kathrine
Færestrand
VIRKSOMHET SERVICE OG FORVALTNING (tidl. EBT)
Oppmøte: Gyldengården – Gyldenløvsgate 23, 2.etg. rom 2037
08.30- 09.15: Presentasjon av kontoret
Omvisning og underskrift på taushetserklæring
Informasjon om tjenester vi tildeler
09.15-10.15: Inntak sykehjem og rehabilitering
Fremlegg av saker fra saksbehandler
10.15-10.30 Pause
10.30-11.30 Hvordan jobber forvaltningen opp mot
oppfølgingstjenesten
11.30-12.30: Lunsj (kantine 5.etg)
12.30-13.00: Elektroniske meldinger og søknader
13.00-13.30: Boligtjenesten
13.30-13.45: Pause?
13.45: Oppfølgingstjenesten
- hospitanter som skal videre i Oppfølgingstjenesten (hospiteringsalternativ 2 >
rus/psyk) forlater resten av gruppa sammen m Hildegunn og Lars.
Videre program for resten av hospitantene:
Kommunenes hukommelsesteam
-15.00: Prosjekt kreftkoordinator
Spes.ergoterapeut
May-Lisbeth
Sødal tlf:38144460
Ergoterapeut
Anette Ausland
Organisator:
Forvaltningsleder
Bente Wulf
Mob: 99463848
Avdelingsleder
Tone Ness
Mobil: 99745410
Avdelingsleder
Ida Hodnemyr
Boligleder:
Trond Stray
Tjenesteledere
Hildegun Haugum
(mob: 91516762)
& Lars Hove
(mob: 41335533)
Dag 3
Onsdag
LOKALMEDISINSKE TJENESTER
Valhalla helsesenter
Oppmøte: Vallhalla omsorgssenter, Marvikveien 20. Møterom 1. egt.
08.00-08.30: Velkommen
Kort presentasjon av virksomhetsområde
Kontaktpersoner:
Gunbjørg Rike
Nahiry
Kristin Myrvold
Gunstveit
Liv Solveig Torsøe
Behandling og rehabilitering/lokalmedisinske tjenester
Kort presentasjon av korttids drift og ØHD drift på
Valhalla
08.30-09.00: Soneledere tilhørende Grim sone og Kjerrheia sone
informerer kort om opplegg torsdag
09.00-09.30: Litt om innhold i legetjenesten
09.30.10.00: Presentasjon av korttidssykehjemmet
Pasientgrupper
Samarbeid mellom sone/EBT/SSK og rehab.
Kløvertun
Fysio- og ergoterapitilbudet
Rutiner
Utfordringer
Sykehjemsoverle
ge Margaret
Heald
Fagutvikler Maria
Mora Jose og
ergoterapeut
Randi Olstad
(følge til 3. etg.)
10.00-10.30: Omvisning på aktuelle avdelinger
10.30-12.00: Kardex-møte (sted: 3.etg)
12.30-15.00: Hverdagsrehabilitering
På slutten av dagen: Utfylling av evalueringsskjema
Dersom du vil gjøre dette elektronisk – gå inn på:
www.sshf.no/kompetansedeling (velg:Hospitering > Evalueringsskjema)
Avd.ledere,
gruppeleder Beate
Bjørnvik,
Fysioterapeut
Gjert Langseth
mob: 40218389
For ergoterapeuter og fysioterapeuter fra SSHF er ordinært hospiteringstilbud fra mandag tom onsdag.
Enkelte fysioterapeuter og ergoterapeuter har sett nytten av å få med seg torsdagen i hjemmetjenesten også - og
dermed utvidet hospiteringsprogrammet med 1 ekstra dag.
Dette må den enkelte hospitant avklare med sin leder på SSHF.
Torsdagens program finner du på neste side:
-
HENSIKTEN MED HOSPITERINGEN:
Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
Økt forståelse om det motsatte forvaltningsnivå
Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløp
Dag 4
Torsdag
Innhold:
Ansvar:
VIRKSOMHET BEHANDLING OG REHABILITERING Hjemmetjenesten
Organisatorer:
Oppmøte: Kuholmen sone – sted som avtalt onsdagen!
08.00-12.00: Rapport – gå sammen med spl. på oppdrag og hjelp i
hjemmet
Soneleder
Rita Esperås
Aktuelle lenker: Hjemmesykepleie og Hjemmehjelp
Soneleder
Hilde Furuborg
12.00-12.30: Pause
13.30-13.15: Hjemmetjenestens struktur
Gjest i brukers hjem, grenser og muligheter.
Samarbeidspartner.
13.30-14.30: Nye brukere fra SSHF:
- medisiner og resepter
- Info om hjelpebehov
- Hjelpemidler
- Samhandlingsreformen mht til praktisk
kommunikasjon/samhandling
- ISF i praktiske trekk
Innleggelse SSHF:
- Elektronisk melding som fax
- Samhandlingsreformen mht praktisk
gjennomføring
- Akutt innleggelse/planlagt innleggelse
14.30-15.00: Oppsummering / evaluering / utfylling av
evalueringsskjema
Dersom du vil gjøre dette elektronisk – gå inn på:
www.sshf.no/kompetansedeling (velg:Hospitering > Evalueringsskjema)