Lenke til epostadresser

Comments

Transcription

Lenke til epostadresser
Deltakere i interkommunalt fagnettverk demens - Vest-Agder
Pr. august-15
KOMMUNE Hj.tj=H
S-hj=S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Åseral
Åseral
Audnedal
Audnedal
Farsund
Farsund
Farsund
Flekkefjord
Flekkefjord
Hægebostad
Hægebostad
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kristiansand
Kvinesdal
Kvinesdal
Lindesnes
Lyngdal
Lyngdal
Mandal
Mandal
NAVN
Elin Reiersdal
H
Allis Austegård
H+S Bjørg Nordstrøm
Helene Husøy
S
Arvid Lillejord
Dags Gunvor Hausvik
S
Hellen Lyngsvåg
S
Unni Å. Kydland
S
Gerd Solveig Lilledrange
S
Hilde Nesland
S
Ragnhild Sindland
Irene Sandven
Margaret Heald
Bjørg Berg Riber
Kathrine Færestrand
S
Line Daastøl
H
Siv Galdal Olsen
S
Tove Ragnhild Fjeldskår
S
Atle Igland
H
Lise-Lotte Usland
S
Lisbeth H. Berthelsen
H+dag Solveig Johnsen
demenskontakt
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
E-POST
[email protected]
[email protected]
[email protected]
helene.husø[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
TELEFONNUMMER
99434811
70647
j. 91628802 / p95753170
91318543
38382329 / 97261737
99013741
38328302 / 97170013
38328301 / 47888165
38349220 / 91379546
38349220 / 98137312
41766543
38143095 / 91119226
40214098
j. 38357600 / 95721286
33835620 / 97733166
j. 38255259 / 41685381
38334461 / 95006640
94506041
j. 38271220/94526495
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Marnardal
Marnardal
Sirdal
Sirdal
Søgne
Søgne
Søgne
Songdalen
Songdalen
Songdalen
Alderspsyk
Alderspsyk
UIA
Vennesla
Vennesla
Vennesla
H
S
Rannveig Øksendal
Asborg Svindland
Mariann Liland
H
Anne Sofie Stegemoen
H
Inger Reidun Fosse
S
Wenche Kvarstein
S
Anne Liv Byberg
Fagutv Inger Lise Markussen
S
Jenny Brovig
H
Toril Mølland
SSHF Stein Tønnesen
SSHF Aslaug Toreskaas
Arild Nilsen
Siv Marit Godtfredsen
H
Siv Anita Simonsen
S
Sylvia Grundig
X
X
X
X
X
X
x
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
38289400 / 47617872
38289400 / 97166324 (p)
38379108
38379108 / 97512645
J: 95833072 / p: 90769133
91692334
38183376 / 41280227
38183750
38183333
38074216
47803201
38151058 / 91694880
38150960 / 94144522
38150981