Hyllekart 4 etg

Comments

Transcription

Hyllekart 4 etg
PC
PC
PC
PC
N
Pr Pr No No Na Na My My
Hu Ho
Ma Ma La La Jo Jo
Be
En En Ca Ca
Bo
x1
-1
12
Leseplasser med PC
når kursrommet er ledig
-F
An
Te
An
A
Fa
Te
Be
Bo
x
E,
Rom 401 - Kursrom/
AV-rommet
Heis
j
Rb
Sf Se
Na Mi
Un Te
Ze Ze
Sm Sc
Re Pl
Sm Sc
Re Pl No Ni
Mi Ma
Ma Jæ
No Ni Ne Na
Kopirom
Printer/
Skanner
Kollokvierom
Un Te
Jo Jo
In Ge
Ex Ea Ch Ca
Bi At An An
In Ge
Ex Dy Ch Ca
An An
Ac
Ad Ad
Jo Jo
Bi
Ac
As
Kollokvierom
Zo Vi
Un Sy
So Sc
Ri Ph
Næ Ni
Jo Jo
In Ge
Fi De Co Bu
Zo Vi
Un Sy
So Sc
Ro Ph
Ob Ni
Jo
In Ge
Fi De
Jo
Bi As
Ap An Ak Ad
Ak Ad
PC
Kollokvierom
PC
PC
Un Sv
Ap An
Co Bu
Jo Jo
PC
Un Sv
Bi As
Jo Jo
Ac
4. etg
Rapp1/Rapp2
År Un
Un Su Su Ro Ro Or Op Ne
Grace Helle
Hege Folkestad
Ingunn Rødland
Konsulent
Fagreferent
marine biofag og
molekylærbiologi
Fagreferent kjemi
Tidsskrift
A-Å
Marta
Marit Kullerud
Zygmuntowska Stedlig leder
Fagreferent
geofag,
anvendt
fysikk
og teknologi
Jo Jo
Simon Mitternacht
Fagreferent
matematikk,
informatikk og
teoretisk fysikk
Jo Fy
Fy Co
Co Bo
Bo As As Am Am Ac
Ac
Olav Aas
Mari Ødegård
Fagreferent
terrestrisk botanikk,
zoologi, systematikk,
økologi, evolusjon og
naturvern
Feng-Xia Xin
Bibliotekar
Bibliotekar