Kart som synar endring med stolpediagram detaljert

Comments

Transcription

Kart som synar endring med stolpediagram detaljert
Erdal 7
FØRDE KOMMUNE
Folketallsutvikling frå 2007 til 2015 pr grunnkrets
I antall personer.
Antall nedgang/oppgang står bak navn på grunnkrets
1 000
2007
Erdal 7
Erdal 7
Bergum/Hornnes -18
2015
Grovene/Flata 7
Ulltang 68
Hjelle/Vie/Tefre -387
Haugum/Hundvebakke 3
Tåene/Presteholten 126
Øvre Steinen 5
Halbrend/Steiene 48
Slåttebakkane -108
Førde sentrum 287
Halbrendsholten 40
Vie 814
Reset 1
Hafstad -30
Ytre Hafstad 97
Bruland 80
Bruland 80