Kyrkjebakken nr.9 2014

Comments

Transcription

Kyrkjebakken nr.9 2014
INFORMASJON
INFORMASJONSBLAD FOR AUSTRHEIM SOKN
Nr. 09- 2014 Torsdag 18. desember 43. årgang
Neste nr. av KB kjem ut 22. januar 2015
Nytt stoff innan: 06. januar 2015
Kyrkjeskyss
Treng du skyss for å kome deg til gudsteneste? Då kan du ringe kyrkjekontoret tlf 56 16 72 90 (før fredag
kl.14), Eldbjørg Vikane tlf. 95 94 77 35
eller Svanhild Neteland tlf. 41 62 73 90.
Austrheim Kyrkjelyd
Kyrkjelydskontoret, 5943 Austrheim
Tlf. 56 16 72 90, faks 56 16 72 91
E-post: [email protected]
www.austrheim.kyrkja.no
Kontortider:
Sokneprest:
Kyrkjeverje:
Trefftid etter avtale
Tysdag – fredag kl. 10 – 14
Utanom dette etter avtale
Bustadtelefonar:
Sokneprest Per Børge Hillestad
93 44 29 19
Kyrkjeverje Bodil Monslaup
41 45 72 15
Organist og kyrkjelydspedagog
Jostein Hauge
40 46 62 11
Kyrkjetenar Gry Haukeland
41 30 85 58
Soknerådsleiar Svanhild V.Neteland 41 62 73 90
Kyrkjebakken
Meldingsblad for Austrheim sokn.
Utgjevar: Redaktør:
Redaksjon:
Bankgiro: E-post:
Adresse:
Austrheim sokneråd
Svein T Villanger,
Eli E Daae, Øystein Soldal,
Jorunn Kårdal, 3490.07.04196
[email protected]
5943 Austrheim
Trykk: NetPrint A/S
2
GUDSTENESTER
I
AUSTRHEIM SOKN
Fredag 19. des. kl. 18.00
Gudsteneste for alle
Per Børge Hillestad og Jostein Hauge
Kyrkjekaffi
Søndag 21. des.
Austrheim songlag ”I ei natt”
(sjå eige kunngjering)
Julaftan kl. 14.30 og 16.00
Per Børge Hillestad og Jostein Hauge
Austrheim skulekorps spelar kl. 14.30
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
1. juledag kl. 12.00
Høgtidsgudsteneste
Per Børge Hillestad og Jostein Hauge
Takkoffer til: Det Norske misjonsselskap
Søndag 11. januar kl. 11.00
Oppstart og visjonsgudsteneste
Per Børge Hillestad og Jostein Hauge
Takkoffer til: Evangeliesenteret
Søndag 25. januar kl. 11.00
Undervisnings og lovsongsgudsteneste
Per Børge Hillestad og Jostein Hauge
Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet
Søndag 1. februar kl. 11.00
Familiegudsteneste
Per Børge Hillestad og Jostein Hauge
Utdeling av ”Tøffe bibeltypar” til
2. klassingane
og Bibel til 5. klassingane
Takkoffer til Bibelselskapet
Julen er en forunderlig tid. Det er en tid der vi minnes Guds utrolige kjærlighet til oss.
En tid for fest og glede. En tid for familien. En tid der minner skapes. Men det er også
en tid for savn. En tid for ensomhet. En tid der frelsesarmeens julegryter fylles til
hjelp for dem som har det tøft.
I filmer og serier på fjernsyn kommer det ofte episoder der de gode tankene og
omsorgen for andre kommer i fokus. Det er liksom ok å la de "myke" verdiene få en
plass.
Jeg ønsker å dele med dere en sann historie som John Stott har med i sin bok:
"People my Teachers". Han skriver om et besøk hos biskop Bjørn Bue i Stavanger.
Det han skriver gjør et veldig inntrykk og setter julens budskap i perspektiv:
"Gudstjenesten var nesten over. Jeg hadde fullført min tale fra den praktfulle
barokkprekestolen i Stavanger domkirke. Jeg var blitt tolket av prost Enok Aadnøy,
og satt nå ved siden av ham i koret. Den siste salmen hadde blitt sunget, og hele
menigheten ventet på at biskopen skulle lyse velsignelsen. Da oppsto det plutselig noe
oppstyr ved vestre dør. Stillheten ble brutt av en kvinnes skingrende stemme.
Jeg kunne se henne nå, sannsynligvis i trettiårene og sjuskete kledd. Hun begynte å gå
ustødig opp midtgangen, mens hun fortsetter å skrike. Hun var tydelig beruset.
Ennå var det ingen som prøvde å stanse henne. Hun nådde trinnene opp til koret.
Armene var strukket ut i en talende appell, og det var en uttrykk av smerte og angst i
ansiktet hennes. Hun var nesten på nivå med meg nå, og jeg fryktet at hun skulle
henvende seg til meg, kanskje fordi hun var uenig med noe jeg hadde sagt i min tale.
Men nei, hun gikk forbi meg, og fortsatte å rope høyt.
Fremdeles var det ingen som gjorde noe. For, selv om hun tydeligvis var under
påvirkning av alkohol, så var det hun sa tilsynelatende fornuftig nok.
"Hva sier hun?" spurte jeg prosten. Han hvisket en oversettelse til meg. Hun var en
synder, sa hun, en prostituert med et barn utenfor ekteskap, og en stoffmisbruker: var
der nåde for henne? Biskopen hadde ønsket alle velkommen ved begynnelsen av
gudstjenesten: men ville det være et velkommen for henne?
Kvinnen hadde nesten nådd høyalteret nå, der biskopen sto og ventet. Han beveget seg
ikke. Det var ingen spor av motvilje i ansikt hans; bare et mildt smil av medlidenhet.
Hun kastet seg hulkende i armene hans. Han avviste henne ikke. Bjørn Bue holdt henne
og klemte henne, og talte til henne om Jesu tilgivende kjærlighet. Jeg kunne ikke unngå
å tenke på hvordan fariseerne spottet Jesus da de sa: "Denne mannen tar imot syndere."
(Lukas 15,2)."
Per Børge
3
Kyrkjebøkene i Austrheim
25.10.14
29.10.14
06.11.14
21.11.14
Utgjevingsplan
Kyrkjebakken
første halvår 2015
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Ingvald Johan Monslaup f. 1933
Ingeborg Johanna Fonnes f. 1929
Lilly Signora Opdahl f. 1922
Ragnhild Leirvåg f. 1933
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
KB kjem ut
Leveringsfrist
22. jan .
26. febr.
26. mars
07. mai
02. juni
06. jan.
10. febr.
vert meldt seinare
-----”--------”----
Då vi ikkje kan nytte oss av posten for utlevering av KB lengre kjem
utlevering til å skje med budbil.
Utleveringsdatoane vert dei same, men leveringsfristen kan bli endra.
Får du ikkje KB så gje beskjed på tlf. 56 16 72 90.
4
Takk
TAKK
Tusen takk for deltakinga
i Johanna Fonnes si gravferd.
Set stor pris på presten sin tilstedeværelse.
Takk til Norliheimen for pleie gjennom
mange år.
Bente Fonnes m/familie
Takk for alle helsingar og besøk i heimen
på 91 års dagen min.
Takk for rosa frå diakoninemda og til
rosebæraren Målfrid.
Helsing Helga Kårdal
Hjertelig takk
for besøk og helsinger til min 95-års dag.
Takk til Diakoninemda for den fine rosa
og takk til rosebærer Kjellaug.
Takk
for fin rose og gode ønskje på 80 års
dagen min.
Takk til Britt som var rosebærar.
Helsing
Kristine Soldal
Helsing Kåre
Hjarteleg takk til alle som fylgde vår kjære Ingvald Johan Monslaup til grava.
Takk for kransar, blomster til heimen og på grava. Takk til prest Harald Sundsbø,
Vatne begravelsesbyrå, og Lisbeth Morken for nydelig song i kyrkja.
Ei spesiell takk til Nordliheimen avd. Nordlia for god pleie og omsorg. Takk for
pengegåva til Nordlia som vart gjeven i kyrkja. Takk til Linveig og Anne for god
hjelp ved minnesamværet.
Helsing
Solrunn, Åse, Geir og Anita m/fam.
Takk
Vår varmaste takk for blomar og helsingar ved vår kjære Jan Ove Hope sin bortgang
og begravelse. Takk til alle som var med og gjorde dagen til ei fin minnestund.
Marianne, Kevin, Malene, Sander,
Edith, Roger m/fam., Mariell.
5
Juletresalg
ved Fonnes Senter
Fra fredag 19. desember
Gran/ edelgran/furu
Willy Villanger
Tlf: 913 20 974
6
La oss
jul jul
La
ossfeire
feire
sammen!
sammen!
Julaften kl
kl 18.00
18.00inviterer
inviterervivideg
deg
Julaften
til åå feire
feirejul
julmed
medoss
osspå
på
til
AustrheimSamfunnshus!
Samfunnshus!
Austrheim
Det
Det blir
blir hyggelig
hyggeligjulemusikk,
julemusikk,servering
serveringav
avjulemat,
julemat,
og
og vivi ønsker
ønskerååha
hadeg
degmed
medoss
ossfor
foråålage
lage
hyggelig
hyggeligjulestemning
julestemningfor
foralle.
alle.
Alle
Alle ensomme,
ensomme,enslige,
enslige,gamle
gamlesom
somunge
unge
er
ervelkommen.
velkommen.
For
For påmelding
påmeldingring
ringeller
ellersend
sendmelding
meldingtiltil
Knut
Owe
Larsen,
tlf
901
21
Knut Owe Larsen, tlf 901 21624.
624
for påmelding 21.12.2014.
eller Frist
Frivillighetssentralen,
tlf 456 35 324.
Arrangementet koster kr 200,-.
Frist for påmelding 21.12.2014.
Arrangementet koster kr 200,-.
Arrangeres av Knut Owe Larsen fra Knuter AS
Arrangeres av Knut Owe Larsen fra Knuter AS
i samarbeid med Frivilighetssentralen.
i samarbeid med Frivillighetssentralen.
7
8
Velkomen til
LERVÅG BEDEHUS
Julegudsteneste
Julaften kl 14:00 på Lervåg Bedehus
Vi les juleevangeliet og syng julesangar
Andakt: Geir Talberg
Solosang: Astrid Skodvin
Gruppe frå Kaland Skulemusikk deltek
Vi vil ønske alle ei velsigna julehøgtid!
Søndag 11.jan. kl 19:00 Møte: Geir Talberg
Søndag 25.jan. kl 19:00 Møte: Linda Nærøy
17.febr. – 22.febr. vert det fellesmøter m/Steinar Harila
UNGDOMSKVELDER
Fre. 9.jan kl 19:30 - 22:30
Fre. 23.jan.kl 19:30 - 22:30
9
Austrheim kyrkje 150
år
JUBILEUMSBASAR
LAURDAG 31. JANUAR
PÅ SAMFUNNSHUSET KL.15.30
ORD FOR DAGEN:
VED PER BØRGE HILLESTAD
SONG VED JOSTEIN HAUGE
AUSTRHEIM SONGLAG DELTEK
ÅRESAL
TREKNING AV LODDBØKER
MAT – KAFFI – SAFT
VEL MØTT
ARR. Kyrkjeprydnad - Kjerringrokken - Soknerådet
10
JULEFEST FOR HEILE
FAMILIEN
Bakkøy grendahus
Søndag 04.01.2015 kl. 15.00
Program for born og vaksne.
Kaffikos
Gang om juletre
Alle er hjarteleg velkomne
Årås Bedehus
Lørdag 27. desember. Julefest 17:00.
Besøk av Asle Hetlebakke.
Søndag 18. januar. Formiddagsmøte 11:00.
Tale ved Sindre Kvalheim.
Tirsdag 20. januar. Bønnekveld 19:00
Søndag 1. februar. Formiddagsmøte 11:00
Meir info finn du på:
www.austrheimindremisjon.no
Alle er velkomne til samlingane.
11
JUBILEUMSKALENDER TIL ALLE I AUSTRHEIM
I samband med at kyrkja i Austrheim er 150 år vil alle få ein kalender i gåve.
Her er bilete frå kyrkja og ein del aktivitetar som har vore opp gjennom åra,
nytt og gamalt.
Vi prøver å få ut alle kalenderane til fastbuande i Austrheim før 18. des.
Er du fastbuande i Austrheim og ikkje har motteke kalender før jul, så ring
Kyrkjelydskontoret tlf. 56 16 72 90.
Dei som bur i Kaland skulekrins, men høyrer til Lindås kan få kalenderen om dei
ynskjer det, ta kontakt.
-soknerådet-
KAFFIKRUS
I samband med 150 års-jubileet vert det bestilt krus med bilete av
kyrkja på.
Krusa kjem i januar og vil kosta kr. 150,- pr. stk.
Kjem meir informasjon i neste KB
Hvitt elegant krus Størrelse: H=11
cm, ca 2,5 dl.
Dekorflate 45x45mm
12
Tilsette og sokneråd i
Austrheim ynskjer alle
ei velsigna julehelg.
Vel møtt til gudstenester i jula.
Redaksjonen i Kyrkjebakken takker for i år og ynskjer alle våre
lesarar
ei riktig god jul og eit fredfullt nyttår.
13
Årets julegavetips!!!
Veit du framleis ikkje kva du skal kjøpa til jul til vener og familie?
Kva med ei lokal bok?
På servicekontoret på kommunehuset kan du finna flotte presangar.
Bind 1, 2 og 3 av Gards- og ættesoge for Austrheim kan du no kjøpe for kun
kr. 250,- pr. bok.
Bind 4 kostar kr. 500,Turbok for Austrheim, kr. 125,Boka Nordhordland 1814-2014, kr. 200,Nordhordland 1814 – 2914, kr.200,-.
NY! Biletboka Opne Landskap – ope sinn, laga av Heike Lütke, kr. 250,Om du ynskjer bøkene tilsendt kjem frakt i tillegg.
Servicekontoret kan du nå på tlf. 56 16 20 00 eller epost: [email protected]
14
Kyrkjelyden tok i mot Per Børge og Kristin
Sundag 2.november vart det ei høgstidsstund når nyepresten Per Børge Hillestad vart
sett inn som prest i Austrheim og Fedje. Ein fullsett sal i Kyrkjelydshuset ynskte Per
Børge og kona Kristin hjarteleg velkomne til Austrheim og til kyrkjelyden.
Helsing frå både soknerådsleiar Svanhild Neteland og ordførar Per Lerøy
varma begge to.
Til stor latter frå dei frammøtte måttte Per Børge og Kristin innrømma at dei ikkje var
komne heilt på plass i prestegarden, men to stolar og to koppar hadde dei.
Per Børge såg fram til å ta fatt på jobben her hjå oss. Kristin er student i Bergen.
Det vart eit spanande og positivt møte for både kyrkjelyd og prestepar.
Velkomne til kyrkjelyden vår, Per Børge og Kristin
15
• Daglegvare/post i butikk • Apotek • Klede/gull/gåver/glas • Kafe • Elektro/kvitevarer/belysning
• Barneklede • Bokhandel/leikar • Jernvarer/fargehandel • Båt- og fiskeutstyr • Bank/minibank
• Blomar • Gardiner/utstyrsvarer • Politi • Bensinstasjon/bilverkstad • Senterkontor 476 79 583
16
Din rørlegger i distriktet !
Kontor tlf. 56 17 07 10 – fax. 56 17 07 11
Vi påtar oss store og små oppdrag!
Når kvalitet og service teller
Mini Frisørsalong
ønsker velkommen
til gamle og nye kunder.
Vi treffes på Åråshøgda 10.
Timebestilling: Mandag,Tirsdag,
Torsdag og Fredag.
Onsdag er stengt
Telefon 56 16 92 00/ 95 21 46 16
Alla Kurinna og Rieko
Tannlege
Otto Førde
i Mongstadkrysset
Jeg tar imot nye pasienter
og yter akutt hjelp.
Telefon vakt 56 16 98 35
17
Biblioteket - opningstid
Hovudbiblioteket:
Måndag og onsdag Tysdag og fredag Tlf.nr. 56 16 20 07
kl. 14.00 -19.00
kl. 10.00 -15.00
E-post: [email protected]
Fonnes filial:
Torsdag Tlf.nr. 56 16 83 11
kl. 14.00 -19.00
E-post:
[email protected]
God bok!
Legevakt/ambulanse
Akutthjelp lege 113 heile døgeret.
Legevakt: 56 35 10 03
Austrheim legekontor
Tlf. 56 16 82 00
Opningstider for publikum:
Kl.08.30 - 15.00. Me svarar på
telefonen 08.30 - 12.00 og
13.00 - 15.00.
Utanom desse tidene
kun øyeblikkeleg hjelp.
Ingen reseptbestilling måndagar.
Årås helsestasjonen
SYMJEHALL
Offentleg bading i bassenget på Kaland
Måndag
17-19 Familie/born
(foreldre med små
born vert prioritert)
19-20 Pensjonistar
20-21 Vaksne
Fredag
17-18 Alle
18-19 Alle
19-20 Alle
20-21 Alle
Vaksne kr.30,- Born under 16 år kr.15,Bassenget sine opningstider føl skuleruta
Åpningstider for publikum:
kl 08.30- 15.00
Helsesøster tlf. 56 16 82 11
Jordmor:
tlf. 56 16 82 12 (kun onsdag)
Psykisk helse: tlf. 56 16 82 13
Nye telefon nr. i pleie og
omsorg :
Nordliheimen : Annonse i Kyrkjebakken?
1/1 side + bakside kr. 1.000,3/4 – 2/3 side kr. 750,1/2 side kr. 500,1/3 side kr. 350,1/4 side kr. 250,Små annonser kr. 150,Korte takkeannonsar er gratis.
18
56 16 20 40
Nordliheimen/kjøkken:
56 16 20 49
Vestlia:
56 16 20 55
Heimesjukepleien: 56 16 21 23
(ring Nordliheimen etter kl. 15.30)
SUN MASSASJE
THAI OG AROMA MASSASJE
JEG HOLDER TIL PÅ SOLESJØEN 25
400 KR. PR.TIME
TIMEBESTILLING TLF.47957233
NB. JEG HAR IKKE KORTTERMINAL
Oppussing av gravmonumenter
Utfører vasking, rensing
og oppatmaling.
Gunnar Nilsen 414 39 887
Giving Hope To A Child (GHTAC)
Ebola-krisa gjer at GHTAC no har innsamling til
kampen mot ebola. Du kan støtte vår innsamlingsaksjon ved å sende pengar til kto 3632
59 18823. Aksjonen er godkjend av innsamlingskontrollen, Alle innsamla midlar vert kvar månad
send til Metodistkyrkja i Monrovia som støtte til
deira arbeid mot spreiinga av ebola-viruset.
Fadderpengar og grasrotmidlar går som før til
bygging av barneheim.
For meir informasjon sjå heimesida vår:
www.givinghope.no
Rolf Maurseth
Styreleiar
Monika Thorpe Stine B. Karlsen Arne Lerøy
Styremedlem
Ole Moen
Forretningsførar
Styremedlem
Styremedlem
Kjell-Tore Karlsen
Innsamlingsansv.
19
Saknar du klede og idrettstøy ?
I Austrheimhallen vert det lagt igjen svært mykje klede.
No vert dette lagt ut på bord i gangen , og vi håper at alle de som er i hallen kikkar etter
og ser om det er noko som de eig.
Kleda ligg framme til og med 30.januar 2015. Det som er igjen vert gjeve til ein
organisasjon som får det vidare til andre som treng kleda.
-Austrheim kommune-
JULEFEST!
Årås bedehus 27 desember kl 17.
Sang, andakt ved Asle Hetlebakke,
underhaldning, gang rundt treet og bevertning.
Arr: Austrheim Indremisjon
20
Austrheim kyst- og sogelag planlegg å gje ut eit nytt sogeskrift hausten 2015.
I 2013 gav Sogelaget ut sogeskriftet Vest ved Vardetangen I. Då lærte skriftstyret at det finst mange
forteljingar, soger, dikt og bilete som ikkje er kjende av folk flest. No ser vi etter fleire gode idear - ei
forteljing, ei soge, ei hending, eit dikt. Vi ønskjer også å få låna eller ta bilde av ”gamle” ting, klede og
skor, brev – kanskje frå Amerika, bøker som det er knytt ein historie til, gamle skøyter og aksjebrev,
lønsoppgjer. Det meste er interessant, telefonen, symaskina, biletet eller noko anna treng ikkje vera
så mange åra før det har historisk verdi.
Skriftstyret kan ikkje få med teksten eller biletet i boka utan at du ser til at vi får tips om kven vi kan
spørja. Då vi arbeidde med første boka, fann vi ein rettsprotokoll om eit alvorleg brotsverk på 1600talet. Finst det fleire slike hendingar?
Sogelaget arbeider for å samla inn og gjera kjent alt tilfang om har med gards- og ættesoge,
kystkultur, levevis, folkeminne og stadnamn.
Dersom vi skal få det til, treng Austrheim kyst- og sogelag og skriftstyret hjelp frå mange i Austrheim.
Kyrkjejubileumsutstilling i 2015
Austrheim kyst- og sogelag planlegg saman med Austrheim sokneråd å laga til ei utstilling i
samanheng med at Austrheim kyrkje er 150 år i 2015.
Vi ser for oss å laga ei utstilling som viser fram noko av det som skjer i kyrkja no og det som har
skjedd i tidlegare tider. Det kan vera frå merkedagar som dåp, konfirmasjon, bryllaup og gravferd,
eller frå gudstenester, konsertar, jubileumsdagar, eller andre samkomer i kyrkja.
Forteljingar om hendingar, bilete, bøker og publikasjonar, klede (dåpskjole, brudekjole) eller anna
som har tilknyting til kyrkja vår. I 1990 vart det laga plettar til 125 års jubileumet.
Sogelaget ynskjer at dei som veit noko som kan knytast opp til kyrkja, tek kontakt med medlemmer i
styret i Sogelaget slik at vi kan få ei oversikt over kva som finst.
Kontaktpersonar:
Atle Lervåg,
mail: [email protected], telefon: 94494965
Knut Risnes
mail: [email protected], telefon46052295
Aashild Helene Hedstrøm
mail: [email protected], telefon: 93253736
21
Årsmøte
Austrheim Kristlege folkeparti
Det vert årsmøte for Austrheim KrF
torsdag 22. januar 2015 kl. 18.00 på Kyrkjelydshuset
Vanlege årsmøtesaker
Saker ein ynskjer å ta opp må sendast styret ved leiar på epost [email protected]
innan 8.januar.
Tale ved fylkesleiar og toppkandidat til fylkestinget Pål Kårbø
Kulturelle innslag ved Elisabeth J Risnes og Rigmor Ludvigsen
Litt mat, kaffi og kaker høyrer med som vanleg.
Styret
v/leiar Helge Dyrkolbotn
Med Jesus som forbilde!
Våren 2015 inviteres du til noen spennende
temakvelder på Austrheim.
Første samling blir 19. Januar kl. 19.00 på
Lervåg bedehus, og temaet er
“Med Jesus som forbilde.”
Det blir godt fellesskap, undervisning ved Per Børge
Hillestad, samtale og kveldsmat.
Velkommen til noen spennende kvelder!
Arr: Austrheim sokneråd.
22
23
Blad i postabonnement
BLAD
Returadresse:
Kyrkjebakken
Austrheimsvegen 1262
5943 Austrheim