Les hele rundskrivet - Søndre Lindeberg Borettslag

Comments

Transcription

Les hele rundskrivet - Søndre Lindeberg Borettslag
Søndre Lindeberg Borettslag
www.sondrelindeberg.no
________________________________________________
Miljøutvalg
STYRET INFORMERER
Vi ønsker å etablere et miljøutvalg igjen i borettslaget. Vi har en andelseier som ønsker
å gjøre en innsats her, men han trenger å få med seg flere. Har du lyst til å gjøre en
innsats for miljøet i borettslaget? Ta kontakt med Dan A. Nachtnebel [email protected]
NB. Det er SLB som er teknisk arrangør av årets Juletrefest på Jeriko skole og dette
gjør seg ikke selv
Parkering
Styret har satt i gang en evaluering av parkeringsordningen i borettslaget. Ordningen
fortsetter og nye retningslinjer kommer når alle detaljer er på plass
Overflatebehandling av rekkehus
Det vil foregå overflatebehandling av alle rekkehusene i sommer/høst.
Mer informasjon med fremdriftsplan vil komme.
E-post fra styret
Vi ønsker å formidle informasjon fra styret til alle så raskt som mulig.
Dette har vi mulighet til å gjøre ved å sende e-post. I dag så har de
aller fleste en e-postadresse som kan benyttes til dette. En slik ordning
vil også spare borettslaget for en del kostnader i forbindelse med
kopiering o.l. Ønsker du informasjon via e-post så send en e-post til
[email protected] Fint om du samtidig opplyser om
leilighetsnummer, adresse og telefonnummer.
De som ikke har e-postadresse vil få rundskriv lagt i postkassen som
før.
Rørspyling og ventilasjonsrens
Styret har vedtatt å foreta rørspyling av alle leilighetene i både rekkehus og blokker i
sommer. Det vil også bli foretatt ventilasjonsrens i alle leiligheter i blokkene. Det vil
komme informasjon med en fremdriftsplan.
Vedlikehold blokker
Forberedende arbeider for planlegging av vedlikehold av blokkene er satt i gang. Planen
er å gjennomføre dette vedlikeholdet i 2016.
Musikk – Jeriko Skole
Skolen melder at de vil spille musikk fra høytaleranlegget hver tirsdag og torsdag
kl. 11.45-12.15. Dette er en prøveordning, og startet opp 20/4.
Så må vi også komme med noen henstillinger… SNU ARKET….
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Søndre Lindeberg Borettslag
Styret 2015/2016
Organisasjonsnummer 952283499
Leder Astrid Slåttland Torgersen
Adresse:
27 C, komme
1067 Oslo med noen henstillinger…
Nestleder
Jan Abrahamsen
SåJerikoveien
må vi også
SNU
ARKET..
Mobil: 907 65 419
Styremedlem Morten Stenseth
E-mail: [email protected]
Styremedlem Annum Saher Islam
Styremedlem: Jan Henrik Torp
Søndre Lindeberg Borettslag
www.sondrelindeberg.no
Ta hensyn til naboene!
God bokultur!
Våre husordensregler sier følgende:
STYRET INFORMERER
Ingen leilighet og andre rom må brukes slik at man sjenerer andre beboere. Det
skal i alminnelighet være ro i leiligheten og fellesrom fra kl. 23.00- kl. 06.00.
Boring og banking samt bruk av støyende verktøy er ikke tillatt mellom kl. 21.00
og kl. 07.00, og er heller ikke tillatt på søn- og helligdager, og ikke etter kl. 18.00
på dager før helligdager.
God bokultur er at man varsler naboer hvis man skal ha festlig sammenkomst som
kan medføre noe mer støy enn alminnelig.
God bokultur er også at man tar mest mulig hensyn til hverandre uansett hvilken
aktivitet som utøves.
Brudd på våre husordensregler vil kunne medføre alvorlige konsekvenser for
andelseier.
Ordningen med lett kompostavfall som settes ute torsdag
ettermiddag
Vi må nå gå igjennom ordningen med at man kan sette lett kompostavfall i
plastsekker på fellesarealet torsdag ettermiddag, som blir hentet av vaktmester på
fredag.
Det er dessverre ikke bare lett kompostavfall som blir lagt i søppelsekkene, men i
enkelte tilfeller mange kilo med jord, tepper, trematerialer, o.l.. I tillegg setter
man dette ut langt før enn torsdag ettermiddag, og dermed blir det stående søppel i
flere dager på fellesarealet. Dette er helt uholdbart! Problemet med at det kastes
alt annet enn kompostavfall, er også at vi da må bestille bil for kasting av dette som
igjen blir belastet fellesskapet gjennom husleien. Det oppfattes ikke som rettferdig
å måtte være med på å betale søppel som naboen har kastet.
Styret vurderer nå å avslutte denne ordningen om dette ikke opphører med
umiddelbar virkning!
Husk at det er gratis å kaste søppel/kompost på Haraldrud Gjenbruksstasjon,
Brobekk – mandag til fredag 07:30 – 19:30, lørdag 09:00-1430. Spesielle
åpningstider i forbindelse med høytider.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Søndre Lindeberg Borettslag
Styret 2015/2016
Organisasjonsnummer 952283499
Leder Astrid Slåttland Torgersen
Adresse: Jerikoveien 27 C, 1067 Oslo
Nestleder Jan Abrahamsen
Mobil: 907 65 419
Styremedlem Morten Stenseth
E-mail: [email protected]
Styremedlem Annum Saher Islam
Styremedlem: Jan Henrik Torp

Similar documents