Representanter fra Tekna Stat til R

Comments

Transcription

Representanter fra Tekna Stat til R
B.29
Representanter fra Tekna Stat
til
R-møtet 2015
Etter valg på Tekna Stats årsmøte 2015:
Representanter fra styret:
1.
Arne Gjengedal
2.
Karl-Vincent Høiseth
3.
Heidi Meyer Midtun
4.
Maria Jenssen
5.
Rune Seim
UiT
NTNU
Jernbaneverket
Havforskningsinstituttet
Statens vegvesen
Representanter fra etatsforeningene
6.
Edle Utaaker
7.
Halgeir Leiknes
8.
Øyvind Frigaard
9.
Tonje Sekse
10.
Øystein Risa
11.
Brit Helene Øygard
12.
Trond Wiberg
13.
Finn Knut Hansen
14.
Kristian Svartveit
Arbeidstilsynet
Høgskolene
Forsvaret
Statens strålevern
NTNU
Statsbygg
SVV
UIO
FFI
Varaer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Trude Wicklund
Eirik Harborg
Åse Marit Leere Øiestad
Camilla Skjæret
Kim Are Paulsen
Bjørn Wattne Østerhus
Elisabeth Grahl-Madsen
Berit Løkensgård Strand
Steinar Høibråten
Joar Sande
Hans Richardsen
Ina Merete Stuen
NMBU
Statens Legemiddelverk
Folkehelseinstituttet
Veterinærinstituttet
Sjøfartsdirektoratet
Fylkesmannen
Høgskolene
NTNU
Forsvarets Forskningsinstitutt
Høgskolene
Statens vegvesen
Høgskolen i Sør-Trøndelag