Reglement for bilcross

Comments

Transcription

Reglement for bilcross
Teknisk reglement GT klasse 1 og 2 - 2015
Kunngjort 01.28.2015
___________________________________________________________________________
Intensjon
Intensjonene ved etablering av disse klassene i 2008 var å åpne for flere typer sports og GT
biler i norsk asfaltracing gjennom et relativt fritt teknisk reglement hvor det tas hensyn til at vi
er få utøvere og ”smale” klasseinndelinger gir få deltakere i hver klasse.
Sikkerhet og kvalitet skal holdes på et høyt og forsvarlig nivå. Her regnes og passiv sikkerhet
slik at biler i samme klasse ikke avviker vesentlig i hastighetspotensiale. Som i alle
sammenlignbare klasseinndelinger inne FIA er det overordnet mål at biler i samme klasse skal
kunne sammenlignes i en totalvurdering av konkurranseevne. NBF forbeholder seg rett til
både å godkjenne og avvise biler etter intensjonen med norsk GT racing.
Erfaringen har vist at dette er et vellykket opplegg som har ført til langt flere deltakere og
underholdene racing med et mangfold av biltyper som nå inkluderes og ikke ekskluderes.
Samtidig har mangfoldet av biler vist at den opprinnelige klasseinndeling mellom GT1 og
GT2 ikke er optimal. Dette tilsier at det kan være behov for å vurdere hvilke biler som hører
hjemme i respektive klasser fra år til år. Forskjellene mellom proffbygde løpsbiler og raske
modifiserte gatebiler er betydelig selv om det tas hensyn til førernes individuelle egenskaper
og taktisk dyktighet.
For fortsatt å unngå et omfattende og kompliser teknisk reglement som vil være krevende for
arrangører og tekniske funksjonærer å håndheve, er det lagt inn en volum / vekttabell som
tydeliggjør innklassingskriterier og forskjellen mellom klassene.
NBF vil til enhver tid forbeholde seg retten til å benytte suksessvekttillegg på inntil 50 kg slik
det er vanlig i mange klasser i europeisk racing.
Generelt
Utgangspunktet skal være en serieprodusert eller serieprodusert utseende bil, som er bygget i
tilstrekkelig mange eksemplarer til at det kan dokumenteres at konstruksjonen er
sikkerhetsmessig utprøvd enten av vegmyndigheter eller at det kan dokumenteres at bilen er
godkjent med vognlisens for FIA lisensiert løp eller tilsvarende (USA har lisensierte løp
utenfor FIA). Her vises og til de nye FIA GT4 reglene.
Bilen må være lukket og utstyrt med fullt sikkerhetsbur etter FIA`s regler. Har bilen tidligere
hatt vognlisens, skal det vises skjønn, men dersom det ikke forefinnes FIA sertifikat på buret
kan det kreves at det gjøres forsterkninger på buret for å oppfylle kravene i NSR §304-11.
1. Kjøretøy
1.01 Klasse GT 1
Her tillates biler som tilfredsstiller den generelle beskrivelsen over og for øvrig punktene 2 til
8 under. Det er førers ansvar å kunne dokumentere at bilens konstruksjon og chassis er i
henhold til dette. Det er ikke tillatt med prototypbiler eller biler som er bygget for spesielle
klasser utenfor de ordinære FIA GT 3 og 4 klassene. (unntak er DTM biler til og med 2005
års modell, V8 star og Camaro Cup)
Fia GT3 biler nyere enn 2010 skal være iht internasjonalt reglement (257A DTM biler til og
med 2005 skal være iht regelverket for 2005. Ingen endringer ut over dette er tillatt. Eldre
DTM biler kan oppgraderes til 2005 regelverk. DTM biler skal veie 1150 kg. DTM biler til
og med 2000 skal veie 1100 kg og skal da være iht regelverket for 2000. Ved tvil må det tas
kontakt med NBF/RAC ved anskaffelse av bil. Det gis anledning til å klasse inn biler som
ikke kommer fra de fabrikkserieproduserte sports og GT biler dersom disse bilene er
komplette konstruksjoner fra anerkjente produsenter, og klart ligger innenfor ytelsene til biler
som har deltatt de siste to sesonger. NBF kan sette vektklasse uavhengig av tabell under punkt
8. For å klasse inn slike biler skal det søkes NBF senest 6 uker før seriestart.
NBF forbeholder seg rett til å utelukke biler som åpenbart er utenfor intensjonene ved denne
klasseinndelingen for GT biler.
___________________________________________________________________________
Rød skrift er endringer i reglementet fra 2014 til 2015.
Blå skrift er endringer inneværende år.
Side 1 av 7
Teknisk reglement GT klasse 1 og 2 - 2015
Kunngjort 01.28.2015
___________________________________________________________________________
1.02 Klasse GT 2
Utgangspunktet skal være en serieprodusert personbil eller sportsbil som er laget i minst 100
eksemplarer og beregnet på registrering for bruk på offentlig veg. Det er ikke krav at bilen har
vært registrert. Biler som fra produsentens side tilsynelatende er lik en ”gatebiltype”, men
som er bygget og/eller preparert for kun å benyttes til konkurranseformål, vil ikke klasse inn i
GT 2 men i GT 1. Ved tvilstilfelle er det førers ansvar å dokumentere forholdet, eventuelt
søke nedklassing dersom det er åpenbart at bilen ikke er konkurransedyktig i GT 1. Fra
sesongen 2013 kan originale Porsche Cup biler fra 2006 års modell og eldre klasses i GT2
uten vekttillegg. Originale Porsche cup biler fra og med 2007 til og med 2009 klasser inn med
vekttillegg på 50 kg. Cup biler eldre en 2010 kan godkjennes i GT2 etter søknad til RACS
med et vekt tillegg på min. 50 kg. Originale Ferrari 458 Challenge biler til og med 2013 spec
klasser inn i GT2 med 50 kilo vekttillegg i forhold til Challenge vekt.
Med dette som basis er det tillatt med ombygging og modifisering av motor, øvrig drivverk,
For og bakstilling, bremser og eksos i tillegg til modifisering av karosseri (pkt 2.) (gjelder
ikke cup-biler som nevnt over). Dersom bilen er utstyrt med original montert bensintank av
moderne sikkerhetstype vil dette kunne godkjennes. Videre kan originalfeste for stol benyttes
dersom dette gjelder bil av nyere dato (maks 10 år gammel). Stol skal være FIA godkjent.
I GT 2 tillates ikke utstrakt bruk av rør/bur ut over et komplett FIA godkjent sikkerhetsbur
(ref. pkt 1. over). Bærende chassis skal være originalt mellom fremre og bakre nav.
Dekk og felgdimensjoner er fritt.
1.1 Chassis og rammeverk
Det må ikke foretas letting av karosseriet som vil svekke dets sikkerhet, spesielt legges det
vekt på dette når det gjelder bilens kupe. Materiale i skjermer, panser, bakluke og dører, samt
område foran og bak hjulnavenes sentrum er frie. Vegger mot motor og bagasjerom skal være
væsketette. Bilens gulv og kanaler skal sammen ikke konstrueres på en slik måte at det
oppnås aerodynamisk «tunell effekt». Kanal/sideskjørt som er lavere enn gulvplate skal ikke
lenger inn mot senter bil en senterlinjen på hjulene.
2. Hjulsystemer
2.1. Felger og dekk
Dimensjonen på felger og dekk er fritt, men rene racingdekk eller R merkede gatedekk
anbefales.
2.2 Hjulskjerming/skvettlapper
Fritt
2.3.Fjæring
Hjulopphenget er fritt, men det skal være et fjærende hjuloppheng med minimum fjæringsvei
på 50mm pr. hjul. Hjulopphenget skal være dimensjonert til bilens fartsresurser og det må
ikke være fare for at deler av opphenget brekker slik at hjul løsner. Bilen må ha
sikkerhetsrattstamme.
3. Drivsystem
3.1. Motor
En bil kan bare ha en motor, antall sylindere eller trimmingsgrad er fritt. Smøre og
kjølesystemet er fritt, men alle trykksatte slanger må være av så god kvalitet at væske søl på
banen unngås. Motoren må sitte i bilens originale motorrom, men deler av torpedoveggen kan
___________________________________________________________________________
Rød skrift er endringer i reglementet fra 2014 til 2015.
Blå skrift er endringer inneværende år.
Side 2 av 7
Teknisk reglement GT klasse 1 og 2 - 2015
Kunngjort 01.28.2015
___________________________________________________________________________
flyttes inntil 20 cm for å gi plass til motoren, men det må fortsatt være god plass til føreren
inni bilen. Gasswiren må ha en returfjær som forhindrer at gassen kan henge seg opp.
Nytt for 2015 er forhold mellom motorvolum og vekt på bil med fører:
Motorvolum fra
0 ccm
4600 ccm
5100 ccm
5600 ccm
6100 ccm
6600 ccm
7100 ccm
Motorvolum inntil
4590 ccm
5090 ccm
5590 ccm
6090 ccm
6590 ccm
7090 ccm
7590 ccm
7600 ccm
8100 ccm
8090 ccm
8500 ccm
GT1 vekt m/fører GT2 vekt m/fører
900
1050
950
1100
1 050
1200
1 100
1250
1 200
1300
1 250
1350
1 350
1450
1 400
1500
1 450
1550
Motorer som kommer over 8,5 ltr beregnet volum som følge av flere ventiler og/eller
overlading, skal påmonteres restriktor som begrenser motorens kapasitet tilsvarende 8,5 ltr.
Maks tillatt motorvolum etter faktorberegning er med dette 8,5 ltr.
Flere enn 2 ventiler pr sylinder x volum med faktor 1,3.
Overladning 2 ventiler pr sylinder x volum med faktor 1,7.
Overladning og flere enn to ventiler pr sylinder x volum med faktor 2.1.
Wankelmotor x volum med faktor 2,3
Wankelmotor med overladning x volum med faktor 3,5
Dersom det er åpenbart at en bil har aerodynamiske eller andre tekniske fortrinn som skiller
seg vesentlig fra øvrige biler i klassen, kan NBF pålegge tilleggsvekt med inntil 50 kg. Dette
skal meddeles skriftlig senest ti virkedager før start neste løp.
Vekttillegg for utstyr.
Utstyr
Vekt tillegg i kilo
ABS
50
Traction Control
25
Aktiv suspensjon/fjæring
50
Aktiv(e) diff
50
Keramiske bremser
50
Justerbar Aerodynamikk (under kjøring)
50
Kun for GT2 Sekvensiell gearkasse
50
Det gis anledning til å velge bruk av restriktor på biler med overlading for å kunne kjøre med
en lettere bil enn hva vekt skalaen ovenfor tilsier. Skalaen gir en beregnet motorvolum som
man får vekt til. Eks1 om man bruker en 2,0 liter turbomotor med 2 ventiler pr sylinder, med
32mm restriktor vil denne bilen vekt beregnes etter 3,5 liter motorvolum.
Enkel restriktor Dobbel restriktor
Restriktor i mm Beregnet volum Beregnet volum dobbel
28
3,0
5,0
32
3,5
6,5
34
4,0
7,0
37
5,0
8,5
50
7,5
___________________________________________________________________________
Rød skrift er endringer i reglementet fra 2014 til 2015.
Blå skrift er endringer inneværende år.
Side 3 av 7
Teknisk reglement GT klasse 1 og 2 - 2015
Kunngjort 01.28.2015
___________________________________________________________________________
Eks2. 6,2 liter, 2 ventiler med turbo, denne har beregnet volum på 10.54 liter og er dermed
utenfor vekt skalaen, Ved å sette inn 2x37mm restriktor (ved 1 restriktor tilsvarende areal som
2x37mm hull) vil bilen beregne vekt etter 8,5 liters motorvolum.
Ved bruk av restriktor skal det sendes søknad til NBF ved Racingseksjonen og bileier vil få
bekreftelse på hvilken vekt bilen skal kjøre med. Kontroll av restriktor må påregnes før
deltagelse på løp.
Restriktor skal monteres iht Internasjonale bestemmelser se tegning 254.4. for turbo motorer.
For sugemotorer skal restriktor monteres max 100mm foran gasspjeldet.
3.2 Drivstoffsystem og tank
Alle biler skal ha et relé som stopper den elektriske bensinpumpa hvis motoren stopper.
Bensintank: tanken må ikke sitte nærmere bilens bakplate en 20cm. Er tanken på mer enn 30
liter må den være av sikkerhetstype. Tank og slanger må være isolert fra kupe slik at en
lekkasje inn i kupeen Ikke kan oppstå. Påfyllingsmunnstykker etc. er frie, men må ikke stikke
utenfor karosseriets begrensning.
Drivstoff: Bilen får bare bruke drivstoff som er i fri handel i Norge. Drivstoff skal være i
henhold til NSR § 307Q. E85 kan benyttes, diesel er ikke tillatt.
3.3 Kjølesystem
Vannkjølere, oljekjølere og intercoolere skal sitte innenfor bilens karosseri.
Det er ikke tillatt med skjøter på slanger og rør som går gjennom kupeen.
Frostvæsker av type glykol, er ikke tillatt.
3.4 Eksosanlegg
Eksosanlegget skal være slik dimensjonert at lyden til enhver tid holdes under de gjeldene
støyforskriftene § 303. Biler i klasse 1, GT1 og 2, er fritatt fra kravet i NSR §307 B, om at
eksosrøret må munne ut bak bakhjulene.
3.7 Girkasse og drivverk
Girkasse er fri, men bilen må ha en fungerende revers. Går mellomakselen gjennom kupeen
skal det være en sikkerhetsring på minimum 10cm diameter og 5mm tykkelse og 30mm
bredde foran og bak på akselen
4. Bremser
Alle biler skal ha et 2 krets bremsesystem. Bremsesystemet må være dimensjonert til bilens
ytelse slik at det ikke er fare for bremsesvikt eller svak bremsevirkning. Materialet i
bremseskivene skal være magnetisk støpejern i GT 2 og er fritt i GT 1.
5. Sikkerhet
5.1 Beskyttelsesbur
Alle biler skal ha en sikkerhetsbur iht §304 eller FIA App 252.
5.2 Førerstol
Alle biler skal ha en FIA godkjent stol (disp. kan gis i spesielle tilfeller). Stolen må være
festet i henhold til § NSR 304-9 eller som beskrevet i punkt 1.2 over (GT2). kan originalfeste
for stol benyttes dersom dette gjelder bil av nyere dato (maks 10 år gammel).
5.3 Sikkerhetsbelte
___________________________________________________________________________
Rød skrift er endringer i reglementet fra 2014 til 2015.
Blå skrift er endringer inneværende år.
Side 4 av 7
Teknisk reglement GT klasse 1 og 2 - 2015
Kunngjort 01.28.2015
___________________________________________________________________________
Alle biler skal ha 6 punkts FIA godkjent sikkerhetsbelter med sentral-lås.
5.4 Hovedstrømsbryter
Alle biler skal ha en utvendig og en innvendig hovedstrømsbryter som bryter alle
strømforbindelser til batteriet. Batteriet skal være forsvarlig festet med en over og underamme
forbundet med minimum 2 stk 8mm bolter. Sitter batteriet i bilen skal det sitte i en væsketett
beholder (gjelder batterier med batterisyre).
5.5 Brannslukker
Det anbefales at bilen utstyres med et automatisk brannslukningsutstyr.
5.6 Tauekrok
Alle biler skal ha 1 tauekrok foran og 1 bak, disse krokene skal være merkede og lett å se, de
får ikke stikke ut foran eller bak bilen, men enden kan være en sterk wire eller være leddet.
5.7 Speil
Bilen må være utstyrt med 1 eller flere speil som gir tilstrekkelig utsyn bakover.
5.8 FHR
I Racing er FHR* påbudt i alle klasser. (FIAs App. L, kapittel III, pkt. 3 og FIA Technical
list no. 25, 29, 33 og 41).
* FHR = Frontal Head Restraint system. FIA standard 8858-2002 og 8858-2010.
6. Karosseri
6.0 Minimumshøyde
Ingen del av karosseriet får ta i bakken om 2 hjul på samme side er uten luft.
6.1 Karosseri utvendig
Maks bredde er 210cm og maks lengde er 550cm. Skjermene skal dekke minst 2/3 del av
dekkets omkrets. Akselavstanden skal være innenfor 10cm av originalversjonen. Minste
tillatte høyde med føreren sittende i bilen ved målgang er 90cm.
6.4 Dører
Det er ikke krav om at bilen må ha dører som kan åpnes, men da må føreren kunne ta seg ut
av bilen på maksimum 10 sekunder (veiledende med tanke på sikkerhet til fører).
6.5 Panser og bagasjelokk
Bilen skal være utstyrt med en anordning som gjør at funksjonæren skal kunne åpne panser
og bagasjelokk utenfra. Ordningen skal merkes med funksjon (trykk,dra,vri) om nødvendig
6.7 Aerodynamikk
Aerodynamisk utstyr kan ikke overstige bilens maksimale bredde og ikke over bilens
takhøyde. Minimum 50% av bakvingen skal være foran bilens originale bakre punkt. Luft
tuneller eller andre anretninger under eller inne i og gjennom bilen er ikke tillatt. Diffusere og
splittere er tillatt for og bak respektive hjulsenter. Bilens gulv og kanaler skal sammen ikke
konstrueres på en slik måte at det oppnås aerodynamisk «tunell effekt». Kanal/sideskjørt som
er lavere enn gulvplate skal ikke lenger inn mot senter bil en senterlinjen på hjulene.
___________________________________________________________________________
Rød skrift er endringer i reglementet fra 2014 til 2015.
Blå skrift er endringer inneværende år.
Side 5 av 7
Teknisk reglement GT klasse 1 og 2 - 2015
Kunngjort 01.28.2015
___________________________________________________________________________
6.8 Ruter
Bilen må ha frontrute i enten laminert glass eller leksan med minimum tykkelse på 3mm.
Bakvindu kan være i herdet glass eller et gjennomsiktig plastmateriale med minimum
tykkelse på 3mm. Det er ikke krav om sidevinduer, men har ikke bilen sidevinduer skal det
være et sikkerhetsnett på førerens side.
7. Elektrisk
7.1 Batteri og elektrisk
Det elektriske system er fritt. Batteriet må være festet med en øvre og nedre ramme som er godt
festet med bolter på min.8 mm og plater på undersiden av gulvet på min.20 cm2. Hvis batteriet
er montert i kupeen skal det beskyttes med isolerende og væsketett deksel.
7.2 Vindusvisker
Det skal være min. en effektiv visker, ellers fritt.
7.3 Bremselys
To lys symmetrisk på 21 W, eller LED iht §307 er obligatorisk.
7.4 Lys
To baklys på 10 W og to frontlys på 55 W, eller LED iht §307 er obligatorisk, størrelse er fri.
7.4.1 Retningslys
To bak og to foran på 21 W er obligatorisk.
7.4.2 Sikkerhetslys
Alle biler skal ha et sikkerhetslys som skal lyse konstant. Sikkerhetslyset skal være plassert i
bilens senterlinjen bak på bilen og må være synlig for biler som ligger bak
8. Balast og Innfesting
8.1 Ballast
Max grense på balast i samme feste er 100 kg
8.2 Innfesting
Balast skal ha tilstrekkelig innfesting og befinnes seg innenfor karosseriets ytre begrensning.
Teknisk kontrollør kan be om veiing av balast og sette ytterligere krav til innfesting.
___________________________________________________________________________
Rød skrift er endringer i reglementet fra 2014 til 2015.
Blå skrift er endringer inneværende år.
Side 6 av 7
Teknisk reglement GT klasse 1 og 2 - 2015
Kunngjort 01.28.2015
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Rød skrift er endringer i reglementet fra 2014 til 2015.
Blå skrift er endringer inneværende år.
Side 7 av 7