67 Søråshøgda - Nordås - Lagunen - Sentrum

Comments

Transcription

67 Søråshøgda - Nordås - Lagunen - Sentrum
Mandag – fredag
Fra Søråshøgda
Søråshøgda snupl...
Nordås snuplass.....
Lagunen..................
Fjøsangerkrysset....
Bergen busstasjon..
Festplassen.............
Første
avgang
 5.39
 5.43
 5.51
 5.58
 6.08
 6.10
 6.09
 6.13
 6.21
 6.28
 6.38
 6.40
 6.24
 6.28
 6.36
 6.43
 6.53
 6.55
 6.39
 6.43
 6.51
 6.58
 7.13
 7.15
 6.54
 6.58
 7.06
 7.14
 7.30
 7.32
 7.09
 7.14
 7.22
 7.30
 7.46
 7.48
 7.24
 7.29
 7.37
 7.45
 8.01
 8.03
 7.39
 7.44
 7.52
 8.00
 8.16
 8.18
 7.54
 7.59
 8.07
 8.15
 8.31
 8.33
 8.35
 8.39
 8.47
 8.54
 9.05
 9.07
Kl. 9.05–13.35
(hvert 30. min)
05 35
09 39
17 47
24 54
35 05
37 17
14.05
14.09
14.17
14.24
14.37
14.39
14.35
14.39
14.47
14.54
15.10
15.12
14.57
15.01
15.09
15.16
15.32
15.34
15.12
15.16
15.24
15.31
15.47
15.49
15.57
16.01
16.09
16.16
16.26
16.28
16.12
16.16
16.23
16.30
16.40
16.42
16.27
16.31
16.38
16.45
16.55
16.57
bu
ss
ta
Fe
sj
st
on
pl
as
se
n
Ho
p,
Sj
øl
in
je
n
Fj
øs
an
ge
r
15.42
15.46
15.54
16.01
16.14
16.16
Be
rg
en
Sø
rå
sh
øg
da
No
rd
ås
La
gu
ne
n
15.27
15.31
15.39
15.46
16.02
16.04
16.42
16.46
16.53
17.00
17.10
17.12
16.57
17.01
17.08
17.15
17.25
17.27
17.12
17.16
17.23
17.30
17.40
17.42
17.37
17.41
17.48
17.55
18.05
18.07
18.07
18.11
18.17
18.24
18.32
18.34
18.37
18.41
18.47
18.54
19.02
19.04
19.07
19.11
19.17
19.24
19.32
19.34
19.52
19.56
20.02
20.09
20.17
20.19
20.37
20.41
20.47
20.54
21.02
21.04
21.22
21.26
21.32
21.39
21.47
21.49
22.22
22.26
22.32
22.39
22.47
22.49
59
Linjen blir kjørt av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 05505.
Ruteopplysning Skyss: Telefon 177
67
Søråshøgda snupl...
Nordås snuplass.....
Lagunen..................
Fjøsangerkrysset....
Bergen busstasjon..
Festplassen.............
Søråshøgda › Nordås ›
Lagunen › Sentrum
Mandag – fredag
Fra Søråshøgda
60
 6.30
 6.34
 6.45
 6.53
 6.58
 7.02
 7.00
 7.04
 7.15
 7.23
 7.28
 7.32
 7.30
 7.34
 7.45
 7.53
 7.58
 8.02
 8.00
 8.04
 8.14
 8.20
 8.25
 8.28
 8.30
 8.34
 8.44
 8.50
 8.55
 8.58
 9.00
 9.04
 9.14
 9.20
 9.25
 9.28
 9.33
 9.37
 9.47
 9.53
 9.58
10.01
Kl.10.03–11.33
(hvert 30. min)
03 33
07 37
17 47
23 53
28 58
31 01
12.03
12.07
12.17
12.23
12.28
12.31
12.31
12.35
12.45
12.52
12.58
13.01
13.01
13.05
13.15
13.22
13.28
13.31
13.31
13.35
13.45
13.52
13.58
14.01
14.00
14.04
14.14
14.21
14.27
14.31
14.30
14.34
14.47
14.54
15.00
15.04
14.45
14.49
15.02
15.09
15.15
15.19
15.00
15.04
15.17
15.24
15.30
15.34
Mandag – fredag
Fra Nordahl Bruns gt
15.45
15.49
16.02
16.09
16.15
16.19
16.00
16.04
16.17
16.24
16.30
16.34
16.15
16.19
16.32
16.39
16.45
16.48
16.30
16.34
16.47
16.54
16.59
17.02
16.45
16.49
17.00
17.07
17.12
17.15
17.00
17.04
17.15
17.22
17.27
17.30
17.31
17.35
17.46
17.53
17.58
18.01
18.01
18.05
18.16
18.23
18.28
18.31
18.33
18.37
18.46
18.53
18.58
19.01
19.03
19.07
19.16
19.23
19.28
19.31
19.33
19.37
19.46
19.53
19.58
20.01
20.03
20.07
20.16
20.23
20.28
20.31
Sø
rå
sh
øg
da
15.30
15.34
15.47
15.54
16.00
16.04
No
rd
ås
15.15
15.19
15.32
15.39
15.45
15.49
No
rd
ah
lB
ru
ns
Be
gt
rg
en
bu
ss
ta
Fj
sj
on
øs
an
ge
r
Ho
p,
Sj
øl
in
je
n
La
gu
ne
n
Nordahl Bruns gate......
Bergen busstasjon.......
Fjøsangerkrysset.........
Lagunen.......................
Nordås snuplass..........
Søråshøgda snuplass..
For avganger mellom Lagunen og Byparken, se Bybanen (linje 1).
Kl.20.48–0.48
(hvert 60. min)
48
52
01
08
13
16
 0.48
 0.52
 1.01
 1.08
 1.13
 1.16
Fredag
Nattakst
 2.19  3.39
 2.23  3.43
 2.32  3.52
 2.39  3.59
 2.44  4.04
 2.47  4.07
Linjen blir kjørt av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 05505.
Ruteopplysning Skyss: Telefon 177
Sentrum › Lagunen ›
Nordås › Søråshøgda
Første
Fra Nordahl Bruns gt avgang
Nordahl Bruns gate......  5.59
Bergen busstasjon.......  6.03
Fjøsangerkrysset.........  6.14
Lagunen.......................  6.22
Nordås snuplass..........  6.27
Søråshøgda snuplass..  6.31
67
Mandag – fredag
Fra Søråshøgda
Søråshøgda snuplass
Nordås snuplass..........
Lagunen.......................
Fjøsangerkrysset.........
Bergen busstasjon.......
Festplassen..................
Lørdag
Søndag
Første Kl. 5.50–23.50
avgang (hvert 60. min)
50
 5.50
 5.55
55
 6.03
03
 6.09
09
 6.19
19
 6.22
22
Første Kl. 7.08–23.08
avgang (hvert 60. min)
08
 7.08
 7.13
13
 7.21
21
····
····
····
····
····
····
23.50
23.55
 0.03
 0.09
 0.19
 0.22
Fra Nordahl Bruns gt
Nordahl Bruns gate......
Bergen busstasjon.......
Fjøsangerkrysset.........
Lagunen.......................
Nordås snuplass..........
Søråshøgda snuplass..
Søndag
Første Kl. 6.50–23.50
avgang (hvert 60. min)
50
 6.50
 6.55
55
 7.05
05
 7.11
11
 7.18
18
 7.23
23
23.50
23.55
 0.05
 0.11
 0.18
 0.23
 0.26
 0.31
 0.41
 0.47
 0.54
 0.59
Nattakst
····
····
····
····
····
····
 2.34  3.54
 2.41  4.01
 2.46  4.06
Første Kl. 6.34–10.34 Kl.11.54–19.54
avgang (hvert 60. min (hvert 60. min
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
····
 6.34
34
54
20.49
 6.41
41
01
20.56
 6.46
46
06
21.01
····
····
····
21.49
21.56
22.01
····
····
····
22.49
22.56
23.01
····
····
····
23.49
23.56
 0.01
61
Sø
rå
sh
øg
da
No
rd
ås
Ho
p,
Sj
øl
in
je
n
La
gu
ne
n
No
rd
ah
lB
ru
ns
Be
gt
rg
en
bu
ss
ta
Fj
sj
on
øs
an
ge
r
bu
ss
ta
Fe
sj
st
on
pl
as
se
n
Be
rg
en
Ho
p,
Sj
øl
in
je
n
Fj
øs
an
ge
r
La
gu
ne
n
Linjen blir kjørt av Tide Buss AS.
Gruppebestilling: Telefon 05505.
Ruteopplysning Skyss: Telefon 177
67
Sø
rå
sh
øg
da
No
rd
ås
For avganger mellom Lagunen og Byparken, se Bybanen (linje 1).
Søråshøgda ‹› Nordås ‹›
Lagunen ‹› Sentrum
Lørdag
23.08
23.13
23.21
····
····
····