Nr. 1 - Ammerudenga borettslag

Comments

Transcription

Nr. 1 - Ammerudenga borettslag
Organ for styret i Ammerudenga borettslag
Nummer 1 - 15 årgang
GENERALFORSAMLINGEN 2015
Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes
18. februar 2015
Borettslagets generalforsamling avholdes
mandag 11. mai, kl. 19.00 i aulaen på
Ammerudhjemmet.
Komiteen har et meget ansvarsfullt arbeid. De
skal finne fram til kvalifiserte og villige
kandidater til tillitsverv i borettslaget.
I år skal det velges 2 styremedlemmer, 1
varamedlem og medlemmer til valgkomiteen.
Årsmelding
I forkant av møtet vil du motta en formell
innkalling. Den er tatt inn foran i styrets
årsmelding, som vil bli delt ut til samtlige
leiligheter i siste del av april.
Forslagsfrist 15. mars
Eventuelle forslag til generalforsamlingen må
være styret i hende senest 15. mars. Forslag
som blir levert senere kan ikke behandles på
årets generalforsamling.
Arbeidet er i rute
Forberedelsene til generalforsamlingen går
etter planen. Styret har avsluttet arbeidet med
årsmeldingen for 2014 og holder nå på med
budsjettet for 2015.
For å sikre en effektiv og god behandling av
saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at
Regnskap
Fra forvaltningskonsulenten foreligger et foreløpig regnskap for fjoråret. På regnskapsmøtet 17. mars vil OBOS legge fram for styret
de endelige regnskapstallene til godkjenning.
2
-
Det går klart fram at saken ønskes
behandlet av generalforsamlingen.
-
Forslagsstiller formulerer
forslag til vedtak.
et
klart
Eventuelle forslag kan legges i styrets
postkasse i Ammerudveien 85 eller sendes
som e-post til styreleder:
På dette møtet vil styret ha en siste mulighet
til å foreta justeringer av budsjettet for 2015,
før det sendes til trykkeriet.
[email protected]
Revisor og OBOS bidrag
Deretter skal revisor avslutte sin jobb. OBOS
vil dessuten bidra med sin del av det
obligatoriske stoffet i årsmeldingen, samt
regnskapstallene.
GARASJER OG
PARKERINGSPLASSER
Valgkomiteen
Valgkomiteen er tilskrevet med anmodning
om å levere sin innstilling i god tid.
Henvendelse til styreleder på e-post
[email protected]
Styret ved leder tlf: 92 64 74 41 - [email protected]
Styrets postkasse og biblioteket er i nr 85 - Alle oppgangsnøkler passer her.
Borettslagets hjemmeside: www.ammerudenga.no
Vaktmester Skovli AS, Ammerudveien 58, 1.etg. Tlf: 22 16 04 10 E-post: [email protected]
Her kan du foreta bestilling av skilt til postkasse og ringeklokke.
Alle systemnøkler (til vaskeri, kjeller og inngangsdører) kan kjøpes hos vaktmester - Pris kr 500
Velferden (Hobbykjelleren) tlf 93 49 96 47, mandag til fredag mellom kl 2000 – 2100
2
Ammerudenga-Nytt
VARMEPUMPER I LILLEBLOKKA
Styret har vedtatt at andelseiere i lilleblokka
kan montere varmepumpe dersom de ønsker
det.
Det er en forutsetning at pumpa blir plassert
på balkongen, og på en slik måte at den ikke
er synlig utenfra.
SALG AV VASKETID
KUN FØRSTE ONSDAG I MÅNEDEN
De som ønsker å benytte vaskeriene må ha
gyldig vaskekort.
VASKEKORT
PÅFYLL AV VASKEKORT FOREGÅR
I BIBLIOTEKET
AMMERUDVEIEN 85, KL 19.00 - 20.00
FØRSTE ONSDAGEN I MÅNEDEN
Når du nærmer slutten på vasketiden kan
kortet ”fylles opp” på biblioteket med ønsket
beløp. Noter deg salgsdager og åpningstid.
Det er kjedelig å gå tom for vasketid.
Eksempel på luft/luft varmepumpe
Søknad skal sendes styret i hvert enkelt
tilfelle. Godkjennelse fra styret må foreligge
før montering foretas.
Borettslaget gir ingen tilskudd. Kostnadene
må derfor i sin helhet bli dekket av andelseier.
Dersom støyen sjenerer naboene plikter
andelseier seg til å skifte ut eller reparere
varmepumpa.
NYTT LÅSSYSTEM FOR FLERE?
Naboborettslag Ammerudkollen og Ammerudenga ønsker i likhet med oss å få på plass et
nytt låssystem.
Alle lagene tar sikte på en overgang fra
nøkler til brikkelesere på inngangs- og
kjellerdørene. Det innebærer at man i stedet
for å benytte nøkler går over til å benytte en
databrikke. Fordelene har vi tidligere
redegjort for i avisen.
Dersom lagene lander på samme løsning kan
en felles bestilling vise seg å gi bedre priser.
På initiativ fra vårt styre ble det tidligere i
februar avholdt fellesmøte hvor saken ble
drøftet. Interessen var stor og det var enighet
om å arbeide videre med saken og holde
hverandre oppdatert. Så får vi se hvor vi
ender opp.
Dette er det noen som glemmer slik at
styreleder får en del henvendelser mellom
salgsdagene.
FLERE SOLGTE LEILIGHETER
I løpet av 2014 fikk Ammerudenga 8 nye
andelseiere, mot 12 i 2013.
Leilighetsprisene har steget ca 10% i forhold
til fjoråret. Den dyreste 3-roms leiligheten ble
solgt for kr 2.430.000.
Det er rekord for Ammerudenga, men den
står neppe året ut.
Vi antar 2,5 millioner grensen brytes om kort
tid. Lave renter øker kjøpelysten og dermed
også prisene.
Prisene på Ammerudenga ligger nå ca kr
300 000 høyere enn i Ammerudfaret, som er
er helt likt borettslag.
Det er faktisk slik at den dyreste leiligheten i
Ammerudfaret i 2014 ble solgt for samme pris
som den billigste her i Ammerudenga.
SAKSMENGDEN ØKER
I 2014 avholdt styret 12 ordinære styremøter
og behandlet i alt 138 saker (2013:102).
Tendensen mot stadig flere saker fortsetter
inn i 2015.
3
Ammerudenga-Nytt
Områdeløftet inviterer hele Ammerud til
vinterleker for barn og unge. Ta med familie
og venner på en hyggelig utedag utenfor
Ammerudlia borettslag!
Barna kan prøve seg i skiløypa - medalje og
frukt til alle som deltar! Hvem er raskest i
akebakken? Test deg mot venner i aking med
tidtakning !
Skiløyper for barn (2-9 år). Utstyr kan lånes.
Salg av vafler (10,- for voksen, 5,- for barn).
Akebakke for de store (9 år +). Lek og aking
for de aller minste. 1
VELKOMMEN SOM NABO
Styret har godkjent følgende nye andelseiere:
Tim Rune Myhre Kjexrud og Lina Haviken.
Ammerudveien 8, leil. 212. Fra 2.2.2015.
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til oss i
Ammerudenga borettslag og håper og tror
dere vil trives hos oss. Ta gjerne kontakt med
styret dersom det er noe dere er usikre på.
Ta en kikk på husordensreglene før dere
setter i gang med eventuelle reparasjonsarbeider.
Der vil dere finne regler om når naboene
setter pris på at det ikke bankes og bores.
Det er viktig å merke seg at støyende
arbeider ikke finner sted fra kl 17.00 dager
før helligdager og fram til første arbeidsdag kl
07.00. Slike arbeider kan utføres fra 07.00 til
20.00 mandag-fredag. På lørdag er tiden
07.00 til 17.00. Husordensreglene finner du
bak i årsmeldingen.
Lørdag 28. februar arrangerer Ammerudlia
borettslag «Vinterleker på Ammerud» i
samarbeid med bydel Grorud og Områdeløft
Ammerud.
Les også nøye neste avsnitt om postkasseskilt og sett deg inn i reglene for
parkering. Det er aldri hyggelig å starte med
parkeringsgebyr.
Det legges opp til en flott vinteraktivitetsdag
for barn og unge, der de kan prøve seg på
«skirenn» og aking i nærmiljøet.
POSTKASSESKILT
I likhet med andre borettslag på Ammerud vil
vi være med å markedsføre og støtte opp om
tiltaket. Informasjonsmateriell vil bli delt ut i
postkassene med det første.
Fra tid til annen dukker det opp løse lapper
eller dymotape på postkassene ved navneendring.
Styret minner om at det kun er tillatt å benytte
graverte skilt (svart skrift på hvit bunn). Disse
skiltene kan bestilles hos vaktmester Skovli.
4
NYTT LÅSSYSTEM FOR FLERE?
Naboborettslagene
Ammerudkollen
og
Ammerudfaret og er i likhet med oss
interessert å få på plass et nytt låssystem.
Alle lagene tar sikte på en overgang fra
nøkler til brikkelesere på inngangs- og
kjellerdørene.
Det innebærer at man i stedet for å benytte
nøkler går over til å benytte en databrikke.
Fordelene har vi tidligere redegjort for i
avisen.
Dersom lagene lander på samme løsning kan
en felles bestilling vise seg å gi bedre priser.
På initiativ fra vårt styre ble det tidligere i
februar avholdt fellesmøte hvor saken ble
drøftet. Interessen var stor og det var enighet
om å arbeide videre med saken og holde
hverandre oppdatert. Så får vi se hvor vi
ender opp.
BRUK AV VASKERIENE
Husordensreglenes bestemmelser
Bruken av vaskeriene er regulert gjennom
lagets husordensregler. Fra tid til annen
mottar styret henvendelser som kan tyde på
at ikke alle er godt nok kjent med dem, selv
om husordensreglene er gjengitt i årsmøteheftene. Uansett, slik er reglene:
Vaskerier - tørkeplasser og vaskemaskin i
egen leilighet.
I vaskeriene er det utlagt vaskeriprotokoller –
disse skal benyttes.
Vaskerier og tørkerom skal benyttes i henhold
til gjeldende forskrifter og på eget ansvar.
Skader på tøy, misfarging og lignende
erstattes ikke. Vaskemaskiner, sentrifuge,
rulle og tørkerom er ikke tillatt å bruke utenom
den oppsatte vasketid. Se oppslag i
vaskeriene.
Barn under 16 år skal ikke oppholde seg i
vaskeriet uten i følge med voksne.
Vasketidene skal overholdes og vasketur
benyttes i henhold til låstavle. Låsen skal
settes i parkeringsskinne i ferie eller når
Ammerudenga-Nytt
andelseier er bortreist i lengre tid. Derved
unngås at låsen sperrer vasketid for andre.
Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy for
andre enn gårdens leieboere.
De gjeldende vasketider er:
Hverdager kl 08.00 til kl 20.00
(Tørketid til kl 21.00).
Lørdager og dager før helligdager kl 08.00 til
kl 17.00 (Tørketid til kl 18.00).
Det er ikke tillatt å benytte vaskeriet søn- og
helligdager samt bevegelige helligdager og
på 1. og 17. mai.
Gulv, vasker og maskiner skal rengjøres
etter bruk.
Det er ikke tillatt å bruke egen vaskemaskin
før kl. 08.00 og etter kl. 22.00 og heller ikke
på søn- og helligdager, samt bevegelige
helligdager og 1. og 17. mai.
Tørkebåsene skal bare brukes til tørk av tøy,
lufting og banking etter gjeldende forskrifter,
som henger på tørkebåsene. Tørkeplassene
skal ikke brukes søn- og helligdager eller på
1. og 17. mai.
Tøy må ikke henge utendørs etter kl 19.00
dager før søn- og helligdager og til neste
virkedags morgen.
KLAGESAKER
Styret har i året som har gått mottatt og
behandlet en lang rekke klager av forskjellig
art. Andelseiere og beboere oppfordres til å
gjøre seg kjent med husordensreglene og
følge dem.
De vanligste klagene gjelder brudd på
husordensreglene, banking og boring,
husbråk, rot i inngangspartier og oppganger,
klager på beboere, kasting av søppel fra
balkong, fuglemating, hærverk, hensetting av
søppel i sportsrom, forsøpling og misbruk av
vaskeriene.
Styret har god erfaring med å håndtere
konflikter beboere i mellom ved å kalle inn
partene til oppklaringsmøte med styret. I
enkelte tilfelle kan det være nok til å løse opp
en konfliktsituasjon.
5
Ammerudenga-Nytt
ØNSKE OM BENKER UNDER
TAKET PÅ BANANBLOKKA
Styret har mottatt en forespørsel fra flere av
våre eldre beboere om det er mulig å få
utplassert en eller to benker under taket foran
bananblokka.
Det er flere av våre eldre beboere som bruker
undersiden av blokka som treningsbane.
Blokka er 270 meter lang og to turer fram og
tilbake blir 1 km. Om man går 2-3 km pr dag
er dette en fin treningsbane.
HÆRVERK FAKTURERES
Fra tid til annen blir det begått hærverk på
borettslagets eiendom i forbindelse med
husbråk.
Som oftest er det knust glass. Det er ingen
billig fornøyelse og det er andelseier som må
betale gildet, uansett om det er hans gjester
som har gjort det.
For kort tid siden ble en glassrute i inngangspartiet knust i forbindelse med fest/husbråk.
De kan tenke seg et par benker til å hvile på
mellom øktene.
Ruta kom på over 4.000. I tillegg må vedkommende dekke alle kostnader borettslaget
har hatt/får i forbindelse med brev og utsendelse av faktura.
Styret skulle gjerne oppfylt ønsket, men har
funnet å måtte si nei. Begrunnelsen er at vi
er redd for at benkene vil bli et samlingspunkt
på kveldstid med støy og forsøpling.
Det er ingen andre måter å gjøre det på. De
øvrige beboerne ønsker ikke å være med på
noe spleiselag for å dekke beløpet.
DU ER ANSVARLIG FOR
LEILIGHETENS RØROPPLEGG
__________________________
SKAL DU SELGE BOLIG ?
OBOS KAN OBOS BEST !
Kontakt oss på telefon 22865500
___________
OBOS
eiendomsmeglere
Den enkelte andelseier er selv ansvarlig for
vedlikeholdet av leilighetens røropplegg,
herunder også oppstaking og rensing av
innvendige avløpsledninger både til og fra
egen vannlås/sluk og fram til borettslagets
felles /hovedledning.
Andelseier skal også rense eventuelle sluk på
veranda, balkong og lignende.
Borettslaget har en avtale med Skovli AS om
at de fakturerer borettslaget for slik arbeid.
Borettslaget sender deretter beboer faktura
dersom vi mener beboer skal dekke arbeidet.
Pass på, det kan bli dyrt og slurve med dette.
BORETTSLAGETS HJEMMESIDE
På borettslagets hjemmeside vil du finne svar
på det meste du har spørsmål om.
Her ligger blant annet årsmeldinger, regnskap, husordensregler, vedtekter, de siste
årgangene av Ammerudenga-Nytt og mye
mer.
Klikk deg inn på:
www.ammerudenga.no
INGEN PLANER
OM RØRUTSKIFTING
Fra tid til annen mottar styret forespørsler fra
andelseiere om rørutskifting og nye bad.
Styret har ingen planer om dette i alle fall ikke
de nærmeste årene. Saken er til løpende
vurdering, men hittil er det lite som tilsier at vi
bør gå i gang med dette. Vi holder seg også
oppdatert på ulike tekniske løsninger.
6
Ammerudenga-Nytt
VARMEGJENVINNING
ENØKk-tiltak i bananblokka
Styret har engasjert OPAS til å utrede mulighetene for varmegjenvinning i den del av
bananblokka med flest etasjer.
Ammerudlia og Ammerudkollen borettslag har
i lang tid hatt varmegjenvinning. På den
måten har de kunnet spare betydelige beløp
ved redusert uttak av varmtvann fra
varmesentralen.
STYRETS MØTEPLAN
Styret møteplan for resten av 1. halvår 2015
ser slik ut: 17.03, 14.04, 11.05 og 16.06.
Styremøtet 17. mars er regnskapsmøte og
avholdes i OBOS.
FRAMLEIEFORHOLD AVVIKLES
I hovedsak er det slik at det er mer lønnsomt
med varmegjenvinning jo høyere blokka er.
Utviklingen på dette området går framover for
hvert år og styret ønsker med denne
utredningen å finne ut om det kan være noe å
hente for oss.
Styret har bedt en andelseier om straks å
avvikle et framleieforhold. Etter at leietakerne
har holdt naboene våkne om natta i noen tid
var tålmodigheten slutt.
Når tilsnakk ikke fører fram har ikke styret
andre alternativer enn å bringe leieforholdet til
opphør.
Politiet har vært tilkalt flere ganger og er godt
kjent med forholdene.
SALG AV GARASJE
NOTISER
Garasjen kan følge leiligheten eller selges
tilbake til garasjelaget – ikke til hvem du vil.
Prisen er kr 22.500 dersom det er fast dekke
(asfalt) og kr 20.000 med løst dekke.
Rekkverk i Ammerudveien 99
Etter ønske fra en beboer med begrenset
bevegelsesmulighet vil det bli satt opp et
ekstra rekkverk i en oppgang.
Styret har bedt Skovli ordne med dette.
Husk også å lese av måleren og betale
garasjelaget for den strøm du har brukt.
Kjøp og salg av garasjer går nå gjennom
styret. Benytt e-post:
[email protected]
Fellesutgiftene for garasjer er kr. 960/år, dvs
kr 80 pr måned som betales over husleieblanketten.
VENTELISTER
GARASJE OG PARKERINGSPLASS
For tiden står det 8 på venteliste til garasjer,
dvs 2-3 års ventetid.
Når det gjelder parkeringsplasser er det 4 på
venteliste.
HENVENDELSE VED SKADER
Dersom det oppstår forsikringsskade på
bygningen skal denne meldes vaktmester.
VAKTMESTERKONTORET
Vaktmester Skovli AS har følgende kontortid:
Man-tors: 09.00-15.30. Telefon 22160410.
Fredag stengt. Telefon besvart 0900-1400.
[email protected]
Se andre opplysninger i ramma på side 1.
Styret 2014 - 2015
Leder: Ragnar Kjenes (nr 71)
Nestleder: Kjell Solberg (nr 87)
Styremedlemmer:
Jovanka Stevanovic (55)
Mona Helen Thoresen (71)
Varamedlemmer:
Ann-Britt Tingstadengen (nr 103)
(Vara innkalles til alle styremøter).