6. trinn, halvårsplan vår 2012

Comments

Transcription

6. trinn, halvårsplan vår 2012
6. trinn, halvårsplan vår 2012
Haukeland skole
1
Slik jobber vi på 6. trinn med Den andre leseopplæringen:
1. Leselekse hver dag
• Oppgaver til leselekse, (les og finn, les og tenk over, les og utvid ordforrådet ved hjelp av ordbank, les og fyll ut tankekart, les
og gjenfortell, les og trekk ut essensen i teksten, les med tanke på rettskriving)
• Les i egen valgt bok
2. Kontroll av leselekse hver uke
• Høytlesing
• Samtale rundt oppgaver til leseleksen
• Ukesluttester
• Veiledet lesing
3. Litteraturtime hver uke - mengdetrening
4. Halvårlige lesetester
5. Leseprosjektet Grip boken
6. Les og lær - hente informasjon
• Lesestrategier
• Lesefaser
• Notater, nøkkelord, ordkart, kolonnenotat
Slik jobber vi på 6. trinn med Sammensatte tekster:
1. Ukentlig data-time
• Presentere et fagstoff ved hjelp av data
• Tekstbehandling
• Bilderedigering, animasjon, bilde- og lydeffekter
• Historie om data og Internett
• Kildekritikk og nettvett
Slik jobber vi på 6. trinn med Målark:
1. Mål fra Kunnskapsløftet på ukesluttester, prøver og oppgaver der det er formålstjenlig
2. Ukeplanen inneholder faglige læringsmål og mål for sosial kompetanse.
Haukeland skole
2
Uke/
Arbeidsmetode Norsk
periode Vurderingsform
Faddersamarbeid
1
(kontinuerlig
samarbeid med
2.trinn)
2
Samf.
Matematikk Engelsk
Historie
Bruk av
Middelalderen lommeregner
i Europa
KRL
Naturf.
Jesus møter Lyd
mennesker
Kroppsøving
Mat/helse
Grønnsakssuppe
Basket
Jødedommen
Piratpizza
Basket
Stekt ris
Volleyball
Teoridag
Volleyball
3
4
Grip boka leseprosjekt
Problemløsning
5
Kap. 4
Myter og
legender
Grammatikk:
Verb,
preteritum
6
Verdensrommet Teoridag
Sirkeltrening
Lakseburger
Styrke
7
8
9
Bacalao
Fotball
Vinterferie
Vinterferie Vinterferie
Partall,
oddetall,
primtall,
brøk og
desimaltall
Vinterferie
Vinterferie
Haukeland skole
3
Solsystemet
Banankake
Tennis
Vinterferie Vinterferie
Vinterferie
10
Fortelling - De første
2
kongene i
Norge
Kap. 5
Dinosaurer
Gulasjsuppe
Håndball
11
12
Forberedelse til
gudstjeneste.
Konferanser.
Tid, avstand,
volum.
13
14
Påske
Påske
15
Påske
De fire
regneartene,
desimaltall,
brøk
Påske
I barskogen
Grammatikk GudsPronomen
tjeneste
Påske
Vikingene
Påske
17
Påske
Påske
Løp ute
Vakre vekster
Sammensat
te tekster
Geometri:
vinkler,
Areal,
mangekant
18
19
Tapas
Koordinasjon
Kirker og
kristen
kunst
16
Pasta
Håndball
Couscous
Koordinasjon
Samfunnsfors
ker
Kap. 6
USA
Grammatikk:
Verb, presens
perfektum
Uregelrette
verb
Herbarium
Orientering
Sirkel, kart,
målestokk
20
Orientering
Høytider
og musikk
Haukeland skole
4
Slåball
21
22
I bekkedalen
Repetisjon
grammatikk
23
Diagrammer,
sannsynlighe
ts-regning
Kristen
sang og
musikk
Bestemme
sammen
Slåball
Førstehjelp
Yoga
24
Sykkeltur
25
Tur
Sosial og kulturell kompetanse: Sosial og kulturell kompetanse vil vi arbeide med gjennom hele året i ulike fora og ved at elevene får ulike oppgaver.
Dette målet vil hver uke stå på ukeplanen og vil noen ganger være felles for hele skolen.
Læringsstrategier:
Oppbygging av tekst, innledning, hoveddel, avslutning
Spoletekst
BISON: Bilsder og bildetekster, Innledning, Siste avsnitt, Overskrifter, NB-ord
Vedlikeholde og videreutvikle innlærte læringsstrategier
Vurderings - former
Halvårlige lesetester.
Klassemøter.
Matematikk- og norskprøver.
Ukeslutt-tester.
Ulike tester på It´s learning
Vurdere egne ukemål.
Være bevisst sin egen sosiale og faglige utvikling.
Dokumentasjon av læringsutvikling.
Begynne å vurdere hvilken vurderingsform som egner seg
til ulikt fagstoff.
Haukeland skole
5