veke 12.doc - Luster kommune

Comments

Transcription

veke 12.doc - Luster kommune
Namn:_____
Vekeplan for 5.klasse veke12
Måndag
5- minuttar
«ansvarleg»
Solveig
På skulen:
Heime:
Matte: Målestokk i geometriske figurar s.28-
Matematikk og engelsk: vekelekse
Norsk: Å presentere noko for andre.
No: Lag ein plan i stikkordsform på korleis du vil
Begrepshus (presentasjon).
presentere faktateksten din. Dei som ikkje er
Musikk: Øve song + GB
ferdige med faktateksten må gjera den ferdig til
Symjing i Lustrabadet.
tysdag. Sjå sb s.93- 101 for å få idear. Hugs at og
har smartboard til å vise bilder på.
GB: Les s.179- 240 til fredag.
Samfunnsfag logg s. 146 + (les og over dei
andre leseloggane du ha hatt i dette kapittelet!)
Fysak: Øve gloser med tennisball på vegg. Varier
kasta evt.m/sprett.
Friluftsliv- ski og gode kle. Frukt og drikke om du
vil!
Tysdag
5 –minuttar
«ansvarleg»
Katrin
Onsdag
5- min uttar
«ansvarleg»
Solveig
Fysak: bingo med nasjonale prøvar
No:
Matte: øveside s.32-33/Norsk*2:
Aldersblanda*3: Skifte av grupper, sjå plan!
Fysak: 13 min styrketreningta 15 situps, 10 armhevingar, plankene i 15 sek,
10 «sprellmann». Deretter ein liten pause, starte
på nytt!
Krø: Turn/leik
Matte: Hugs vekelekse :-)
Norsk: Leseforståingsoppgåve.
No til fre: Svara på spørsmål frå GB.
Norsk: Jobbe med presentasjonsoppgåva.
Skriv med fullstendige svar.
Musikk: Samspel.
Fysak: just dance (valfri) på askstudy.no
No: Elevane jobbar med presentasjonsoppgåva.
Rle: Kort prøve om Islam.
Arbeidstime: GB og leksetid.
Torsdag
5- minnuttar
«ansvarleg»
Ingrun/Gjertru
d
Samfunnsfag(fysak): stjerneorientering
Matte: Prøve i morgon. Sjå over kap.5.
Matte: Øve til prøven
Det kan vera kjekt øve på Multi sine heimesider.
K og H*2
Fysak: Gå fort til ein plass ute i 8 min. Snu og
Engelsk*2: Glosetest. Textbook- Lesa, samtale om spring heim.
teksten. Workbook
Fredag
5-minutt ar
«ansvarleg»
Katrin
Naturfag/Pals: «Kjemi er ikkje trylleri»/ ansvarsområde Heile veka:
Fysak: Hoppetauaktivitetar (ute)
Engelsk: ( vekelekse til torsdag )
Matteprøve kap.5/ Norsk*2:
Textbook p.76 – 78 ( Now mix ! )
No: Dei som er klare kan presentere faktateksten
Les godt på teksten og lær glosene.
sin. Vi prøver å få det til med andre klasser som er
Matte: s.36-37 oppg. 5.67 , 5.68, 5.70, 5.72,5.75,
mindre enn oss.
5.76 (5.68, 5.71)
Dei andre jobbar med presentasjonen sin.
Fysak: Prøv å vere i aktivitet i løpet av helga.
Kulturøkt av 6.klasse
Velg deg ein ting du synes er moro.
Hugs leselogg!
God helg!
Mål for veka
Norsk:
Jobbe med korleis ein skal presentere faktastoffet for andre.
Matte:
Avslutte kap om målingar
Naturfag:
Kjemi i dagleglivet
Samfunnsfag:
Geografi og kart
Engelsk:
Kunne lese og omsetje tekst. Kunne glosene. Kunne ta del i enkel samtale om
teksten. Kunne personlege pronomen og presens av to be
Engelsk gloser:
Engelsk:
horrid
moody
Hook
Hidden
Poke
Eigenvurdering
veke
Norsk
Matte
Leksa
Norsk:
fæl
gretten
Krok
Gøymt
Pirke
Engelsk:
my way
porridge
pour
soggy
flour
Norsk:
på min måte
graut
helle , tømme
klissen
mjøl
Kan det
veldig godt
Vurderingskriteriar
Kan det
godt
Må øve
meir.
Eg veit no korleis eg skal presentere
fakatoppgåva mi for andre, og eg har øvd
på dette heime.
Eg har førebudd meg til prøve i målingar
og føler eg har god oversikt over emnet.
Eg har jobba godt med leksa.
Eg har hatt lite / passe / for masse lekse
(set strek under det som passa saman med
mamma el pappa).
Sosial kompetanse/PALS:
Ordenselevar:
Skrive el teikne til eit av ansvarsområda på
skulen
-Hente mjølk
-Brette kartongar
-Ta ut papirbos
Sjå etter at
klasserommet er
ryddig.
Veka sin
vaktmeister:
Otilia
Eli Amalia
Informasjon til Heimen




Symjing i Gaupne måndag i v.12, 13, 16 og 17 og torsdag i v.18 og 19!
Utviklingssamtalar over påske i v.17 og 18
Hugs ta med spørsmåla du har gjort om «Gangster bestemor» (GB) til kvar fredag
(to gonger igjen).
Lekser: Flott med tilbakemelding frå alle på vekeplanane om leksene. Då får me eit
inblikk i korleis leksene ligg ann hjå dykk. Har eleven for mykje lekse, ver grei gi
beskjed i det faget og den dagen det gjeld i meldingsboka.
Katrin mob 95 79 15 17 (Er på jobb alle dagar – onsdag, har kontaktlærartime
torsdag kl. 10.20-11.00), Solveig mob 48 21 80 53 ,Ingrun mob 90 57 03 24 (alle
dagar – fredag), Elin mob 90 69 89 63 (alle dagar – onsdag) og skulen 57 68 58 20!