Lekseplan Trosvik skole

Comments

Transcription

Lekseplan Trosvik skole
Lekseplan Trosvik skole
5. trinn
Uke 17
Norge
Læringsmål
Norsk
Matematikk
Engelsk
RLE
Samfunnsfag
Sosial ferdighet
Kunne gradbøye adjektiv.
Kunne tolke et dikt.
Kunne addere brøker med lik nevner.
Lære mer om Storbritannia, fortsatt om London.
Kunne vite hva pudsja er i hinduismen.
Vite hva de fem landsdelene i Norge heter.
Oppmerksomhet
Lekser
Mandag
Tirsdag
Husk gymtøy.
Norsk:
Matematikk:
Engelsk:
Onsdag
Norsk:
Matematikk:
Torsdag
NB:
Samfunnsfag:
Matematikk:
Engelsk:
Les diktet «Sebra-spørsmål» vedlagt lekseplan.
Penskrift.
Grunnbok s. 49, oppg. 6.47 og 6.49.
Gloser: Step 1: skriv opp glosene på s.114 i TB.
Step 2: skriv opp disse glosene:
wax=voks, located=befinner seg, built=bygget,
came across=fant, sparrow=spurv, enclosure=bur,
gentle=forsiktig, provide food=skaffe mat
Step 3: skriv opp disse glosene:
exciting=spennende, during=i løpet av, enjoyed=likte,
ostrich=struts, neck=hals, nails=spiker, traitor=forræder,
disloyal=ulojal, beheaded=halshugget, safely=trygt
Les diktet «Den nye» vedlagt lekseplan.
Les 20 min. i egen bok.
Oppgavebok s. 91, oppg. 6.33 og 6.34.
Midgard; les s. 150-153. Gjør «huskeoppgaver» 9-13 på
s. 157.
Oppgavebok s. 91, oppg. 6.35 og 6.36.
Textbook: Step 1: les og oversett s. 114-115.
Step 2: les og oversett s. 115-116.
Step 3: les og oversett s. 117-118.
Fredag
Norsk:
Matematikk:
Engelsk:
Gjør arket om adjektiv som er limt inn i s-boka di.
Husk ukas drill.
Workbook: Step 1: gjør oppg. 152 på s.82. Skriv av i
E-boka di.
Step 2: gjør oppg. 153 på s.83. Skriv i
E-boka di.
Step 3: gjør kryssordet du har limt inn i
E-boka di.
Uka
Engelsk:
Øv godt på gloser.
Øveord:
kraftige, inne, omkring, øyne, prøvde, stor, hytta, skrek, mørket, dame.
www.trosvikskole.no
Tlf til trinnet: 69307345
Tlf til skolen: 69307330
Lekseplan Trosvik skole
Info
Glemmetorg:
Det er glemmetorg i uke 16-18. Ta en titt innom.
Loppemarked på Trosvik tirsdag 19.mai:
Vi holder på tradisjonen med vårt årlige loppemarkedet. Pengene vi samler inn går
til skolestipend for elever i Fredrikstads vennskapsby San Martin i Guatemala.
På grunn av flere fridager i mai, begynner vi innsamlingen av lopper allerede fra
mandag 27. april. Send med elevene det dere kan unnvære av leker, spill, bøker,
blader, pynteting osv. i tiden framover. Vi tar i mot med takk.
Da var samtaletimene for 5c gjennomført. Det var nyttig og hyggelig å prate med
dere alle sammen!
Ha en riktig fin uke, nyt vårdagene.
Hilsen Stina.
www.trosvikskole.no
Tlf til trinnet: 69307345
Tlf til skolen: 69307330