Høyring av regulering av fiske etter laks og sjøaure

Comments

Transcription

Høyring av regulering av fiske etter laks og sjøaure
Sakshandsamar, innvalstelefon
Gry Walle, 5557 2332
Vår dato
16.07.2015
Dykkar dato
Vår referanse
2015/1967 443.1
Dykkar referanse
Etter adresseliste
Høyring av regulering av fiske etter laks og sjøaure - Nye fisketider frå 2016
Miljødirektoratet har sendt forslag til nye fisketider for fiske etter laks og sjøaure i sjø
og vassdrag på høyring. Dei nye forskriftene vil gjelda frå fiskesesongen 2016. Frist for å
kome med fråsegn til forslaget er 4. september 2015.
Forskriftene som regulerar fiske etter anadrome fiskar i vassdrag og sjø skal reviderast. Dei
nye fisketidene vil gjelda frå 2016.
Frist for å kome med fråsegn til høyringa er 4. september 2015. Fråsegner skal de sende til
Fylkesmannen i Hordaland. De kan sende på e-post til [email protected],
per post til Fylkesmannen i Hordaland, postboks 7310, 5020 Bergen. Eller de kan nytte
internettløysinga på vår heimeside www.fylkesmannen.no/hordaland under høyringar.
Fylkesmannen vil lage ein oppsumering av innkomne fråsegn og sender oppsumeringa til
Miljødirektoratet. Forskriftene vert vedteke i veke 48 – 49.
Høyringsdokumentet frå Miljødirektoratet finn de på Fylkesmannen sine heimesider under
fiskeforvaltning, eller på nettsidene til Miljødirektoratet.
Forslag til endringar i Hordaland
Fiske i vassdrag
Det er forslag om endring i følgjande vassdrag:
Vassdrag
Kommune
Fosselva
Kvam
Frugardselva
(Ådlandsvassdraget)
Stord
Øysteseelva
Kvam
Romarheimselva
Lindås
Ekso
Vaksdal
Forslag til fisketid
Laks: 01.08 – 31.08
Sjøaure: Ikkje opna
Laks: Ikkje opna
Sjøaure: 01.07 – 15.08. Kvote på 5, berre
opna for fiske i Ådlandsvatn og Vatnaelva
Laks: 01.07 – 31.08
Sjøaure: Ikkje opna
Laks: 20.06 – 31.08
Sjøaure: 20.06 – 31.08
Laks: 01.07 – 31.08 midtsesongsevaluering
Sjøaure: 01.07 – 15.09
For dei resterande vassdraga er det foreslått uendra fisketid.
Statens hus
Kaigaten 9, 5020 Bergen
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 28 51
Miljøvern- og klimaavdelinga
Postboks 7310, 5020 Bergen
Org.nr: 974760665
E-post:
[email protected]
Internett:
www.fylkesmannen.no/hordaland
Fiske i sjø
Det er ikkje opna for ordinær sesong i fylket, og det er ikkje forslag om å endre dette. Av
omsyn til villfisken er det foreslått å utsette start av utvida fiske i heile fylket til 01.09.
Fiske utvida sesong, heile fylket
01.09 – 28.02
Med helsing
Julie Marie Andersen
overingeniør
Gry Walle
rådgjevar
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
Kopi til:
Kinso elveeigarlag v/Terje Sandvik
Opsanger vatn og elveigarlag
v/Kjetil Sunde
Eidfjord kommune
Jondal kommune
Ullensvang herad
Fedje kommune
Grunneigarane til Andvikvassdraget
v/Arnold Andvik
Dale jff
Etne Elveeigarlag
Frøyset elveeigarlag
Bulken-Evanger elveeigarlag v/Rune
Erling Eikevik
Grunneigarane til Fosselva v/Jan Fr.
Paulsen
Grunneigerane til Haugsdalselva
v/Odd Henry Haugsdal
Uskedalen grunn og elveeigarlag
Bømlo kommune
Kvam herad
Øygarden kommune
Askøy kommune
Ådlandsvatnet Fiskelag
Interimstyret Eidfjordvassdraget
Sotra og Øygarden JFF
Fiskerettshaverane til Jondalselva
Vangsvatnet grunneigarlag v/Helge
Gjernes
Modnavegen 4
5780
KINSARVIK
Simadalsvegen 1
Kommunehuset
Heradshuset
Adm.bygg
5783
5627
5780
5947
5981
Eidfjord
Jondal
Kinsarvik
Fedje
MASFJORDNES
Saghaug
5707
EVANGER
Strandebarmsv. 644
5630
STRANDEBARM
Indre Haugsdal
5984
MATREDAL
Leirdalen 1
Grovagjelet 16
Ternholmvegen 2
Postboks 323
5430
5600
5337
5323
BREMNES
Norheimsund
RONG
KLEPPESTØ
Helgavangen 33
5700
VOSS
2
Fadnes og Medstad elveigarlag
v/Heine Mestad
Arna sportsfiskarlag
Øvre Teigdalen elveeigarlag v/Hans
Olav Langeland
Kvinnherad kommune
Voss kommune
Tysnes kommune
NJFF Hordaland
Sundal- Bondhus Elveeigarlag
Storelva elveigarlag v/Rune Natås
Hardangerfjord villfisklag
Øystese jeger- og fiskarlag v/Leiv
Sandven
Modalen Elveeigarlag v/Tone
Selmer Skuggevik
Osterøy kommune
Stord kommune
Fitjar kommune
NGSL Hordaland
Grunneigerane til Hopevassdraget
v/Bjørn Egil Nordland
Samnanger Jerger og Fiskarlag
Grunneigarane til Romarheimselva
v/Norvald Ryland
Omvikdalen grunneigarlag
Bergen kommune
Fusa kommune
Lindås kommune
Modalen kommune
Os kommune
Sveio kommune
Vaksdal kommune
Sund kommune
Meland kommune
Austevoll kommune
Grunneigarane til Fjæraelva
Bolstadelva grunneigarlag
Øvredalen grunneigarlag v/Torunn
Øvredal
Etne kommune
Fjell kommune
Masfjorden kommune
Samnanger kommune
Osvassdragets Eigarlag
Simadal sameiga v/Jostein Hovland
Frøyset grunneigarlag
Rosendal elv- og utmarkslag
Grunneigarlaget for
Bjørgåsvegen 8
5707
EVANGER
Gartnerløkka 5
3722
SKIEN
Rosendalsvegen 10
Postboks 145
Rådhuset
5470
5701
5685
Rosendal
Voss
Uggdal
Sævaråsvegen 300
5957
MYKING
Hardangerfjordvegen 67
5610
ØYSTESE
5729
MODALEN
5282
5402
5418
Lonevåg
Stord
Fitjar
5983
HAUGSVÆR
Romarheim
5994
VIKANES
Postboks 7700
Postboks 24
Kvernhusmyrane 20
Postboks 44
Postboks 84
Postboks 40
Konsul Jebsensgate 16
Postboks 23
Postboks 79
Kommunehuset
5020
5649
5914
5729
5202
5559
5722
5371
5906
5392
Bergen
Eikelandsosen
ISDALSTØ
Modalen
Os
Sveio
Dalekvam
Skogsvåg
Frekhaug
Storebø
Øvredalsvegen 90
5211
OS
Postboks 54
Postboks 184
Kommunehuset
Tyssevegen 217
5591
5342
5981
5650
ETNE
Straume
MASFJORDNES
Tysse
Øvrehagen 63
5786
EIDFJORD
Rådhuset
Postboks 304
Postboks 83
3
Granvinsvassdraget
Granvin herad
Ænes Elveeigarlag v/Terje Enes
Ekso Elveigarlag
Fjonvassdraget v/Nils Matre
Odda kommune
Ulvik herad
Radøy kommune
Austrheim kommune
Postboks 13
Kleivo 4
5733
5475
Granvin
ÆNES
Ålfjordvegen 1685
Opheimgata 31
Skeiesvegen 3
Radøyvegen 1690
Kommunehuset
5550
5750
5730
5936
5943
Sveio
Odda
Ulvik
Manger
Austrheim
4

Similar documents