Offentlig journal 10.02.2015

Comments

Transcription

Offentlig journal 10.02.2015
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
10.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02017-23 Undertegnet kontrakt - Forelesning innen kardiologisk sykepleie - 04.02.2015
Sak:
FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag
Avsender:
Marianne Jørgensen
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for helsefag /Randi E. Martinsen
Dok. dato:
04.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02101-32 Undertegnet korttidsavtale om praksisopplæring for studenter i
barnehagelærerutdanningen
Sak:
Praksisavtaler for barnehagelærerutdanningen (BLUS) - korttidsavtaler 2014-2015
Avsender:
Espira Brådalsfjellet barnehage
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
06.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
435
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02106-24 Søknad om eksamensrett som privatist ved Høgskolen i Hedmark
Sak:
ØLR - Privatister - studieåret 2014/2015
Avsender:
Agnor Bertheussen
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 5. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Berit Granbakken Nyberg
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
446
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02196-18 Undertegnet avtale om leie av hybel i perioden 08.02.2015 - 15.06.2015
Sak:
Utleie hybler Evenstad studieåret 2014-2015 (hybelutleie)
Avsender:
Camille Gaulier
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
11.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02196-19 Undertegnet avtale om leie av hybel i perioden 08.02.2015 - 15.06.2015
Sak:
Utleie hybler Evenstad studieåret 2014-2015 (hybelutleie)
Avsender:
Pierre-Antoine Guignat
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
11.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02196-20 Undertegnet avtale om leie av hybel i perioden 01.02.2015 - 15.06.2015
Sak:
Utleie hybler Evenstad studieåret 2014-2015 (hybelutleie)
Avsender:
Inez Pelsmaekers
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
11.02.2015, Tatt til etterretning
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
10.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02196-21 Undertegnet avtale om leie av hybel i perioden 15.02.2015 - 15.06.2015
Sak:
Utleie hybler Evenstad studieåret 2014-2015 (hybelutleie)
Avsender:
Nathalie Marti
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
11.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02196-22 Undertegnet avtale om leie av hybel i perioden 09.02.2015 - 15.06.2015
Sak:
Utleie hybler Evenstad studieåret 2014-2015 (hybelutleie)
Avsender:
Mara Rachel Baumann
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
11.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02196-23 Undertegnet avtale om leie av hybel i perioden 11.02.2015 - 20.05.2015
Sak:
Utleie hybler Evenstad studieåret 2014-2015 (hybelutleie)
Avsender:
Severin Gisler
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
11.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02196-24 Undertegnet avtale om leie av hybel i perioden 03.02.2015 - 15.06.2015
Sak:
Utleie hybler Evenstad studieåret 2014-2015 (hybelutleie)
Avsender:
Philipp Waibel
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
11.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02196-25 Undertegnet avtale om leie av hybel i perioden 09.02.2015 - 15.06.2015
Sak:
Utleie hybler Evenstad studieåret 2014-2015 (hybelutleie)
Avsender:
Milou van der Maarel
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
11.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02196-26 Undertegnet avtale om leie av hybel i perioden 08.02.2015 - 15.06.2015
Sak:
Utleie hybler Evenstad studieåret 2014-2015 (hybelutleie)
Avsender:
Sandra Sarapuu
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Stab, campus Evenstad /Ragnhild Østerhagen
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
032
Avskrevet:
11.02.2015, Tatt til etterretning
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
10.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02249-6 Undertegnet kontrakt - Skoleleder - Lektorutdanning - 2. studieår - Høsten 2014 våren 2015
Sak:
Praksisavtaler for lektorutdanningen - individuelle avtaler 2014-2015
Avsender:
Kari Nordskogen
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
435
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 14/02315-21 Undertegnet kontrakt - Timelærer 3MUS190 Låtskriving - 01.01.2015 30.06.2015
Sak:
ØLR - Timelæreravtaler - Institutt for økonomifag
Avsender:
Hilde Wahl
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Anne Grete Solli
Dok. dato:
22.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00056-9 Undertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr
Sak:
Retningslinjer for bruk av datautstyr 2015 (samlesak for hele HH)
Avsender:
Oda Agnethe Fjørtoft Arnesen
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IT Brukerservice /Morten Skei Bekken
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
091
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00056-10 Undertegnet Retningslinjer for bruk av datautstyr
Sak:
Retningslinjer for bruk av datautstyr 2015 (samlesak for hele HH)
Avsender:
Chiu Yi Lam
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
IT Brukerservice /Morten Skei Bekken
Dok. dato:
22.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
091
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00432-2 Undertegnet arbeidsavtale for perioden 16.02.2015 - 31.03.2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
07.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00435-2 Undertegnet arbeidsavtale i 50% stilling for perioden 09.02.2015 - 30.06.2015
Sak:
Personalmappe - Avskjermet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
08.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
221
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
10.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00488-1 Nytt studieforberedende utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Sak:
Nytt studieforberedende utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
411
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00489-1 4AFB101 Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Guri Elise Strøm
Sak:
Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Guri Elise Strøm
Avsender:
Guri Elise Strøm
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Carina Axelsson
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00490-1 4AFB101 Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Anatomi, fysiologi og
biokjemi - Marita Andreassen Tuhus
Sak:
Klage over eksamensresultat - ny vurdering - Marita Andreassen Tuhus
Avsender:
Marita Andreassen Tuhus
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
Offl § 26 1. ledd
Saksbehandler:
Stab, campus Elverum /Carina Axelsson
Dok. dato:
09.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
445
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00491-1 Høring - forslag til endringer i tekniske krav til løfteinnretninger
Sak:
Høring - forslag til endringer i tekniske krav til løfteinnretninger
Avsender:
Direktoratet for byggkvalitet
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendom- og innkjøpsseksjonen
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
008
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00492-1 Tidstyver som er spilt inn fra UH-institusjonene
Sak:
Rapportering av tidstyver
Avsender:
Universitets- og høgskolerådet
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Eiendom- og innkjøpsseksjonen
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
002
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00494-1 Avtale for undertegning - Gjennomføring av kurs i dokumentasjon for de som
arbeider innen psykisk helsetjeneste - 25.02.2015 og 18.03.2015
Sak:
Gjennomføring av kurs i dokumentasjon for de som arbeider innen psykisk helsetjeneste
Avsender:
Nord-Odal kommune
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for folkehelsefag
Dok. dato:
28.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
665
Avskrevet:
Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal
Fra:
10.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.02.2015
Journalenhet:
Alle
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00495-1 Vedtak om studieplass og studieprogresjon
Sak:
Tap av studieplass
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob
Svenkerud
Dok. dato:
20.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
534
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00495-2 Klage på vedtak om studieplass og studieprogresjon
Sak:
Tap av studieplass
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Stab, campus Rena /Astri Irene Botillen
Dok. dato:
08.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
534
Avskrevet:
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 15/00497-1 Studieprogram 2016-2017
Sak:
Studieprogram 2016 - 2017
Mottaker:
Journaldato:
10.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Studie- og forskningsseksjonen /Simon Willy Bringeland
Dok. dato:
10.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
412
Avskrevet: