Søknad om skoleplass for nye 8. trinn

Comments

Transcription

Søknad om skoleplass for nye 8. trinn
Søknad om skoleplass
for nye 8.klassinger
ved Apalløkka skole
Kjære nye 8.klassing. Vi ber deg fylle ut dette skjemaet og levere det til kontaktlæreren din
senest fredag 15. april.
Etternavn:
Fornavn:
Fødselsnummer (11 siffer):
Postadresse:
Telefonnummer:
Skole pr i dag:
Postnummer:
Poststed:
Personalia elev: (alle felter må fylles ut)
Etternavn:
Fornavn
Postadresse:
Telefonnummer:
Postnummer:
Poststed:
E-post:
Etternavn:
Fornavn:
Postadresse:
Telefonnummer:
Postnummer:
Poststed:
E-post
Personalia foresatte: (alle felter må fylles ut)
Venner:
For noen elever er det viktig å gå sammen med en bestemt venn/venninne
Her kan du skrive navnet på tre venner:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Litt om deg selv:
Hvilke fag er du mest glad i?
_______________________________________________________________________________
Fortell om hvordan du arbeider i timene:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Underskrift foresatt
Kontaktlærerens merknadsfelt (ikke skriv her):
Underskrift elev