Oversikt over overordnet klassifisering av tilgjengelighet

Comments

Transcription

Oversikt over overordnet klassifisering av tilgjengelighet
29.05.2015
Overordnet klassifisering av tilgjengelighet (bevegelseshemmede) – friluft
Dette er en oversikt over kriteriene som brukes for å inndele kartlagte objekter i overordnete klasser for
elektriske rullestoler for begrenset utendørs bruk. Klassifisering er basert på:
− Norsk Standard -EN 12184,
− Trygdeetaten, ELEKTRISKE RULLESTOLER - Et temahefte om formidling av elektriske rullestoler
− Kartlegging av rullestoler og rullatorer i forbindelse med revisjon av Byggteknisk forskrift – TEK10
− Veivesen - Håndbok 278 - Universell utforming av veger og gater
Egenskap
Tilgjengelig
Vanskelig tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
≥ 5% av antall plasser
Jevnt
min 1
0
Ujevnt *)
≥ 450 cm
≥ 600 cm
Ja
Ja
< 450 ≥ 380 cm
< 600 ≥ 500 cm
< 380 cm
< 500 cm
Nei
Nei
Parkeringsområde
Kapasitet UU
Veidekketilstand
HC-Parkeringsplass
Bredde
Lengde
Skiltet
Merket
Om parkering er avgiftsbelagt:
Automat_høyde
<= 110 cm
> 110 cm
Turvei
Bredde uten møteplass
Bredde med møteplass
(se veileder for
bruksintensitet)
Stigning elektrisk
rullestol
Tverrfall elektrisk
rullestol
Veidekketilstand
Veidekke
Kanter
Sperrebom (passasje
side)
2 Sperrebom
Fri Høyde
≥ 180 cm
< 180 >= 130 cm
180-120 cm og møteplass
< 130 cm
< 120 cm
< 4,9°
4,9° - 6°
> 6°
< 4,9°
4,9° - 6°
> 6°
Jevnt
Fast
≤ 5 cm
Ujevnt*)
Løst
> 5 cm
≥ 90 cm
< 90 cm
≥ 140 cm
≥225 cm
< 140 cm
≤225 cm
≥ 90 cm
< 90 cm
Rampe
Rampe bredde
Rampe stigning
elektrisk rullestol
Rampe terskel elektrisk
rullestol
< 4,9°
≤ 5 cm
4,9° - 6°
> 6°
> 5 cm
29.05.2015
Toalett/Omkledning
Plass foran
Høyde håndtak (midt)
Inngang bredde
Terskelhøyde
WC inne:
Snusirkel
Handstøtte
Fri sideareal rundt WC
Servant overkant
Servant frihøyde under
Omkledning inne:
Høyde sittebenker
D ≥ 160 cm, plan og fest
90 – 110 cm
≥ 90 cm
≤ 5 cm
150 – 159 cm
≥ 160 cm
Begge sider, 75 - 85 cm
≥ 900 cm
80-85 cm
67 cm
150 – 159 cm
<150 cm
< 90 cm
> 5 cm
<150 cm
48 cm - 0,50 cm
Gapahuk/Hytte
≥ 90 cm
≥ 160 cm
Jevnt
Fast
≤ 2,9°
≤ 5 cm
Bredde inngang
Snusirkel
Dekke tilstand
Dekke
Helning
Terskel
150 – 159 cm
> 2,9° ≤ 4,9°
< 90 cm
<150 cm
Ujevnt*)
Løst
> 4,9°
> 5 cm
Gril-/bålplass og Sittegruppe/Hvilebenk
Dekke tilstand
Dekke
Helning
Bord fri høyde
Bord utstikk
Jevnt
Fast
≤ 2,9°
67-75 cm
≥ 50 cm
> 2,9° ≤ 4,9°
<67 or >75 cm
< 50 cm
Ujevnt*)
Løst
> 4,9°
Fiskeplass
≥ 1600 cm
≤ 1 cm
≥ 10 cm
Diameter
Plankeavstand
Stoppkant høyde
Baderampe – se Rampe
VURDERING TILGJENGELIGHET
Tilgjengelig
Vanskelig tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Stigning (grad)
1,2°
2,9°
4,9°
6°
Stigning %
2%
5%
8%
10%
Bare grønt
1 eller flere gult
1 eller flere rød
Stigningsforhold
1:50
1:20
1:12
1:10
*) Ujevnt =
 Høydedifferens > 5cm,
 Sprekker > 1cm