Referat 28-10-2015

Comments

Transcription

Referat 28-10-2015
STRAND KOMMUNE
REFERAT FRA MØTE I FAU, 28.10.2015
Til stede: Mona Førland Eie, 8A, Anita Voster, 8B, Kirsten Lid, 8C, Cathrine Barka
Bengtsson, 9A, Nina Vervik Eie, 9B, Olaug Voster, 10A, Heidi Bergeland, 10C og
Ruth Nina Fiskå Rypestøl, rektor
Ikke til stede: Sidsel Heng Walaunet, 10B
Sak 1: Gjennomgang og godkjenning av referat
Sak 2: Konstituering av FAU – SU –SMU
SU-leder: Nina Vervik Eie sa ja til å ha dette vervet. I tillegg ga Sidsel Heng
Walaunet beskjed om at hun kan være med i SU på forrige FAU-møte.
SMU: Cathrine Barka Bengtsson og Olaug Voster blir med i SU som
skolemiljørepresentanter (de gangene det er slike saker)
FAU: Ingen ønsker å bli leder i FAU. Jeg har spurt Sidsel Heng Walaunet om hun
kan ta på seg dette vervet, men hun har ikke anledning til det nå. Dermed står
vi fremdeles uten leder i FAU…
Neste møte i FAU blir tirsdag 1.desember kl 18.00-19.30. Dere vil få nærmere
innkalling ca 1 uke før møtet.
Tau 02.11.2015
Ruth Nina Fiskå Rypestøl
Tau ungdomsskole
Tlf 5174 2770
www.minskole.no/tau

Similar documents