DMS2002 - Software Innovation

Comments

Transcription

DMS2002 - Software Innovation
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
06.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.04.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 14/00012-4 Finansiering av husleie i nytt bygg
Sak:
Kontrakt - Statsbygg
Mottaker:
Wist Erling Weitemeyer ([email protected])
[email protected]
Journaldato:
07.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kunst- og designhøgskolen i Bergen /Cecilie Ohm
Dok. dato:
26.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
031
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/00066-6 EO 181 - KHiB - Sikker digital post
Sak:
Public 360 - Modul: Sikker digital post
Avsender:
UNINETT /Bernt Skjemstad
Journaldato:
07.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomienheten /Øivind Skaar
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
042
Avskrevet:
25.03.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
U, 14/00066-7 15/00005-2 - EO 181 - KHiB - Sikker digital post
Sak:
Public 360 - Modul: Sikker digital post
Mottaker:
UNINETT /Bernt Skjemstad
Journaldato:
07.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomienheten /Øivind Skaar
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
042
Avskrevet:
Dok.:
I, 14/00087-2 Signert arbeidsavtale
Sak:
Ansettelse - Eriksson Annika - professor (30 %) Avd. for kunst
Avsender:
Annika Eriksson
Journaldato:
07.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalenheten /Kjersti Aas
Dok. dato:
19.12.2014
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
212.2
Avskrevet:
03.06.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/00033-7 1000801 KHiB: Prosess for Administrasjons-området (del 2).
(DL-nr. 200501879)
Sak:
Byggesaken 2015
Avsender:
Statsbygg /Hans Thomas Holm
Journaldato:
07.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Kunst- og designhøgskolen i Bergen /Ellen Lien-Hicks
Dok. dato:
24.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
031
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00084-4 Forespørsel fristasjonsavtale med SIB
Sak:
Fristasjonsytelsen
Mottaker:
Ørjan Vågstøl
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomienheten /Øivind Skaar
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
56
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
06.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.04.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00090-4 Signert tilbudsbrev
Sak:
Ansettelse - verksmester i visuell kommunikasjon (100%)
Avsender:
Fredrik Salhus
Journaldato:
07.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalenheten /Kjersti Aas
Dok. dato:
10.03.2015
Arkivdel:
KHiB Personal
Klasse:
212.1
Avskrevet:
27.05.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
U, 15/00096-3 Bekreftelse
Sak:
Bekreftelse
Mottaker:
Henriette Warpe
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalenheten /Kjersti Aas
Dok. dato:
05.03.2015
Arkivdel:
KHiB Personal
Klasse:
220
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00099-3 Søknad om prosjektstøtte
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Ragna Sverresdotter Haugstad
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
20.02.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00099-4 The proposal for summer group-art project
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Tatiana Stadnichenko
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
02.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
05.04.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00099-5 Project Fund
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Scott Elliott
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
03.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
05.04.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00099-6 Søknad om reisestøtte
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Sofia Heinonen
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
04.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
05.04.2015, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
06.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.04.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00099-7 Studentene prosjektfond - prosjektstøtte for gruppe
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Mathisen, Kamilla
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
05.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
05.04.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00099-8 Søknad om reisestøtte - The Secret Choir
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Kristine Marie Aasvang
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
05.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
05.04.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00099-9 Søknad om reise- og prosjektstøtte - Habtic Matters
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Christina René Jensen
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
05.04.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00099-10 Søknad reise- og prosjektstøtte - Galleri Detroit, Stockholm
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Joel Danielsson
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
01.04.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00099-11 Søknad om reise- og prosjektstøtte - MARY
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Hedda Grevle Ottesen
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
05.04.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00099-12 Søknad reisestøtte - The Photography/The Myth
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Helle Lindskog
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
09.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
05.04.2015, Besvart med utgående dokument
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
06.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.04.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00099-13 $QV|kan om SURMHNWVW|d I|r resa - Jag var där / I was there
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Ina Rebecka Porselius
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
14.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
05.04.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00099-14 Søknad om reisestøtte
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Mari Kolbeinson
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
15.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
05.04.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00099-15 3URMHNWVW|d I|r grupp
Sak:
Studentenes prosjektfond - våren 2015
Avsender:
Isis Maakestad
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for Avdelingsstøtte /Signe Solberg
Dok. dato:
15.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
275
Avskrevet:
05.04.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00111-22 KU-basert undervisningsprosjekt
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Avsender:
Avdeling for kunst /Richard Launder
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
20.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-23 Tildeling såkornmidler
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Hilde Kramer
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-24 Fellesprosjekt TRE ²tildeling såkornmidler
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for design /Petter Bergerud
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
06.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.04.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/00111-25 Avslag søknad om såkornmidler
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for kunst /Brandon LaBelle
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-27 Avslag såkornsmidler
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for kunst /Jon Åsmund Pettersen
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-30 Avslag på såkornsøknad
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for kunst /Richard Launder
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-31 Tildeling såkornsmidler
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for kunst /Richard Launder
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-32 Tildeling KU-basert undervisningsprosjekt
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for design /Åse Huus
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-33 Tildeling KU-basert undervisningsprosjekt
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for design /Petter Bergerud
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
06.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.04.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/00111-34 Tildeling KU-basert undervisningsprosjekt
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for design /Petter Bergerud
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-35 Tildeling KU-basert undervisningsprosjekt
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for kunst /Herbert Wiegand
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-36 Tildeling KU-basert undervisningsprosjekt
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Kjersti Sundland
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-37 Tildeling KU-basert undervisningsprosjekt
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for kunst /Brandon LaBelle
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-38 Tildeling KU-basert undervisningsprosjekt
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Sveinung Unnerland
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-39 Tildeling KU-basert undervisningsprosjekt
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for kunst /Thomas Kilpper
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
06.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.04.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
U, 15/00111-40 Tildeling KU-basert undervisningsprosjekt
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for kunst /Richard Launder
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-41 Tildeling såkornmidler
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for kunst /Øystein Hauge
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-42 Tildeling såkornmidler
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for kunst /Sabine Popp
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00111-43 Tildeling såkornmidler
Sak:
Intern forskningsfinansiering vår 2015
Mottaker:
Avdeling for kunst /Heidi Nikolaisen
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Sol Sneltvedt
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
635
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00132-3 Bruk av leide lokaler i Kong Oscarsgt 62 -egenerklæring
Sak:
Info om bruken av leide lokaler hos Kong Oscarsgt 62
Mottaker:
Kong Oscarsgate 62 AS
Journaldato:
07.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
030
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00135-1 Signert arbeidsavtale
Sak:
Konstituert dekan - Avd. for kunst
Avsender:
Anne Helen Mydland
Journaldato:
07.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalenheten /Kjersti Aas
Dok. dato:
31.03.2015
Arkivdel:
KHiB Personal
Klasse:
212.2
Avskrevet:
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
06.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.04.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00136-1 Signert arbeidsavtale
Sak:
Konstituert dekan - Avd. for kunst
Avsender:
Eamon O'Kane
Journaldato:
07.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalenheten /Kjersti Aas
Dok. dato:
06.02.2015
Arkivdel:
KHiB Personal
Klasse:
212.2
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00137-1 Signert arbeidsavtale
Sak:
Arbeidsavtale - drift
Avsender:
Erik Lytskjold
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalenheten /Kjersti Aas
Dok. dato:
25.03.2015
Arkivdel:
KHiB Personal
Klasse:
212.2
Avskrevet:
03.06.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/00138-1 Signert arbeidsavtale
Sak:
Arbeidsavtale - fellesnivået
Avsender:
Eva Høifødt
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalenheten /Kjersti Aas
Dok. dato:
02.03.2015
Arkivdel:
KHiB Personal
Klasse:
212.2
Avskrevet:
03.06.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
I, 15/00139-1 Signert arbeidsavtale
Sak:
Arbeidsavtale - stipendprogram for KU
Avsender:
Nina Malterud
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalenheten /Kjersti Aas
Dok. dato:
23.03.2015
Arkivdel:
KHiB Personal
Klasse:
212.2
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00141-2 Søknad om omsorgspermisjon
Sak:
Omsorgspermisjon 20 %
Avsender:
Ingrid Milde
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalenheten /Kjersti Aas
Dok. dato:
16.03.2015
Arkivdel:
KHiB Personal
Klasse:
214.2
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00142-1 Informasjon til universitet og høyskoler om kvalifiseringstiltak for ansatte i undervisningsstillinger uten
godkjent lærerutdanning
Sak:
Kvalifiseringstiltak for ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning
Avsender:
Det kongelige kunnskapsdepartement
Journaldato:
07.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Personalenheten /Vidar Lidtun
Dok. dato:
27.03.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
409
Avskrevet:
09.04.2015, Tatt til orientering
DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal
Fra:
06.04.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
10.04.2015
Journalenhet:
KHiB Arkiv
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
I, 15/00143-1 Regler for bevaring og kassasjon
Sak:
Bevarings- og kassasjonsplan
Avsender:
UNINETT /Leif Kristiansen
Journaldato:
07.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Arkiv /Anja Ibsen
Dok. dato:
26.02.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
041.1
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00147-1 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsrekneskapen
Sak:
Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsrekenskapen
Avsender:
Det kongelige kunnskapsdepartement /Sveinung Helgheim
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
121
Avskrevet:
Dok.:
I, 15/00148-1 Høringsnotat ²Ny betalings- og avtalemodell for statlige universiteter og høgskoler fra UNINETT
Sak:
Høringsnotat ²Ny betalings- og avtalemodell for statlige universiteter og høgskoler
Avsender:
UNINETT /Bodil Karlgard
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Økonomienheten /Øivind Skaar
Dok. dato:
07.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
121
Avskrevet:
08.05.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
I, 15/00149-1 Endring av vedtekter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid sendt fra Kunst- og designhøgskolen i
Bergen
Sak:
Endring av vedtekter for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Avsender:
Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
Journaldato:
08.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Enhet for kvalitetsutvikling /Kari Bjørgo Johnsen
Dok. dato:
08.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
644
Avskrevet:
Dok.:
U, 15/00150-2 Invitasjon til KHiBs Masterutstilling i Design
Sak:
Masterutstilling 2015
Mottaker:
Bergen Kommune /Helge Stormoen
Journaldato:
09.04.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
Avdeling for design /Mona Larsen
Dok. dato:
09.04.2015
Arkivdel:
KHiB Sakarkiv
Klasse:
59
Avskrevet:

Similar documents