Innledning til gruppearbeid

Comments

Transcription

Innledning til gruppearbeid
Gruppe 1:
Tjenesteyting
Gruppeleder:
Tone Berge Hansen
Referent:
Helene Norli
Grupperom:
Ant. Fornavn
Stort møterom, 3. etg. Rådhuset
Etternavn
Virksomhet/ representant for
1.
Erlend
Fossedal Olsen
Porsgrunn KFU
2.
Astrid
Danbolt
Utdanningsforbundet
3.
Siri
Sørli
Norsk Sykepleierforbund
4.
Håkon
Olsen
Eldrerådet
5.
Nina
Lund
Fagforbundet
6.
Lillian
Haugerud
Samarbeidsrådet for funksjonshemmede
7.
Bodil
Kleppe
Herøya Nærmiljøsenter
8.
Ragnar
Anundsen
Samarbeidsrådet for funksjonshennede
9.
Grunde
Grimsrud
NAV
10.
Inger
Lysa
Kommunalsjef
11.
Aud
Fleten
Kommunalsjef
Gruppe 2:
Myndighetsutøvelse
Gruppeleder:
Trond Ingebretsen
Referent:
Kjell Lillestøl
Grupperom:
Lite møterom, 3. etg. Rådhuset
Ant.
Fornavn
Etternavn
Virksomhet/ representant for
1.
Kjell
Grant Teigen
Formannskapet
2.
Anne Karin
Alseth Hansen
Formannskapet
3.
Knut
Fjellvang
Sundjordet velforening
4.
Trond Isak
Lid
Hovenga og omegn vel
5.
Marianne
Wallestad
Porsgrunn kommune
6.
Jorid
Sætre
Porsgrunn kommune
7.
Anne-Cathrine
Thommesen
Herøya bydel
8.
Tor
Tollefsen
Kirkelig fellesråd
9.
Hanne
Størksen
Porsgrunn kommune
Gruppe 3:
Samfunnsutviklerrollen
Gruppeleder:
Erik Bystrøm
Referent:
Torstein Haugland
Grupperom:
Formannskapssalen, 2. etg. Rådhuset
Ant.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Fornavn
Etternavn
Virksomhet/ representant for
Ole Henrik
Johnny
Vetle
Nikolai
Wenche
Haavard
Johannes
Tore
Marius
Øyvind
Per
Lia
Faaberg
Moldvær
Boye
Jansen Tveitan
Gjestland
Sørhaug
Nygaard
Lid
Solbakken
Wold
Formannskapet
Brevik velforening
Ungdomsutvalget
NHO
LO Grenland
Stridsklev og Hovet velforening
Kirkelig fellesråd
Fagforbundet
Porsgrunn kommune
Vekst i Grenland
Rådmann, Porsgrunn kommune
Gruppe 4:
Demokratisk arena
Gruppeleder:
Sverre Siljan
Referent:
Stian Stiansen
Grupperom:
Ælvespeilet, sal 3
Ant.
Fornavn
Etternavn
Virksomhet/ representant for
1.
Janette
Brendmo
Ungdomsutvalget
2.
Endre
Løwe
Miljøpartiet De Grønne
3.
Arne
Kristiansen
Vestsiden fellesskap
4.
Viola
Johansen
Formannskapet
5.
Siren
Johnsen
Formannskapet
6.
Arne
Møen
Fellesforum Heistad, Brattås, Skjelsv.
7.
Geir
Evensen
Utdanningsforbundet
8.
Merete
Halvorsen
Porsgrunn kommune
Dagsorden
1. Velkommen ved ordfører
2. Kommunereformen ved Fylkesmannen
3. Kommunereformprosessen i Grenland ved
prosjektleder
4. Hovedtrekk i utvikling og utfordringer i
Porsgrunn ved rådmannen
5. Innledning til gruppearbeider
6. Gruppearbeider
7. Oppsummering av gruppearbeidene
8. Oppsummering av dagen. Veien videre.