Postjournal for Universitetet i Stavanger

Comments

Transcription

Postjournal for Universitetet i Stavanger
Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal
Fra:
06.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.02.2015
Journalenhet:
JUIS
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Internt notat uten oppfølging, 99/01619-1 Nu. Sola k. Sola gnr 14. Fosfatkartlegging. 86/150 2 kart.
Sak:
Sola k. Sola gnr 14. Fosfatkartlegging på Kirke Sola. 86/150 v/*****
Mottaker:
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
U
Saksbehandler:
AM Samlinger
Dok. dato:
29.04.1986
Arkivdel:
Vitenskapelig
arkivdel Arkeologisk
museum
Arkivkode:
773
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00132-78 Signert kontrakt med student assistent MAT200
Sak:
Samlesak: Studentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Dok. dato:
03.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212.2
Avskrevet:
17.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00212-2 Vedr. klage på karaktersetting BRV340 Selskapsrett
Sak:
Klage på karaktersetting BRV340
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Handelshøgskolen ved UiS
Dok. dato:
04.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
455
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00243-3 Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen
Sak:
Fjerde gangs eksamen
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og
planlegging
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
456
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00515-3 Signert arbeidsavtale 02.10.2014 - 13.11.2014
Sak:
Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskaplige fakultet - HØST 2014
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Dok. dato:
19.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
212.2
Avskrevet:
17.02.2015, Tatt til etterretning
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00524-54 Søknad om tilrettelegging av eksamen
Sak:
Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Enhet for studentservice
Dok. dato:
02.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
457
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal
Fra:
06.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.02.2015
Journalenhet:
JUIS
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00674-2 Vedr. klage på karaktersetting BRV330 Rettskultur og komparativ rett
Sak:
Klage på karaktersetting BRV330
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl
§13.1pkt2
Saksbehandler:
Handelshøgskolen ved UiS
Dok. dato:
04.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
455
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00678-2 Vedr. klage på karaktersetting BRV340 Selskapsrett
Sak:
Klage på karaktersetting BRV340
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Handelshøgskolen ved UiS
Dok. dato:
04.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
455
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00721-1 Søknad om fjerde gangs eksamen i emnet PET120
Sak:
Fjerde gangs eksamen
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for petroleumsteknologi
Dok. dato:
20.01.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
456
Avskrevet:
30.01.2015, Besvart med nytt notat
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00721-2 Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen i emnet PET120
Sak:
Fjerde gangs eksamen
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for petroleumsteknologi
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
456
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00723-1 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet
Sak:
Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for petroleumsteknologi
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
516
Avskrevet:
30.01.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00773-3 Søknad om tilrettelegging, våren 2015
Sak:
Tilretteleggingssaker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, våren 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Dok. dato:
30.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
509
Avskrevet:
Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal
Fra:
06.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.02.2015
Journalenhet:
JUIS
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00773-4 Søknad om tilrettelegging, våren 2015
Sak:
Tilretteleggingssaker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, våren 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
509
Avskrevet:
12.02.2015, Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00773-5 Søknad om tilrettelegging, våren 2015
Sak:
Tilretteleggingssaker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, våren 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
509
Avskrevet:
Besvart med utgående dokument
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00773-6 Søknad om tilrettelegging, våren 2015
Sak:
Tilretteleggingssaker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, våren 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Dok. dato:
21.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
509
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/00773-7 Søknad om tilrettelegging, våren 2015
Sak:
Tilretteleggingssaker ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, våren 2015
Avsender:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Dok. dato:
14.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
509
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00841-3 Ny sensurering av sensurvedtak MSA280 - høst 2014
Sak:
Klage på karaktersetting MSA280
Mottaker:
*****
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag
Dok. dato:
04.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
455
Avskrevet:
Dok.:
Utgående internt produsert, 15/00870-1 Vedr. klage på karaktersetting i BRV330 Rettskultur og komparativ rett
Sak:
Klage på karaktersetting i BRV330 Rettskultur og komparativ rett
Mottaker:
Avskjermet
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Handelshøgskolen ved UiS
Dok. dato:
04.02.2015
Arkivdel:
Student
Arkivkode:
455
Avskrevet:
Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal
Fra:
06.02.2015
Dokumenttype:
I, U, N, X, S
Ansvarlig enhet:
Alle
Til:
08.02.2015
Journalenhet:
JUIS
Saksansvarlig:
Alle
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01003-1 Melding om utestengte studenter grunnet fusk - Avskjermet
Sak:
Samlesak: Vedtak om utestenging av studenter ved andre institusjoner - 2015
Avsender:
Høgskolen i Østfold
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Utdanningsavdelingen
Dok. dato:
05.02.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
535
Avskrevet:
Dok.:
Inngående eksternt produsert, 15/01006-1 Tilsagn om tilskudd til Mentor
Sak:
Samlesak: Tilsagn om tilskudd til Mentor
Avsender:
NAV Tiltak Rogaland
Journaldato:
06.02.2015
Tilg. kode:
Offl §13 jfr Fvl §13.1
Saksbehandler:
Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Dok. dato:
29.01.2015
Arkivdel:
Sakarkiv
Arkivkode:
153
Avskrevet: